Allotjament de pàgines SEO adaptat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a Castellgalí

Les empreses d’allotjament de pàgines, fonamentalment limiten els serveis a dues ofertes molt diferents;

1. És un servei en el que habitualment l’usuari es pot fer algunes tasques des de la seva àrea de control, però normalment, la major part les acaba realitzant el departament de suport tècnic. En tot cas es tracta d’un servei que es limita a garantir el funcionament dels serveis del servidor, però si a l’usuari li cal que es faci alguna adaptació especial, habitualment se li denegui.

2. A l’altre extrem, els proveïdors hosting ofereixen serveis que es basen al 100% en el desplegament de mitjans tecnològics. En aquest tipus de hosting el client contracta de hosting de pàgines per Internet, i pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu allotjament de pàgines web. Aquesta és una opció molt més ràpida i eficient per aplicar qualsevol modificació als serveis de hosting de pàgines que ha contractat, però cal que el client tingui els coneixements o de la persona adequada per tal que els serveis contractats funcionin de manera permanent sense necessitar un assessorament tècnic extern del que no disposen, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Com és l’allotjament de pàgines i botigues online que proposa ServeisTic per al vostre projecte?

El servei de hosting de pàgines web i botigues virtuals de ServeisTic, permet les dues possibilitats, a més incorpora alguns elements que el fan molt més interessant, perquè aconsegueixen que les pàgines i botigues on-line millorin el posicionament:

1. A ServeisTic, el client disposa d‘àrea privada per administrar els serveis i productes contractats. Podent contractar, pagar, gestionar les renovacions, cancel·lar, i en definitiva, gestionar tot el relacionat amb el paquet d’allotjament de pàgines web i botigues online que hagi contractat, ja sigui per Internet, o per telèfon. Sense necessitar que un tècnic faci cap de les adaptacions que es poden fer des de l’àrea d’usuari. Tot i que si prefereix que ens en fem càrrec, les modificacions se li poden realitzar des del suport tècnic.

2. Sovint l’usuari es vol encarregar ell mateix d’algun aspecte d’administració tècnica del seu allotjament, però no té prou seguretat per fer-ho. En cas que l’usuari tingui base a nivell tècnic, com per assimilar fàcilment la formació per efectuar aquestes tasques amb garanties, i la vol fer. Des de suport tècnic l’ajudarem. Tant si es tracta d’administrar serveis del seu hosting, com si necessita configurar adreces de correu electrònic al seu equip. Amb aquesta finalitat, podem ajudar-lo utilitzant software d’escriptori remot, de manera que permeten mostrar com es fa cada modificació del allotjament a la pantalla de l’usuari que ho ha de veure.

3. Poder disposar d’assistència tècnica, i que el servei de hosting s’adapti, són característiques el converteixen en molt més amigable, i agradable d’administrar per part del’administrador. Però el veritable compromís de ServeisTic és ser un col·laborador destacat en l’èxit dels projectes als que donem servei. Per aquest motiu, vetllem especialment de que el hosting s’adapti a les necessitats de la pàgina o botiga on-line, en les característiques SEO, i de seguretat. Es tracta d’aspectes variables en funció de la pàgina web o botiga on-line, i per tant és indispensable realitzar algunes modificacions a tots i cadascun dels hostings per satisfer-les al màxim.

Els plans de hosting tenen unes característiques bàsiques, a partir de les quals es duen a terme les adaptacions en funció de les necessitats de l’usuari. A continuació detallem les més rellevants:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, el sistema d’emmagatzematge més ràpid que es pot contractar en serveis de hosting per públic estàndard.

2. Escut permanent amb la combinació Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per identificar i neutralitzar qualsevol malware del servidor immediatament.

3. Filtres SPF, DKIM i DMARC configurats per a cadascun dels dominis, per garantir que el remitent de cada correu és el declarat, evitant gràcies a aquests filtres, una quantitat de spam considerable.. Configuració de filtres per assegurar la legitimitat dels remitents dels correus (tant enviats com rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus fraudulents.

4. Certificació periòdica de redireccions fraudulentes, per evitar que missatges amb informació sensible (generalment factures, pressupostos…) siguin reenviats a persones que no són els seus destinataris, per utilitzar-los de manera fraudulenta.

5. Còpies de seguretat diàries (7), quinzenals (2) i mensuals (3).

6. Activar SSL, si el client ho vol, li instal·lem. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració de la pàgina o botiga virtual . S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. A ServeisTic preferim utilitzar el panell de control CWP. Tot i això, si el client prefereix un altre panell d’administració, només cal que ho sol·liciti, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (bústies mal escrites, o bé errors de comunicació). En cas de detectar alguna incidència, es verifiquen les dades i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui reenviar els missatges, o trucar al destinatari per tal que li faciliti una bústia activa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari i així esbrinar els motius i resoldre la incidència.

9. Alleujar atacs DDOS per tal que no es produeixin denegacions de servei a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclòs als serveis de hosting, per aconseguir que la pàgina o botiga online del projecte es carregui amb més agilitat des de tot el món.

11. Hores de assistència tècnica incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Castellgalí:

Administració de servidors dedicats i VPS a Castellgalí:

Per aquells clients als que els cal allotjament per diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé de diverses. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, és un servei personalitzat i complet, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, així com la monitorització de l’estat dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que els tècnics qui li faci les modificacions requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Castellgalí:

Un altre servei que podem oferir als nostres usuaris de mantenir els complements i programació web WordPress al dia, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina web per activitats il·lícites, aquest tipus de pràctiques poden consistir en enviar spam utilitzant la pàgina web afectada, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Castellgalí:

L’any 2005 vam començar a fer SEO per ajudar empreses a millorar el posicionament als cercadors. En cas que el client ho vulgui, podem desenvolupar una anàlisi de la seva pàgina. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori el posicionament als cercadors. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té un col·laborador de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Castellgalí:

Servei de registre de dominis amb panell de control per registrar i gestionar les dades dels dominis amb total llibertat. En cas que l’usuari tingui qualsevol inconvenient, des del suport tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui. D’altra banda, si l’usuari prefereix que ens fem càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Castellgalí:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic destaquen també els plans d’allotjament, que semple incorporen un panell de control per gestionar els serveis contractats. En tots els plans de hostings s’hi inclou un extra que els fa molt especials, aquest complement es basa en adaptar el seu paquet d’allotjament per adaptar-lo a la programació del seu projecte web o botiga on-line per fer-la més segura i millorar-ne les característiques SEO. Entre aquestes personalitzacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la velocitat de navegació

Més informació:


× +info?