Servei d’allotjament de botigues on-line a Castellnou de Bages. SEO amb adaptacions a les necessitats de cada usuari, suport, assistència i acompanyament tècnic per posicionar millor les pàgines web, i millorar-ne la seguretat.

Quan ens referim a hosting de pàgines web, a grans trets tot es limita a que hi hagi dos tipus de servei;

1. És un servei en el que habitualment l’usuari es pot fer algunes tasques des del panell d’administració, però normalment, la major part les acaba realitzant el departament de suport tècnic. En tot cas es tracta d’un servei que té com a objectiu el funcionament dels serveis del servidor, però si a l’usuari li cal fer alguna adaptació especial, el més normal és que se li denegui.

2. En el relatiu a servei (i preu) en aspectes d’allotjament de pàgines es va força d’un extrem a l’altre, i si a la primera opció ho donaven tot fàcil, en aquesta opció pràcticament tot s’ha de fer. En tot cas, els servidors poden funcionar… més o menys amb una mínima preparació, però cal tenir en compte que per defecte no hi ha configurades les còpies del servidor (i són imprescindibles), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè s’han de configurar tenint en compte els paràmetres del servei que es donarà. En resum, cal saber el que es necessita per no tenir problemes amb el servei.


Quin servei d’allotjament de pàgines i botigues online que us pot oferir ServeisTic per al vostre negoci?

Els plans de hosting de pàgines web i botigues virtuals que es poden contractar a ServeisTic, van més enllà de les opcions habituals, i és que a més de permetre que els clients es gestionin tots els recursos possibles, i en cas que ho prefereixin poder-nos fer càrrec d’aplicar qualsevol modificació que sol·licitin, o bé explicar als usuaris que ho demanin com poden fer allò que necessitin. Sempre i quan no sigui excessivament complicat pel seu nivell de coneixements tècnics. A més, en els plans d’allotjament de pàgines i botigues virtuals s’hi inclouen diversos serveis molt útils per millorar l’aprofitament de les iniciatives, consistents en la personalització de l’espai d’allotjament per incrementar les oportunitats d’èxit del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina web o botiga virtual:

1. Els serveis s’administren des d’una àrea d’administració, des d’on el client els administra amb total llibertat. Des d’aquesta àrea l’usuari pot fer tot el que necessiti amb tots els serveis que hagi contractat a ServeisTic. Per contra si el client vol donar d’alta els serveis sense haver de tocar res, en lloc de fer-se les modificacions des del panell de control només ha de contactar amb el suport tècnic per telèfon, enviar-nos un formulari o bé un email, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes actualitzacions.

2. Un altre aspecte destacat del servei de hosting de ServeisTic, és la predisposició a ajudar els nostres usuaris, per tal que es puguin administrar els seus serveis. Si el nostre client es vol gestionar directament els serveis del seu allotjament, i sempre i quan tingui les nocions tècniques mínimes, des del departament tècnic l’ajudarem, explicant-li com fer cadascuna de les modificacions. I en cas que calgui, fins i tot li podrem explicar com fer-les des de seva pròpia pantalla, amb un programa d’escriptori remot.

3. Tot i que la llibertat, i l’assistència tècnica són molt útils, el que fa que el servei de hosting de pàgines, i botigues de ServeisTic, sigui realment inusual, és l’adaptació de les característiques del servei d’allotjament web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines, o botigues on-line dels clients. Les personalitzacions que s’apliquen ajuden que la pàgina o botiga millori el posicionament als resultats dels cercadors. I, si l’usuari ho requereix (i ens permet accedir a l’administració de la seva pàgina web o botiga on-line, podrem estudiar els plugins que utilitza, i proposar-li adaptacions per millorar el posicionament, que no es poden realitzar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la programació de la pàgina web o botiga.

Els plans de hosting tenen unes especificacions bàsiques, a partir de les quals es fan les persoalitzacions en funció de les necessitats del client. A continuació detallem les més rellevants:

1. Discs durs M.2 NVMe, la informació es consulten amb més velocitat (facilitant la millora del posicionament de les pàgines als cercadors).

2. Sistemes amb SpamAssassin, ClamAV, rkhunter. Una combinació òptima per garantir la seguretat al sistema en temps real, i amb anàlisis periòdics del servidor.

3. Filtrat de correus entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, a cadascun dels dominis, per impedir la recepció i l’enviament de correus fraudulents. Utilització de filtres per garantir l‘autenticitat dels remitents dels missatges de correu (ja siguin enviats o rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus de suplantació d’identitat.

4. Revisió periòdica de reenviaments de missatges fraudulents, per evitar que missatges amb contingut confidencial (generalment factures, pressupostos…) siguin reenviats a persones diferents dels destinataris, per utilitzar-los de manera fraudulenta.

5. Còpies de seguretat programades la darrera setmana, una cada 15 dies, i els darrers mesos.

6. Certificat de seguretat SSL disponible, si el client ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines o botigues. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés a l’administració. S’hi inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP Control Web Panel. Tot i això, si el client vol utilitzar un altre panell de control, caldrà que ho indiqui, i se li facilitarà la proposta corresponent a la personalització sol·licitada.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (bústies mal escrites, o bé incidències de comunicació). En cas de detectar missatges retinguts, es verifiquen les dades i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui tornar a enviar el correu, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia operativa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari per esbrinar i resoldre la incidència.

9. Alleujar atacs DDOS per tal que no es produeixin errors de servidor a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclosa als serveis d‘allotjament, per aconseguir que la web o botiga virtual del projecte es pugui consultar amb més agilitat des de tot el món.

11. Hores de servei tècnic que s’inclouen en la contractació i renovació anual dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Castellnou de Bages:

Administració de servidors dedicats i VPS a Castellnou de Bages:

Quan el client necessita allotjar diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé dels seus clients. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, amb la monitorització dels serveis, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que els tècnics qui li faci les modificacions requerides, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, afegir bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Castellnou de Bages:

Una altra de les tasques que podem realitzar per als nostres usuaris del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, així s’evita que la pàgina esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina web per qualsevol activitat il·lícita, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres possibilitats encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Castellnou de Bages:

L’any 2005 vam començar a oferir serveis SEO per posicionar pàgines a Google. Per aquest motiu, si, li podem desenvolupar una anàlisi gratuïta de la seva web o botiga on-line. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les accions oportunes per posicionar millor la seva pàgina o botiga online. Amb els resultats i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que se n’ocupi el seu col·laborador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Castellnou de Bages:

Registrar dominis amb panell de control per gestionar tots els registres des d‘una sola àrea privada. En cas de qualsevol problema, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari, i l’ajudem per tal que pugui administrar dominis i utilitzar-los. Per contra, si l’usuari prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i procedirem a fer els registres dels dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Castellnou de Bages:

Addicionamement als serveis que es detallen en aquest espai. A ServeisTic són especialment rellevants també els paquets d’allotjament, que igualment permeten una administració completa dels recursos contractats. tots els allotjaments inclouen un extra molt interessant, aquest extra es basa en aplicar algunes personalitzacions al seu servei de hosting per adaptar-lo a les caracteristiques de la seva pàgina web o botiga virtual per optimitzar-la per cercadors. La personalització dels espais, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS , filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la navegació

Més informació:


× +info?