Hosting de projectes online SEO personalitzat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a Castellví de Rosanes

Els proveïdors de hosting de pàgines web, fonamentalment limiten els serveis a dues filosofies de servei molt diferents;

1. És un servei 100% gestionat, en el que l’usuari pot fer algunes adaptacions, tot i que el més normal és que no se’n faci càrrec, i quan necessita qualsevol actualització, el més normal és que la transmeti a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. A l’altre extrem, hi trobem proveïdors de serveis d’allotjament que ofereixen un servei basat al 100% en el desplegament de mitjans tecnològics. El client contracta els serveis de hosting web per Internet, i pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu allotjament de pàgines web. Aquesta és una opció molt més ràpida i pràctica quan s’ha d’aplicar qualsevol modificació als serveis de hosting de pàgines web contractats, però cal que el client disposi dels coneixements tècnics indispensables per tal que els allotjaments i dominis funcionin correctament sense necessitar un assessorament tècnic extern del que no disposen, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Com és l’allotjament de pàgines web i botigues online que pot oferir ServeisTic per al vostre negoci?

A ServeisTic treballem amb un enfocament diferent dels serveis de hosting de pàgines i botigues on-line, i per aquest motiu, oferim la màxima llibertat possible als nostres usuaris, però alhora també vetllem per la seguretat, i l’èxit del seu projecte. Aquest valor afegit, consisteix en la personalització dels espais d’allotjament, a les caracterítiques dela pàgina, per tal que tingui les màximes garanties d’èxit, com a mínim pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, amb el suport i assessorament més adequat a cada consulta:

1. Tots els serveis de hosting de pàgines, botigues on-line i registre de dominis oferts per ServeisTic es poden actualitzar des de l’àrea d’administració. De tota manera, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres usuaris vol donar la millor resposta possible a totes les tipologies de clients, i per aquest motiu, en cas que el client ho prefereixi, només ha d’indicar què hem de fer, i farem per ell les tasques que sol·liciti.

2. Un altre aspecte destacat del servei d’allotjament que s’ofereix a ServeisTic, és la predisposició a ajudar els nostres usuaris, a administrar els seus dominis. Si el nostre client prefereix gestionar directament els dominis del seu hosting, i sempre i quan tingui les nocions tècniques mínimes, des del departament tècnic el podrem ajudar, explicant-li com fer cadascuna de les tasques. I en cas que faci falta, fins i tot li podrem facilitar aquesta formació des de la pantalla del seu ordinador amb software d’escriptori remot.

3. Tenir qui ens ajudi si ens fa falta, i alhora, tenir la possibilitat de gestionar els serveis com preferim, són dues característiques molt interessants, que fan que el servei esdevingui molt còmode. Però el principal valor afegit de ServeisTic, és que no ens limitem a que les pàgines, o botigues dels usuaris, així com els serveis que les acompanyen estiguin operatius, i ho facin satisfactòriament. El nostre principal objectiu és ser part dels motius de l’èxit dels nostres clients. Per aquest motiu no només utilitzem, i recomanem el sistema operatiu de servidors web que ens ofereix més garanties. I també personalitzem alguns aspectes de l’allotjament, per tal que tant en el relatiu a millorar el posicionament, com en el relatiu a seguretat, l’allotjament sigui el més adequat possible a les característiques de les pàgines web o botigues virtuals que s’hi allotgin. Així, els usuaris dels nostres serveis gaudeixen d’un millor posicionament, i millors garanties de seguretat en el seu hosting i a la seva pàgina o botiga online.

L’adaptació del servei d’allotjament, s’implementa sobre les configuracions inicials de l’espai en que s’allotgen els serveis de l’usuari, i que són les següents:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, que garanteixen la màxima velocitat d’accés i enviament d’informació més ràpid que els sistemes HDD i SSD habituals utilitzats per la majoria de serveis de hosting. Aquest sistema fa que les pàgines o botigues es vegin més ràpid.

2. Antispam, antivirus, antirootkit, escaneig en temps real, i diverses utilitats d’escaneig del sistema que, s’executen periòdicament per detectar infeccions de software maliciós.

3. Filtrat de missatges d’e-mail entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, a cada domini del servidor, per impedir la recepció i l’enviament de correus fraudulents. Utilització de filtres per assegurar l‘autenticitat dels remitents dels missatges de correu (tant enviats o rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus de suplantació d’identitat.

4. Certificació periòdica de reenviaments de correu fraudulents, per evitar que missatges amb contingut confidencial (generalment factures, pressupostos…) puguin arribar a persones que no són els seus destinataris, per utilitzar-los de manera fraudulenta.

5. Còpies Backup de seguretat programades set durant la darrera setmana, una cada 15 dies, i els darrers mesos.

6. Activar SSL, si el client ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines o botigues online. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. S’hi inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Panell de control CWP Control Web Panel. Tot i això, si l’usuari prefereix un altre panell d’administració, caldrà que ho sol·liciti, i se li facilitarà la informació corresponent a la personalització.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinatari inexistent, o bé problemes de comunicació). Si es detecta correus retinguts, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui reenviar els missatges, o trucar al destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia operativa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari per esbrinar i resoldre la incidència.

9. Alleujar atacs DDOS per tal que no es produeixin denegacions de servei a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclosa als serveis d‘allotjament, per facilitar que la pàgina o botiga virtual del projecte es pugui consultar més ràpidament des de tot el món.

11. Diverses hores de assistència tècnica incloses en la contractació i renovació anual dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Castellví de Rosanes:

Administració de servidors dedicats i VPS a Castellví de Rosanes:

Quan el client té diversos dominis pels quals necessita allotjament per allotjar, indstintament de si aquests dominis són d’una empresa, o bé dels seus clients. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, amb la monitorització dels serveis, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Castellví de Rosanes:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Castellví de Rosanes:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les opcions que considerem més oportunes per posicionar millor la seva pàgina web o botiga virtual. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en allò que li faci falta.

Més informació:


Registrar dominis a Castellví de Rosanes:

Registrar dominis amb panell de control per gestionar tots els registres de dominis des d‘una sola àrea privada. En cas de qualsevol entrebanc, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui administrar dominis i utilitzar-los. Per contra, si l’usuari prefereix que ens fem càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i procedirem a fer els registres dels dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Castellví de Rosanes:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans d’allotjament , que igualment permeten una administració completa dels recursos. tots els hostings inclouen un valor afegit que els fa molt especials, aquest extra En cas que el client ho vulgui, adaptem el seu allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al posicionament. Aquesta adaptació dels espais, entre altres inclou activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS , filtres SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la navegació

Més informació:


× +info?