Servei d’allotjament de botigues virtuals a Centelles. SEO adaptat a les necessitats de cada usuari, suport, assistència i assessorament tècnic per posicionar les pàgines, i millorar-ne la seguretat.

En el referent a allotjament de pàgines web, a grans trets tot es limita a triar entre dues possibilitats de servei;

1. És un servei en el que habitualment l’usuari es pot fer algunes tasques des de la seva àrea d’administració, però normalment, en el dia a dia se n’acaba fent càrrec el departament de suport tècnic. En tot cas es tracta d’un servei que té com a objectiu el funcionament dels serveis del servidor, però si al client li cal que es faci alguna adaptació especial, habitualment se li denegui.

2. En el relatiu a servei (i preu) en d’allotjament de pàgines es va d’un extrem a l’altre, i si en l’altra opció ho donaven tot fet, en aquesta pràcticament tot està per fer. Tot i això, els servidors poden funcionar… més o menys amb una mínima preparació, però cal tenir en compte que per defecte no hi ha els backups configurats (i són imprescindibles), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè per configurar-los s’ha de tenir informació del projecte.


Quin servei d’allotjament de pàgines i botigues virtuals que proposa ServeisTic per la vostra empresa?

Els paquets de hosting de pàgines i botigues virtuals que s’ofereixen a ServeisTic, van més enllà de les opcions habituals, perquè a més de permetre que els usuaris s’administrin tots els recursos possibles, i si ho volen ens podem encarregar de les actualitzacions del servei que requereixin, o bé explicar als clients que ho demanin com poden fer allò que el calgui. En cas que no resulti possible, en funció del seu nivell tècnic. A més, en els plans de hosting de pàgines web i botigues on-line s’hi inclouen diversos serveis que resulten molt útils per millorar l’aprofitament dels projectes, consistents en l‘adaptació de l’espai de hosting per incrementar les oportunitats d’èxit del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina o botiga on-line:

1. Els serveis es gestionen des d’una àrea privada, des d’on l’usuari els pot administrar de manera totalment autònoma. Des d’aquest espai el client pot fer tot el que necessiti amb tots els serveis que se li estiguin oferint des de ServeisTic. D’altra banda si l’usuari ho prefereix, en lloc de fer-se les actuacions des de l’àrea privada només ha de contactar amb el suport tècnic per telèfon, enviar-nos un formulari o bé correu electrònic, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes actualitzacions.

2. D’altra banda, si l’usuari es vol responsabilitzar ell mateix d’alguna tasca de gestió del seu allotjament, però no té prou seguretat per fer-ho. En cas que el client tingui la suficient base a nivell tècnic, com per assimilar sense haver de dedicar un temps excessiu a la formació per efectuar aquest tipus de tasques amb garanties, i la vol fer. Des del departament de suport de ServeisTic li donarem les explicacions necessàries. Tant si es tracta d’administrar serveis del seu hosting, com si vol configurar les adreces de correu al seu equip. Amb aquesta finalitat, podem ajudar-lo utilitzant programes d’escriptori remot, de manera que se li podrà explicar el que s’ha de fer veient-ho a la seva pantalla.

3. Poder disposar de suport tècnic, i que el servei de hosting s’adapti, són característiques que fan que sigui molt millor per la pràctica totalitat dels usuaris. Però l’autèntic objectiu de ServeisTic és ser una peça valuosa en l’èxit dels projectes en que participem amb el servei de hosting. Per aquest motiu, vetllem especialment de que l’allotjament s’adapti a les necessitats de la pàgina o botiga virtual, en el referent a SEO, i de seguretat. Són diversos aspectes variables en funció de la pàgina o botiga, de manera que és necessari implementar algunes adaptacions a tots i cadascun dels hostings per tal que en treguin el màxim profit.

Els serveis de hosting tenen unes especificacions predeterminades, a partir de les quals es duen a terme les persoalitzacions en funció de les necessitats del projecte. Aquestes característiques són les indicades a continuació:

1. Discs durs M.2 NVMe, la informació s’entreguen molt més ràpid (facilitant la millora del posicionament de les pàgines als cercadors).

2. Anàlisis periòdics amb Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per detectar i eliminar qualsevol malware del servidor immediatament.

3. Filtrat SPF, DKIM i DMARC configurats per cada domini, per garantir que el remitent de cada correu és el que s’indica, evitant d’aquesta manera la major part del spam… Utilització de filtres per garantir l‘autenticitat dels remitents dels correus (tant enviats o rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus fraudulents.

4. Verificació periòdica de reenviaments de missatges fraudulents, per evitar que correus amb contingut confidencial (generalment factures, pressupostos…) puguin arribar a persones diferents dels seus destinataris, per utilitzar-los de manera fraudulenta.

5. Còpies de seguretat diàries , quinzenals i mensuals (3).

6. Activació de SSL, si el client ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines web o botigues. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés . S’hi inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. A ServeisTic confiem en el panell de control CWP. Tot i això, si el client prefereix un altre panell de control, només cal que ho indiqui, i se li facilitarà la proposta corresponent a la personalització.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinataris erronis, o bé incidències de comunicació). En cas de que hi hagi que hi hagi algun missatge retingut, s’estudien els motius i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui tornar a enviar el correu, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu operativa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari i així esbrinar i solucionar la incidència.

9. Alleujar atacs DDOS per evitar denegacions de servei a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclòs als serveis d‘allotjament, per aconseguir que la pàgina o botiga del projecte es pugui consultar més ràpidament des de qualsevol lloc del món.

11. Hores de assistència tècnica que s’inclouen en les contractacions i les renovacions dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Centelles:

Administració de servidors dedicats i VPS a Centelles:

Hi ha usuaris que tenen múltiples pàgines amb diversos dominis, ja siguin propis o de terceres empreses. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, es tracta d’un servei personalitzat i complet des del primer moment, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, així com la monitorització de l’estat dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Centelles:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec de mantenir complements i la programació de pàgines web WordPress al dia, així s’evita que la pàginaweb esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina per activitats il·lícites, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres coses encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Centelles:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem facilitar una anàlisi gratuïta de la seva web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar les posicions als cercadors. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té un col·laborador de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en allò que li faci falta.

Més informació:


Registrar dominis a Centelles:

Registrar dominis amb àrea d’administració per administrar els registres des de la mateixa pàgina. En cas de trobar-se qualsevol problema pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. Però si s’estima més que li registrem els dominis, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Centelles:

El servei que oferim al client però es completa amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic són especialment rellevants també els paquets de hosting, que igualment permeten una gestió completa dels serveis. En tots els plans de allotjaments s’hi inclou un valor afegit molt interessant, aquest complement es basa en adaptar el seu servei d’allotjament per fer-lo més compatible a les caracteristiques de la seva pàgina web o botiga per tal que sigui més segura i millorar-ne les característiques SEO. Aquesta adaptació dels espais, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


× +info?