Hosting de botigues virtuals a mida, amb adaptació i assessorament SEO i de seguretat, per millorar el posicionament de pàgines a Cervelló

Els proveïdors de hosting de pàgines, bàsicament limiten els serveis a dues opcions molt diferents;

1. És un servei que es basa en ocupar-se de gairebé totes les actualitzacions que l’usuari pot necessitar, al que se li permet controlar alguns elements mo crítics del servidor, com el correu, accedir a l’espai per FTP, i en realitat poca cosa més, perquè qui contracta aquests serveis generalment no vol fer-se càrrec d’aquestes tasques, i per estalviar-se ensurts renuncia a aquesta responsabilitat per tal que se’n faci càrrec el seu proveïdor.

2. La segona opció és a les antípodes de la primera. El proveïdor es limita a facilitar unes eines. I amb això el client ja pot desenvolupar el seu projecte. Aquesta opció té avantatges molt evidents; Principalment que és molt econòmic. Per l’altre cantó hi ha desavantatges que també cal tenir en compte, perquè el suport tècnic és molt limitat o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo “ASAP!”, i sense ajuda, ni la seguretat que dóna tenir algú que pugui assenyalar el motiu i la solució de la incidència.


Quin servei de hosting de pàgines i botigues on-line que proposem des de ServeisTic per al vostre projecte?

A ServeisTic, l’allotjament de pàgines i botigues on-line és compatible amb les dues opcions, a més d’incorporar alguns elements que el fan molt més atractiu, i aconsegueixen que les pàgines web i botigues on-line millorin el posicionament:

1. Els serveis contractats es gestionen des d’un panell de control, des d’on el client els gestiona de manera totalment independent. Des d’aquesta àrea l’usuari pot contractar, cancel·lar, o modificar tots els serveis que hagi contractat a ServeisTic. D’altra banda si el client ho prefereix, en lloc de fer-se les actuacions des del panell de control només ha de contactar amb nosaltres per telèfon, ens pot enviar un formulari o bé un email, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes modificacions.

2. L’usuari de ServeisTic a més, disposa del suport i la col·laboració tècnica que pugui fer-li falta, per qualsevol tasca per la que li calgui assessorament, i si vol, tambe ens podem fer càrrec d’aquestes tasques, que inclouen la creació de bústies, (i si cal, les podem configurar remotament als seus pc’s connectant-nos amb escriptori remot), també ens podem cuidar de migrar de pàgines web, i botigues, cap al nostre servei d’allotjament web, a més de (és necessari editar els registres DNS, o fins i tot podem fer-nos càrrec de la mediació amb l’actual proveïdor, per tal que el client es pugui oblidar de tot el procés de migració del domini fins que s’hagi acabat.

3. Que hi hagi qui es faci càrrec de tot el que ens calgui, o bé que si volem aprendre, ens ajudin a utilitzar els serveis disponibles al servidor, són dues característiques a tenir en compte, que faciliten molt la utilització, i fan que administrar els recursos esdevingui molt més còmode. Però el principal valor afegit de ServeisTic, és que a més de fer que les pàgines web, o botigues virtuals dels clients, així com els serveis que les acompanyen estiguin operatius, i funcionin perfectament. El nostre principal compromís és ser un dels elements que facilitin l’èxit dels nostres clients. Per aquest motiu utilitzem, i recomanem el panell de control per servidors de pàgines web que considerem millor. També personalitzem els allotjaments en funció del que s’hi allotgi, per tal que tant en el relatiu a aconseguir un millor posicionament, com en el relatiu a seguretat, el hosting sigui el més adequat possible a les característiques de cadascuna de les pàgines o botigues que s’hi allotgin. D’aquesta manera, els clients de ServeisTic obtenen un posicionament més destacat, i millors garanties de seguretat en el servei de hosting i a la seva pàgina o botiga online.

La personalització del servei d’allotjament, s’efectua sobre les característiques inicials del servei en que s’allotgen els dominis de l’usuari, i que són les detallades a continuació:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, que garanteixen la màxima velocitat d’accés i enviament de dades més ràpid que els sistemes HDD i SSD habituals utilitzats per la majoria de serveis de hosting. Aquest sistema fa que les pàgines o botigues carreguin més ràpid.

2. Protecció amb l’Antispam SpamAssassin, l’Antivirus ClamAV i l’Antirootkit rkhunter. La millor combinació, i amb anàlisis periòdics del servidor.

3. Anàlisi de missatges d’e-mail entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, a cada domini del servidor, per rebre i enviar només correus procedents de l’emissor declarat. Configuració de filtres per garantir l‘autenticitat dels remitents dels missatges de correu electrònic (tant enviats com rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus fraudulents.

4. Revisió periòdica de redireccions fraudulentes, per evitar que correus amb informació sensible (generalment factures, pressupostos…) arribin a persones que no són els seus destinataris, per utilitzar-los de manera fraudulenta.

5. Backup amb còpies mensuals, còpies quinzenals, diàries.

6. Activació de SSL, si el client ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. Inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP. Si el client vol utilitzar un altre panell de control, caldrà que ho indiqui, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinataris erronis, o bé problemes de comunicació). Si es detecta alguna incidència, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui tornar a enviar el correu, o trucar al destinatari per tal que li faciliti una bústia activa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari per esbrinar els motius i solucionar la incidència.

9. Resistència a atacs DDOS per tal que no es produeixin denegacions de servei a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Content Delivery Network) inclosa als serveis d‘allotjament, per aconseguir que la web o botiga del projecte es mostri amb més agilitat des de tot el món.

11. Diverses hores de servei tècnic incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Cervelló:

Administració de servidors dedicats i VPS a Cervelló:

Per aquells clients que necessiten allotjament per diversos dominis, sovint aquests dominis són d’una mateixa societat o titular, i altres són de clients del nostre client per aquells als que administra el servei d’allotjament. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que els tècnics qui li faci les modificacions requerides, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, afegir bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Cervelló:

A més de l’allotjament, i registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es mantenen uns mínims de seguretat que impedeixen que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, aquestes activitats poden consistir en l’enviament de spam utilitzant la pàgina afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Cervelló:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar les posicions als cercadors. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que les faci el seu dissenyador de pàgines web de confiança. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Cervelló:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per fer els registres i administrar els dominis amb total llibertat. En cas de qualsevol inconvenient, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari, i l’ajudem per tal que pugui administrar dominis i utilitzar-los. Però si prefereix que li registrem els dominis, només només ha de completar un formulari en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Cervelló:

A més dels serveis detallats en aquest apartat. A ServeisTic són especialment rellevants també els paquets d’hospedatge, que semple incorporen un panell de control per administrar els serveis . Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest complement Si el client hi està interessat, adaptem el seu hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el posicionament. La personalització dels allotjaments, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS , filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, alhora que activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i altres adaptacions, que estan descrites a les pantalles de hosting de pàgines web i administració de servidors dedicats i VPS.

Més informació:


× +info?