Servei d’allotjament de pàgines web a Collbató. SEO amb adaptacions a les necessitats de cada client, suport, assistència i acompanyament tècnic per posicionar millor les pàgines web, i millorar-ne la seguretat.

Quan es tracta d’allotjament de pàgines web, per norma el servei s’enfoca des de dues vessants molt diferents;

1. En aquest servei habitualment l’usuari es pot fer tasques des de la seva àrea d’administració, però normalment, en el dia a dia les acaba realitzant el departament de suport tècnic. En tot cas es tracta d’un servei que té com a objectiu el funcionament correcte dels serveis del servidor, però si al client li cal que es faci alguna adaptació especial, habitualment se li denegui.

2. En matèria de servei (i preu) en de hosting web es va d’un extrem a l’altre, i si en l’altra possibilitat ho donaven tot mastegat, en aquesta pràcticament tot està per fer. Tot i això, els servidors poden estar operatius amb una mínima preparació, tot i que és important que per defecte no hi ha configurades les còpies del servidor (i són imprescindibles), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè s’han de configurar tenint en compte els paràmetres del servei que es donarà. En resum, per contractar un servei de baix cost, cal saber el que es necessita per no tenir problemes quan el servidor estigui funcionant.


Com és l’allotjament de pàgines web i botigues virtuals que proposem des de ServeisTic per la vostra organització?

Els paquets d’allotjament de pàgines i botigues virtuals que s’ofereixen a ServeisTic, van més enllà de les opcions estàndard, perquè a més de permetre que els usuaris es gestionin tots els serveis contractats possibles, i si ho volen poder-nos encarregar de les actualitzacions del servei que requereixin, o bé indicar als clients que ho demanin com poden fer allò que el calgui. En cas que no sigui possible, en funció del seu nivell tècnic. A més, en els plans de hosting de pàgines web i botigues on-line s’hi inclouen diversos serveis molt útils per millorar l’aprofitament de les iniciatives, consistents en l‘adaptació de l’espai d’allotjament per incrementar les oportunitats d’èxit del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina web o botiga virtual:

1. Tots els serveis d’allotjament de pàgines, botigues virtuals i registre de dominis que dóna ServeisTic es poden gestionar des de l’àrea d’administració. De tota manera, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres clients pretén donar la millor resposta possible a totes les tipologies d’usuaris, i per aquest motiu, en cas que el client ho prefereixi, només ha de contactar amb nosaltres, i farem per ell les tasques que requereixi.

2. D’altra banda, si l’usuari es vol responsabilitzar d’algun aspecte d’administració tècnica del seu allotjament, però no té prou seguretat per fer-ho. En cas que l’usuari disposi de formació tècnica, com per assimilar sense haver de dedicar massa temps la formació per efectuar aquestes tasques amb garanties, i a més l’interès per fer-la. Des del departament de suport de ServeisTic li donarem les explicacions necessàries. Tant si es tracta d’administrar serveis del seu allotjament, com si necessita aprendre a configurar les adreces de correu al seu ordinador. Amb aquesta finalitat, podem ajudar-lo utilitzant software d’escriptori remot, de manera que se li podrà explicar el que s’ha de fer mentre ho veu directament a la seva pantalla.

3. Poder disposar d’ajuda, i que el servei de hosting s’adapti, són aspectes el converteixen en molt més amigable, i agradable d’administrar per part del’administrador. Però el veritable compromís de ServeisTic és ser una peça valuosa en l’èxit dels projectes als que ajudem. Per aquest motiu, ens preocupem especialment de que l’allotjament s’adapti a les necessitats de la pàgina web o botiga, en el referent a SEO, i de seguretat. Es tracta d’aspectes variables en funció del projecte, i per tant és indispensable implementar algunes adaptacions a tots i cadascun dels allotjaments per satisfer-les al màxim.

La personalització del servei de hosting, es du a terme sobre les característiques inicials del hosting en que s’allotgen els dominis contractats, i que són les següents:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, millor rapidesa d’accés i enviament de dades més ràpid que els sistemes HDD i SSD estàndard utilitzats per la majoria de serveis de hosting. Aquest sistema fa que les pàgines web o botigues carreguin més ràpid.

2. Anàlisis periòdics amb la combinació Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per detectar i eliminar qualsevol malware del servidor immediatament.

3. Filtrat de correus entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, a cadascun dels dominis, per rebre i enviar únicament missatges procedents de l’emissor declarat a les capçaleres. Configuració de sistemes de filtrat de missatges per certificar l‘autenticitat dels remitents dels correus (ja siguin enviats o rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus fraudulents.

4. Certificació mensual de que no existeixen redireccions de missatges de correu fraudulentes.

5. Còpies de seguretat programades set durant la darrera setmana, una cada 15 dies, i els darrers tres mesos.

6. Certificat de seguretat SSL, si l’usuari ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés . S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP. Tot i això, si l’usuari vol utilitzar un altre panell de control, caldrà que ho indiqui, i se li facilitarà la proposta corresponent a la personalització sol·licitada.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinatari inexistent, o bé errors de comunicació). En cas de que hi hagi que hi hagi algun missatge retingut, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui tornar a enviar el correu, o trucar al destinatari per tal que li faciliti una adreça de correu operativa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari i així esbrinar i resoldre la incidència.

9. Mitigar d’ atacs DDOS per evitar errors de servidor a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. CDN (Content Delivery Network) inclòs als serveis de hosting, per aconseguir que la web o botiga del projecte es mostri amb més agilitat des de tot el món.

11. Diverses hores de assistència tècnica incloses en la contractació i renovació anual dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Collbató:

Administració de servidors dedicats i VPS a Collbató:

En alguns casos el client pot necessitar allotjar un nombre de dominis considerable, ja siguin propis o de terceres empreses. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, es tracta d’un servei personalitzat i complet des del primer moment, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, amb la monitorització dels serveis, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Collbató:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, aquest tipus de pràctiques en el millor de casos es limiten a l’enviament de spam utilitzant la pàgina web que han aconseguit controlar, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Collbató:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament orgànic pàgines i botigues virtuals. Per aquest motiu, si, li podem facilitar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar el posicionament als resultats de cerca dels cercadors. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la pàgina o botiga online , serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té un col·laborador de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Collbató:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per gestionar els contactes, registrar dominis i fer-hi les modificacions. En cas que l’usuari tingui qualsevol entrebanc, des del suport tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui. Però si prefereix que li registrem els dominis nosaltres, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Collbató:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic podem oferir paquets de hosting per gairebé totes les necessitats, que igualment permeten una gestió completa dels recursos. tots els hostings inclouen un valor afegit molt interessant, aquest complement consisteix en adaptar el seu paquet d’allotjament per fer-lo més compatible a les caracteristiques de la seva pàgina web o botiga virtual per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. Aquesta adaptació dels hostings, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS , filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, així com comprimir les imatges, CSS, javascript, i altres adaptacions, que es poden consultar als apartats de hosting de pàgines web i administració de servidors i VPS.

Més informació:


× +info?