Allotjament de botigues online SEO personalitzat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a Corbera de Llobregat

En parlar de hosting web, habitualment el servei es planteja des de dues perspectives oposades;

1. Es tracta d’un servei totalment gestionat, en el que l’usuari pot fer algunes modificacions, tot i que el més normal és que no se’n faci càrrec, i en el moment que ha de fer qualsevol actualització, el més normal és que la transmeti a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. La segona possibilitat és l’oposada. El proveïdor es limita a facilitar unes eines. I a partir d’aquí l’usuari s’ha d’espavilar. Aquesta opció té avantatges molt interessants; Principalment que és molt econòmic. Per l’altre cantó hi ha inconvenients que també criden l’atenció, perquè el suport tècnic és molt limitat o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo “ASAP!”, i sense ajuda, ni la seguretat de tenir algú que indiqui el motiu i la solució de la incidència.


Quin servei d’allotjament de pàgines i botigues virtuals que proposem per la vostra iniciativa?

A ServeisTic tenim un enfocament diferent dels serveis de hosting de pàgines web i botigues online, i per aquest motiu, oferim la màxima llibertat als nostres usuaris, alhora que estem atents a la seguretat, i l’èxit dels seus projectes. El que ens diferencia dels serveis de hosting que es poden contractar habitualment, és que adaptem els espais d’allotjament, a les caracterítiques del projecte, per tal que tingui més garanties d’èxit, com a mínim pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, assessorant el millor possible a cada consulta:

1. Tots els serveis de hosting de pàgines web, botigues virtuals i administració de dominis oferts per ServeisTic es poden gestionar des de l’àrea privada. Tot i això, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres usuaris pretén donar la millor solució possible a totes les tipologies d’usuaris, i per aquest motiu, si l’usuari vol que ens fen càrrec d’alguna modificació, només ha de contactar amb nosaltres, i farem per ell les tasques que sol·liciti.

2. D’altra banda, si l’usuari es vol responsabilitzar d’algun dels treballs d’administració tècnica del seu allotjament, però no té prou seguretat per fer-ho. En cas que l’usuari tingui preparació, com per assimilar sense haver de dedicar un temps excessiu a la formació per dur a terme aquestes tasques amb garanties, i a més l’interès per fer-la. Des del departament de suport de ServeisTic li donarem les explicacions necessàries. Tant si vol administrar el seus serveis de hosting, com si necessita aprendre a configurar les adreces de correu al seu pc. Per fer-ho utilitzem programes d’escriptori remot, que permeten mostrar com es fa cada modificació del allotjament a la pantalla de l’usuari que ho ha d’aprendre.

3. Que hi hagi qui es cuidi de tot el que ens calgui, o que si volem, ens ajudin a utilitzar els serveis disponibles al servidor, són dues característiques molt interessants, que fan que administrar els recursos esdevingui molt amigable. Però el principal valor afegit de ServeisTic, és que no ens limitem a que les pàgines, o botigues online dels clients, així com els serveis que les acompanyen funcionin, i funcionin bé. La finalitat de ServeisTic és contribuir, ser un dels serveis clau de l’èxit dels nostres usuaris. Per aquest motiu no només fem servir, i recomanem el sistema operatiu de servidors web que ens ofereix més garanties. També personalitzem els allotjaments en funció de la programació del que s’hi allotgi, per tal que tant en el relatiu a millorar el posicionament, com en els aspectes de seguretat, l’allotjament sigui el més adequat a les característiques de cadascuna de les pàgines o botigues que s’hi allotgin. D’aquesta manera, els clients dels nostres serveis obtenen un millor posicionament, i millors garanties de seguretat en el seu allotjament i a la seva pàgina web o botiga.

Els serveis de hosting tenen unes especificacions bàsiques, sobre les que es fan les persoalitzacions en funció de les necessitats de l’usuari. Aquestes característiques són les indicades a continuació:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, millor velocitat d’accés i enviament d’informació més ràpid que els sistemes HDD i SSD estàndard utilitzats per la majoria de serveis d’allotjament. Permet que les pàgines web o botigues carreguin molt abans.

2. Protecció en temps real amb la combinació Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per detectar i eliminar qualsevol amenaça del servidor immediatament.

3. Filtrat SPF, DKIM i DMARC configurats per cada domini, per garantir que els emissors dels missatges rebuts són els declarats a les capçaleres, i així evitar una part important del spam.. Configuració de sistemes de filtrat de missatges per certificar l‘autenticitat dels remitents dels correus (tant enviats com rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus de suplantació d’identitat.

4. Certificació periòdica de que no existeixen redireccions fraudulentes.

5. Còpies de seguretat diàries (7), quinzenals (2) i mensuals (3).

6. Activació de SSL, si el client ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés . Inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. A ServeisTic confiem en el panell de control CWP. Si el client prefereix un altre panell de control, caldrà que ho sol·liciti, i se li facilitarà la informació corresponent a la personalització sol·licitada.

8. Revisió diària de correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (bústies mal escrites, o bé errors de comunicació). Si es detecta missatges retinguts, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui reenviar els missatges, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia operativa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari per esbrinar els motius i resoldre la incidència.

9. Alleujar atacs DDOS per evitar errors de servidor a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclosa als serveis de hosting, per aconseguir que la pàgina web o botiga on-line del projecte es mostri més ràpidament des de qualsevol lloc del món.

11. Diverses hores de suport tècnic que s’inclouen en les contractacions i les renovacions dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Corbera de Llobregat:

Administració de servidors dedicats i VPS a Corbera de Llobregat:

Si el client necessita hosting per diversos dominis, ja siguin propis o de terceres empreses. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que sigui el departament tècnic qui li faci les modificacions requerides, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, afegir bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Corbera de Llobregat:

A ServeisTic, ens podem cuidar consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la pàgina esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina web per activitats il·lícites, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres coses encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Corbera de Llobregat:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament i SEO. De manera que, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. En funció del que es trobi, li proposarem les opcions adequades per millorar-ne el posicionament. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la web o botiga virtual , serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té un col·laborador de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en allò que li faci falta.

Més informació:


Registrar dominis a Corbera de Llobregat:

Registre de dominis amb whois i panell de control per gestionar els contactes, registrar dominis i efectuar les actualitzacions. En cas que l’usuari tingui qualsevol inconvenient, des del servei tècnic, l’ajudarem per tal que el resolgui. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només ens ha d’enviar un correu , ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Corbera de Llobregat:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic tenim plans de hosting per gairebé totes les necessitats, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou una àrea privada per gestionar els serveis . Tots ells amb un complement molt interessant, aquest extra Si el client hi està interessat, adaptem el seu espai de hosting per incrementar-ne la seguretat, i les relacionades amb el posicionament. Entre les personalitzacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la navegació

Més informació:


× +info?