Allotjament de pàgines web SEO personalitzat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a Cornellà de Llobregat

En el referent a allotjament web, el més freqüent és escollir entre dos tipus de servei;

1. Es tracta d’un servei 100% gestionat pel departament tècnic, en el que l’usuari pot fer algunes tasques, tot i que habitualment no se’n faci càrrec, i en el moment que ha de fer qualsevol actualització, el més normal és que la comuniqui a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. La segona possibilitat és a les antípodes de la primera. El proveïdor es limita a facilitar unes eines. I amb això el client ja pot desenvolupar el seu projecte. Aquesta opció té avantatges molt clars; Principalment que és molt econòmic. Però l’inconvenient principal també es veu immediatament, perquè el suport tècnic és molt limitat o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo “ASAP!”, i sense ajuda, ni la seguretat que dóna tenir algú que pugui assenyalar el motiu i la solució de la incidència.


Com és el hosting de pàgines i botigues on-line que us pot oferir ServeisTic per al vostre negoci?

A ServeisTic tenim un enfocament poc usual dels serveis de hosting de pàgines web i botigues virtuals, i per aquest motiu, per nosaltres és prioritari oferir la màxima llibertat als nostres usuaris, però alhora també vetllem per la seguretat, i l’èxit del seu projecte. El que ens diferencia dels serveis de hosting que es poden contractar habitualment, és que adaptem els espais d’allotjament, a les necessitats dela pàgina, per tal que tingui més garanties d’èxit, pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, ajudant-lo el millor possible a cada consulta:

1. Els serveis contractats es gestionen des d’una àrea d’administració, des d’on el client els gestiona amb total llibertat. Des d’aquesta àrea l’usuari pot fer tot el que necessiti amb tots els serveis que hagi contractat a ServeisTic. Per contra si l’usuari vol donar d’alta els serveis sense haver de tocar res, en lloc de fer-se les adaptacions des de l’àrea privada només ha de contactar amb nosaltres per telèfon, ens pot enviar un formulari o bé correu electrònic, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes accions.

2. Un altre aspecte destacat del servei de hosting de ServeisTic, és la predisposició a ajudar els nostres clients, a administrar els seus dominis. En cas que el nostre client prefereix administrar directament els serveis del seu allotjament, i sempre i quan tingui les nocions tècniques indispensables, des del departament tècnic l’ajudarem, explicant-li com fer cadascuna de les actualitzacions. I en cas que calgui, fins i tot li podrem facilitar aquesta formació des de la pantalla del seu pc amb software d’escriptori remot.

3. Però, el que fa que el servei de hosting de pàgines, i botigues online de ServeisTic, sigui realment inusual, és l’adaptació de les característiques del servei d’allotjament web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines, o botigues virtuals dels usuaris. Les personalitzacions que s’apliquen permeten que la pàgina o botiga virtual millori el posicionament als resultats de cerca a Google. I, si l’usuari ho sol·licita (i ens facilita l’accés a l’administració de la seva pàgina web o botiga on-line, podrem revisar els plugins que utilitza, i proposar-li adaptacions per aconseguir un millor posicionament, que no es poden aplicar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la programació de la pàgina o botiga virtual.

Els serveis de hosting tenen unes configuracions bàsiques, sobre les que es duen a terme les adaptacions en funció de les necessitats del client. A continuació detallem les més rellevants:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, l’emmagatzematge més ràpid que es pot contractar en serveis d’allotjament per serveis estàndard.

2. Sistemes amb Antispam, Antivirus, Antirootkit. Una combinació òptima per disposar d’un alt nivell de seguretat al sistema en temps real, i amb escanejos periòdics del servidor.

3. Anàlisi de missatges entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, configurats per a cadascun dels dominis, per rebre i enviar només missatges procedents de l’emissor declarat a les capçaleres. Configuració de sistemes de filtrat de missatges per assegurar la legitimitat dels remitents dels correus (tant enviats o rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus de suplantació d’identitat.

4. Certificació mensual de reenviaments de missatges fraudulents, per evitar que missatges amb contingut confidencial (generalment factures, pressupostos…) arribin a persones diferents dels destinataris, per de donar-hi un ús fraudulent.

5. Backup amb 3 còpies mensuals, 2 còpies quinzenals, i 7 diàries.

6. Certificat SSL, si l’usuari ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. S’hi inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. A ServeisTic considerem que la millor opció és el panell de control CWP Control Web Panel. Tot i això, si el client vol utilitzar un altre panell de control, només cal que ho sol·liciti, i se li facilitarà la proposta corresponent a la personalització.

8. Revisió diària de correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (adreces errònies, o bé errors de comunicació). Si es detecta missatges retinguts, s’estudien els motius i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui reenviar els missatges, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu operativa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari per esbrinar els motius i resoldre la incidència.

9. Mitigar d’ atacs DDOS per evitar denegacions de servei a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclosa als serveis de hosting, per facilitar que la web o botiga on-line del projecte es pugui consultar amb més agilitat des de qualsevol lloc del món.

11. Diverses hores de servei tècnic incloses en la contractació i renovació anual dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Cornellà de Llobregat:

Administració de servidors dedicats i VPS a Cornellà de Llobregat:

Pensant en els clients als que els cal hosting per diversos dominis, de vegades aquests dominis són d’una mateixa empresa o titular, i altres vegades són de clients de qui ens contracta per aquells als que gestiona el servei de hosting. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, amb la monitorització dels serveis, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que sigui el departament tècnic qui li faci les modificacions requerides, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, afegir bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Cornellà de Llobregat:

Un altre servei que podem realitzar per als nostres usuaris consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres coses encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Cornellà de Llobregat:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament tant de pàgines web com de botigues online. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les accions oportunes per millorar el posicionament de. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que se n’ocupi el seu dissenyador de pàgines web de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Cornellà de Llobregat:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per administrar els contactes, registrar dominis i efectuar les actualitzacions. En cas que el client tingui qualsevol inconvenient, des del suport tècnic, l’atendrem per tal que el resolgui. Però si s’estima més que li registrem els dominis, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Cornellà de Llobregat:

Com a complement als serveis exposats en aquest apartat. A ServeisTic són especialment rellevants també els paquets de hosting, que igualment permeten una gestió completa dels serveis contractats. En tots els paquets de hostings s’hi inclou un complement molt interessant, aquest valor afegit En cas que el client ho consideri oportú, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai de hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al posicionament. Aquesta adaptació dels espais, entre altres inclou activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, alhora que comprimir d’elements estàtics, i un llarg etcètera, que estan descrites als espais d’allotjament de pàgines i administració de servidors dedicats i VPS.

Més informació:


× +info?