Hosting de pàgines SEO personalitzat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a el Figueró i Montmany

Les empreses d’allotjament web, habitualment enfoquen els serveis a dues filosofies de servei molt diferents;

1. Es tracta d’un servei totalment gestionat pel departament tècnic, el client hi port fer algunes modificacions, tot i que el més normal és que no se’n faci càrrec, i quan necessita qualsevol actualització, el més normal és que la indiqui a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. A l’altre extrem, els proveïdors hosting ofereixen serveis que es basen al 100% en el desplegament tecnològic. El client contracta els serveis de hosting de pàgines per Internet, i pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu allotjament de pàgines web. Aquesta és una opció molt més ràpida i eficient per aplicar qualsevol modificació als serveis d’allotjament de pàgines contractats, però cal que el client tingui els coneixements o de la persona adequada per tal que els allotjaments i dominis funcionin correctament sense necessitar un assessorament tècnic extern del que no disposen, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Com és l’allotjament de pàgines i botigues online que proposa ServeisTic per al vostre projecte?

El servei d’allotjament de pàgines i botigues virtuals de ServeisTic, és compatible amb les dues opcions, a més incorpora diversos elements que el fan molt més atractiu, perquè faciliten que les pàgines web i botigues on-line tinguin més visibilitat als cercadors:

1. A ServeisTic, el client disposa d‘àrea privada des d’on pot gestionar els serveis i productes que té a la seva disposició. Podent donar d’alta, pagar, gestionar les renovacions, cancel·lar, i en definitiva, gestionar tots els serveis del paquet d’allotjament de pàgines web i botigues on-line que hagi donat d’alta, ja sigui per Internet, o per telèfon. Sense necessitar que cap tècnic s’encarregui de cap de les tasques que habitualment es realitzen des de l’àrea privada. Però si ho prefereix, aquestes tasques se li faran des del suport tècnic.

2. D’altra banda, si l’usuari es vol encarregar ell mateix d’algun aspecte d’administració tècnica del seu hosting, però no sap com fer-ho. En cas que el client disposi de formació tècnica, com per assimilar fàcilment la formació per dur a terme aquestes tasques amb garanties, i la vol fer. Des de suport tècnic l’ajudarem. Tant si es tracta d’administrar serveis del seu hosting, com si necessita aprendre a configurar les adreces de correu al seu pc. Amb aquesta finalitat, podem ajudar-lo utilitzant software d’escriptori remot, de manera que permeten mostrar com es fa cada modificació del allotjament a la pantalla de l’usuari que ho ha d’aprendre.

3. Tenir qui ens ajudi si ens fa falta, i alhora, tenir la possibilitat de gestionar els serveis com ens agradi més, són dues característiques molt interessants, que faciliten molt la utilització, i fan que administrar els recursos esdevingui molt còmode. Però el principal valor afegit de ServeisTic, és que a més de fer que les pàgines web, o botigues on-line dels usuaris, i els serveis relacionats estiguin operatius, i ho facin satisfactòriament. El nostre principal desig és ser un dels elements que facilitin l’èxit dels nostres usuaris. Per aquest motiu no només utilitzem, i recomanem el software per servidors de pàgines web que considerem millor. A més, personalitzem alguns aspectes de l’allotjament, per tal que tant en el relatiu a SEO, com en els aspectes de seguretat, el hosting sigui el més adequat possible a les característiques de les pàgines web o botigues virtuals que s’hi allotgin. D’aquesta manera, els clients de ServeisTic gaudeixen d’un millor posicionament, i millors garanties de seguretat en el servei d’allotjament i a la seva pàgina o botiga on-line.

Els paquets de hosting tenen unes especificacions predeterminades, sobre les que es duen a terme les adaptacions en funció de les necessitats del projecte. Aquestes característiques són les indicades a continuació:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, l’emmagatzematge més ràpid que es pot contractar en serveis de hosting per públic estàndard.

2. Antispam, antivirus, antirootkit; ClamAV, SpamAssassin, rkhunter, escaneig en temps real, i escanejos complets diaris o setmanals de tot el sistema per detectar infeccions de virus o malware.

3. Anàlisi de missatges entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, configurats per a cada domini del servidor, per rebre i enviar només correus procedents de l’emissor declarat a les capçaleres. Utilització de filtres per certificar la legitimitat dels remitents dels correus (ja siguin enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus fraudulents.

4. Revisar mensualment per verificar que al domini del client no hi ha redireccions de il·lícites.

5. Backup remot amb còpies mensuals, còpies quinzenals, i 7 diàries.

6. Activació de SSL, si l’usuari ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés . S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP Control Web Panel. Tot i això, si el client prefereix un altre panell d’administració, caldrà que ho sol·liciti, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinatari inexistent, o bé incidències de comunicació). Si es detecta correus retinguts, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui tornar a enviar el missatge, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu activa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari per esbrinar els motius i solucionar la incidència.

9. Alleujament d’ atacs DDOS per evitar errors de servidor a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclosa als serveis d‘allotjament, per facilitar que la web o botiga on-line del projecte es pugui consultar amb més agilitat des de tot el món.

11. Hores de assistència tècnica incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a el Figueró i Montmany:

Administració de servidors dedicats i VPS a el Figueró i Montmany:

Pensant en els clients als que els cal hosting per diversos dominis, ja siguin propis o de terceres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, és un servei personalitzat i complet des del primer moment, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si així ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a el Figueró i Montmany:

A més del hosting, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es mantenen uns mínims de seguretat que dificulten que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, aquest tipus de pràctiques es poden limitar a enviar spam des de la pàgina afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a el Figueró i Montmany:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Per aquest motiu, si, li podem preparar una anàlisi gratuïta de la seva web o botiga virtual. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les accions oportunes per millorar el posicionament de. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té un col·laborador de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a el Figueró i Montmany:

Registrar dominis amb àrea d’administració per administrar tots els registres de dominis des d’un sol espai. En cas que l’usuari tingui qualsevol inconvenient, des del servei tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui. Per contra, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a el Figueró i Montmany:

Complementàriament als serveis detallats en aquest apartat. A ServeisTic també es poden contractar diversos paquets de hosting de pàgines, que igualment permeten una administració completa dels recursos. Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit consisteix en adaptar el seu pla d’allotjament per adequar-lo a les caracteristiques de la seva pàgina web o botiga virtual per tal que sigui més segura i millorar-ne el posicionament. Aquesta adaptació dels espais, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS , SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, alhora que comprimir d’elements estàtics, i altres adaptacions, que es poden consultar als espais d’hospedatge web i servidors.

Més informació:


× +info?