Allotjament de pàgines web a mida, amb adaptació i suport SEO i de seguretat, per millorar el posicionament web a el Papiol

Quan ens referim a allotjament de pàgines, l’habitual és escollir entre dos tipus de servei;

1. És un servei 100% administrat pel departament tècnic, el client hi port fer algunes tasques, tot i que el més normal és que no se’n faci càrrec, i quan necessita qualsevol cosa, el més normal és que la transmeti a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. En el relatiu a servei (i preu) en aspectes de hosting de pàgines web es va d’un extrem a l’altre, i si en l’altra opció ho donaven tot fet, en aquesta opció pràcticament tot està per fer. En tot cas, els servidors poden funcionar… més o menys amb una mínima preparació, però cal tenir en compte que per defecte no hi ha configurades les còpies del servidor (i són imprescindibles), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè per configurar-los s’ha de tenir informació del projecte.


Com és el hosting de pàgines web i botigues on-line que us proposem per la vostra entitat?

Els plans de hosting de pàgines i botigues virtuals que es poden contractar a ServeisTic, són diferents de les opcions més freqüents, i és que a més de permetre que els clients s’administrin tots els recursos possibles, i si ho volen poder-nos fer càrrec d’aplicar qualsevol modificació que requereixin, o bé indicar als usuaris que ho demanin com poden fer allò que els faci falta. Sempre i quan no sigui excessivament complicat pel seu nivell tècnic. A més, en els paquets de hosting de pàgines web i botigues virtuals s’hi inclouen serveis de valor afegit, consistents en la personalització del servei d’allotjament per incrementar les oportunitats d’èxit del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina web o botiga online:

1. A ServeisTic, l’usuari disposa d’àrea d’administració per gestionar els serveis i productes contractats. Podent donar d’alta, fer el pagament, gestionar les renovacions, cancel·lar, i en definitiva, administrar totes les prestacions del pla de hosting de pàgines i botigues online que hagi contractat, ja sigui personalment, o per telèfon. I d’aquesta manera fer-se càrrec de totes les actuacions que es realitzen des de l’àrea d’usuari. Tot i que si ho prefereix, les adaptacions se li poden realitzar des del suport tècnic.

2. Sovint l’usuari es vol fer càrrec d’alguna tasca de gestió del seu allotjament, però no sap com fer-ho. En cas que el client disposi de coneixements tècnics, com per assimilar sense haver de dedicar un temps excessiu a la formació per dur a terme aquestes tasques amb garanties, i a més l’interès per fer-la. Des del departament de suport de ServeisTic l’ajudarem. Tant si es tracta d’administrar serveis del seu allotjament, com si necessita configurar adreces de correu al seu equip. Amb aquesta finalitat, podem ajudar-lo utilitzant programes d’escriptori remot, que se li podrà explicar el que s’ha de fer mentre ho veu directament a la seva pantalla.

3. Tot i que la llibertat, i l’assistència tècnica són molt útils, el que fa que el servei d’allotjament de pàgines web, i botigues online de ServeisTic, sigui realment inusual, és la personalització de l’espai de hosting web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines web, o botigues online dels usuaris. Les personalitzacions que s’apliquen permeten que la pàgina web o botiga virtual obtingui un millor posicionament als resultats dels cercadors. I, si l’usuari ho requereix (i ens facilita l’accés a l’administració de la seva pàgina o botiga on-line, podrem revisar els complements que hi han instal·lat, i proposar-li millores que no es poden aplicar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la programació de la pàgina o botiga online.

A aquestes personalitzacions dels serveis de hosting de dominis per pàgines web o botigues online, cal afegir-hi les configuracions i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Discs durs M.2 NVMe, les dades s’entreguen molt més ràpid (facilitant la millora del posicionament de les pàgines a Google).

2. Seguretat del sistema amb SpamAssassin, ClamAV, rkhunter. La millor combinació, i amb escanejos periòdics del servidor.

3. Anàlisi de missatges d’e-mail entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, a cada domini del servidor, per rebre i enviar únicament missatges procedents de l’emissor declarat. Configuració de filtres per garantir la legitimitat dels remitents dels missatges de correu (ja siguin enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus de suplantació d’identitat.

4. Revisar mensualment per verificar que al domini de l’usuari no hi ha redireccions de correu il·lícites.

5. Còpies de seguretat diàries (7), quinzenals (2) i mensuals .

6. Activació de SSL, si el client ho vol, li instal·lem. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés . S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. A ServeisTic considerem que la millor opció és el panell de control CWP Control Web Panel. Tot i això, si l’usuari prefereix un altre panell de control, només cal que ho sol·liciti, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (adreces errònies, o bé incidències de comunicació). Si es detecta correus retinguts, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui reenviar els missatges, o trucar al destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu operativa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari i així esbrinar i solucionar la incidència.

9. Mitigar d’ atacs DDOS per evitar denegacions de servei a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclòs als serveis de hosting, per facilitar que la web o botiga online del projecte es pugui consultar amb més agilitat des de qualsevol lloc del món.

11. Hores de assistència tècnica que s’inclouen en les contractacions i les renovacions dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a el Papiol:

Administració de servidors dedicats i VPS a el Papiol:

Hi ha usuaris que tenen diverses pàgines web amb diversos dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, és un servei personalitzat i complet, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que siguem nosaltres qui li faci les modificacions requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a el Papiol:

Una altra de les tasques que podem oferir als nostres clients consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina per qualsevol activitat il·lícita, aquest tipus de pràctiques poden consistir en enviar spam utilitzant la pàgina que han aconseguit controlar, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a el Papiol:

L’any 2005 vam començar a ajudar empreses a millorar el posicionament als cercadors. En cas que el client ho vulgui, podem el·laborar una anàlisi de la seva web. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les opcions oportunes per posicionar millor la seva pàgina web o botiga online. Amb els resultats i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que les faci el seu col·laborador de confiança. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a el Papiol:

Registre de dominis amb whois i panell de control per gestionar els contactes, registrar dominis i fer-hi les actualitzacions. En cas de trobar-se qualsevol inconvenient pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. D’altra banda, si el client prefereix que ens fem càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a el Papiol:

El servei que oferim al client però es completa amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic podem oferir paquets d’hospedatge per gairebé totes les necessitats, que igualment permeten una administració completa dels serveis. Sempre a més amb un complement molt interessant, aquest extra es basa en adaptar el seu pla de hosting per fer-lo més compatible a la programació del seu projecte web o botiga per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. La personalització dels allotjaments, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, filtres SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, així com comprimir d’elements estàtics, i altres adaptacions, que estan descrites a les pantalles d’allotjament de pàgines i administració de servidors dedicats i VPS.

Més informació:


× +info?