Hosting de projectes de comerç electrònic SEO adaptat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a el Pont de Vilomara i Rocafort

En parlar d’allotjament de pàgines web, habitualment el servei es planteja des de dues perspectives molt diferents;

1. En aquest servei habitualment l’usuari es pot fer algunes tasques des del panell d’administració, però normalment, en el dia a dia se n’acaba fent càrrec el departament tècnic. Es tracta d’un servei que té com a objectiu el funcionament correcte dels serveis del servidor, però si al client li cal fer alguna adaptació especial, el més normal és que se li denegui.

2. A l’altre extrem, hi trobem proveïdors de serveis d’allotjament que ofereixen un servei basat al 100% en el desplegament tecnològic. El client contracta els serveis de hosting de pàgines per Internet, i pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu paquet d’allotjament de pàgines web. Es tracta d’una opció molt més àgil i pràctica quan s’ha d’aplicar qualsevol modificació als serveis d’allotjament de pàgines web que ha contractat, però cal que el client disposi dels coneixements o de la persona adequada per tal que els allotjaments i dominis funcionin adequadament sense necessitar un assessorament tècnic extern que no està disponible, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Quin servei d’allotjament de pàgines i botigues online que us proposa ServeisTic per al vostre negoci?

El servei de hosting de pàgines web i botigues on-line de ServeisTic, permet les dues opcions, a més incorpora diversos elements que el fan especialment atractiu, i faciliten que les pàgines i botigues online resultin més útils:

1. Tots els serveis d’allotjament de pàgines web, botigues virtuals i registre de dominis que ofereix ServeisTic es poden actualitzar des de al panell de control. De tota manera, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres clients vol donar la millor resposta possible a totes les tipologies d’usuaris, i per aquest motiu, en cas que el client ho prefereixi, només ha de contactar amb nosaltres, i farem per ell les tasques que sol·liciti.

2. L’usuari de ServeisTic a més, disposa del suport i la col·laboració tècnica que en un moment donat pugui necessitar, per qualsevol tasca per la que li faci falta ajuda, i si ho prefereix, tambe ens podem fer càrrec d’aquestes tasques, que inclouen l’activació d’adreces, (i si cal, es poden configurar remotament als seus pc’s mitjançant connexió amb escriptori remot), també ens podem fer càrrec de migrar de pàgines, i botigues virtuals, cap al nostre servei de hosting web, a més de (és necessari editar els registres DNS, o fins i tot exercir de mediadors amb l’actual proveïdor, de manera que el client es pugui oblidar de tot el procés de migració.

3. La comoditat, i que el servei s’amotlli a les preferències, són aspectes fan que resulti molt més fàcil, i agradable d’administrar per part del responsable. Però el veritable objectiu de ServeisTic és ser un col·laborador destacat en l’èxit dels projectes als que donem servei. Per aquest motiu, ens preocupem especialment de que l’allotjament s’adapti a les necessitats de la pàgina web o botiga, en les característiques SEO, i de seguretat. Es tracta d’aspectes variables en funció de la pàgina web o botiga on-line, de manera que és necessari efectuar algunes modificacions a tots i cadascun dels allotjaments per satisfer-les al màxim.

Els plans de hosting tenen unes característiques bàsiques, sobre les que es fan les adaptacions en funció de les necessitats del projecte. A continuació detallem les més rellevants:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, el sistema d’emmagatzematge més ràpid que es pot tenir en l’actualitat en serveis d’allotjament per públic estàndard.

2. Seguretat del sistema amb l’Antispam SpamAssassin, l’Antivirus ClamAV i l’Antirootkit rkhunter. Una combinació òptima per garantir la seguretat al sistema en temps real, i amb escanejos periòdics del servidor.

3. Anàlisi de missatges d’e-mail entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, configurats per a cada domini del servidor, per impedir la recepció com l’enviament de correus fraudulents. Configuració de filtres per garantir la legitimitat dels remitents dels missatges (ja siguin enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus de suplantació d’identitat.

4. Revisar mensualment per certificar que al domini de l’usuari no hi ha redireccions de correu il·lícites.

5. Backup remot amb còpies mensuals, 2 còpies quinzenals, i 7 diàries.

6. Certificat SSL, si el client ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines web o botigues virtuals. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés . Inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP Control Web Panel. Tot i això, si el client vol utilitzar un altre panell d’administració, només cal que ho sol·liciti, i se li facilitarà la informació corresponent a la personalització sol·licitada.

8. Revisió diària de correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (bústies mal escrites, o bé problemes de comunicació). Si es detecta alguna incidència, s’estudien els motius i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui reenviar els correus, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia operativa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari per esbrinar els motius i resoldre la incidència.

9. Resistència a atacs DDOS per tal que no es produeixin denegacions de servei a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Content Delivery Network) inclosa als serveis d‘allotjament, per facilitar que la pàgina web o botiga on-line del projecte es pugui consultar amb més agilitat des de tot el món.

11. Hores de suport tècnic incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a el Pont de Vilomara i Rocafort:

Administració de servidors dedicats i VPS a el Pont de Vilomara i Rocafort:

Si l’usuari té diversos dominis pels quals necessita allotjament per allotjar, sovint aquests dominis són d’una mateixa empresa o propietari, i altres aquests dominis són de clients de qui ens contracta per aquells als que administra el servei de hosting. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a el Pont de Vilomara i Rocafort:

Una altra de les tasques que podem oferir als nostres clients del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres possibilitats encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a el Pont de Vilomara i Rocafort:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les opcions oportunes per posicionar millor la seva pàgina web o botiga virtual. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la pàgina web o botiga on-line , serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a el Pont de Vilomara i Rocafort:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per registrar i gestionar les dades dels dominis contractats amb total llibertat. En cas que el client tingui qualsevol inconvenient, des del suport tècnic, l’atendrem per tal que el resolgui. Però si s’estima més que li registrem els dominis, només només ha de completar un formulari en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a el Pont de Vilomara i Rocafort:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic també oferim diversos plans de hosting de pàgines web, que semple incorporen un panell de control per administrar els serveis contractats. tots els hostings inclouen un complement que els fa molt especials, aquest complement En cas que el client ho consideri oportú, adaptem el seu espai d’allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al posicionament. Entre les adaptacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, així com comprimir d’elements estàtics, i un llarg etcètera, que estan explicades als espais d’hospedatge web i servidors.

Més informació:


× +info?