Hosting de botigues virtuals a mida, amb adaptació i acompanyament SEO i de seguretat, per millorar el posicionament de pàgines a el Prat de Llobregat

Les empreses d’allotjament de pàgines web, fonamentalment limiten els serveis a dues opcions molt diferents;

1. Es tracta d’un servei 100% gestionat, en el que l’usuari pot fer algunes actualitzacions, tot i que habitualment no se’n faci càrrec, i quan necessita qualsevol actualització, el més normal és que la indiqui a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. La segona possibilitat és a les antípodes de la primera. El proveïdor es limita a facilitar unes eines. I amb això l’usuari ja pot desenvolupar el seu projecte. Aquesta opció té avantatges molt clars; Principalment que és molt econòmic. Per l’altre cantó hi ha inconvenients que també criden l’atenció, perquè el suport tècnic és molt limitat o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo “ASAP!”, i sense ajuda, ni la seguretat que dóna tenir algú que pugui assenyalar el motiu i la solució de la incidència.


Com és el hosting de pàgines i botigues online que us pot oferir ServeisTic per al vostre negoci?

A ServeisTic ens basem en un enfocament diferent dels serveis d’allotjament de pàgines i botigues on-line, i per aquest motiu, oferim la màxima llibertat possible als nostres usuaris, alhora que vetllem per la seguretat, i l’èxit del seu projecte. El que ens diferencia dels serveis de hosting que es poden contractar habitualment, és que adaptem els espais d’allotjament, a les caracterítiques del projecte, per tal doferir-li, pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, amb el suport i assessorament més adequat a cada consulta:

1. Tots els serveis de hosting de pàgines web, botigues virtuals i administració de dominis contractats a ServeisTic es poden actualitzar des de l’àrea d’administració. Tot i això, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres clients intenta fer els possibles per donar la millor solució possible a totes les tipologies d’usuaris, i per aquest motiu, en cas que el client ho prefereixi, només ha d’explicar-nos què li fa falta, i farem per ell les tasques que sol·liciti.

2. D’altra banda, si l’usuari es vol encarregar d’algun dels treballs d’administració tècnica del seu servei, però no sap com fer-ho. En cas que el client tingui la suficient base a nivell tècnic prèvia, com per assimilar amb facilitat la formació per dur a terme aquestes tasques amb garanties, i a més l’interès per fer-la. Des del departament de suport de ServeisTic li donarem les explicacions necessàries. Tant si vol administrar el seus serveis de hosting, com si vol aprendre a configurar adreces de correu al seu equip. Per fer-ho utilitzem software d’escriptori remot, que se li podrà explicar el que s’ha de fer mentre ho veu directament a la seva pantalla.

3. Tot i que la llibertat, i l’assistència tècnica són molt útils, el que fa que el servei d’allotjament de pàgines web, i botigues online de ServeisTic, esdevingui realment poc habitual, és la personalització de l’espai d’allotjament web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines web, o botigues online dels clients. Aquestes adaptacions converteixen el servei de hosting de pàgines en un servei SEO, perquè faciliten que la pàgina o botiga on-line millori el posicionament als resultats dels cercadors. I, si el client ho sol·licita (i ens permet accedir a l’administració de la seva pàgina web o botiga virtual, podrem estudiar els complements que hi han instal·lat, i proposar-li adaptacions per millorar el posicionament, que no es poden realitzar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la pròpia pàgina web o botiga on-line.

La personalització del servei d’allotjament, s’efectua sobre les característiques inicials del hosting en que s’allotgen els dominis del client, i que són les següents:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, millor velocitat d’accés i enviament de dades més ràpid que els sistemes HDD i SSD habituals utilitzats per la majoria de serveis d’allotjament. Aquest sistema fa que les pàgines web o botigues virtuals es vegin més ràpid.

2. Antispam, antivirus, antirootkit; ClamAV, SpamAssassin, rkhunter, escaneig en temps real, i escanejos complets diaris o setmanals de tot el sistema per detectar la presència de software maliciós.

3. Anàlisi de missatges entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, a cada domini del servidor, per impedir tant la recepció com l’enviament de correus fraudulents. Utilització de filtres per garantir la legitimitat dels remitents dels correus (ja siguin enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus de suplantació d’identitat.

4. Revisió periòdica de reenviaments de missatges fraudulents, per evitar que correus amb informació sensible (generalment factures, pressupostos…) arribin a persones diferents dels seus destinataris, per de donar-hi un ús fraudulent.

5. Còpies de seguretat diàries (7), quinzenals (2) i mensuals (3).

6. Activar SSL, si el client ho vol, li instal·lem. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració de la pàgina web o botiga online . S’hi inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP Control Web Panel. Si l’usuari prefereix un altre panell de control, només cal que ho sol·liciti, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinataris erronis, o bé incidències de comunicació). En cas de detectar alguna incidència, s’estudien els motius i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui reenviar els correus, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu operativa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari i així esbrinar els motius i solucionar la incidència.

9. Alleujament d’ atacs DDOS per tal que no es produeixin errors de servidor a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Content Delivery Network) inclòs als serveis de hosting, per facilitar que la pàgina web o botiga virtual del projecte es mostri més ràpidament des de tot el món.

11. Hores de assistència tècnica que s’inclouen en les contractacions i les renovacions dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a el Prat de Llobregat:

Administració de servidors dedicats i VPS a el Prat de Llobregat:

Hi ha clients que tenen múltiples pàgines amb diversos dominis, ja siguin propis o de terceres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, és un servei personalitzat i complet des del primer moment, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, així com la monitorització de l’estat dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a el Prat de Llobregat:

A ServeisTic, ens podem cuidar del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, aquest tipus de pràctiques es poden limitar a l’enviament de spam utilitzant la pàgina web que han aconseguit controlar, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a el Prat de Llobregat:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. En cas que el client ho vulgui, podem preparar una anàlisi de la seva pàgina web. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori el posicionament als resultats de cerca dels cercadors. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a el Prat de Llobregat:

Registre de dominis amb whois i panell de control per gestionar els contactes, registrar dominis i fer-hi les modificacions. En cas de trobar-se qualsevol incidència pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només ens ha de trucar, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a el Prat de Llobregat:

El servei que oferim al client però es completa amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic destaquen també els paquets d’hospedatge, tots ells inclouen una àrea privada per gestionar els serveis . Sempre a més amb un complement molt interessant, aquest valor afegit es basa en aplicar algunes personalitzacions al seu servei de hosting per adaptar-lo a la programació de la seva pàgina o botiga on-line per tal que sigui més segura i millorar-ne el posicionament. Entre aquestes personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, a més de compressió de fitxers i imatges per millorar la càrrega de les pantalles

Més informació:


× +info?