Servei de hosting de pàgines web a Esparreguera. SEO adaptat a les necessitats de cada usuari, suport, assistència i acompanyament tècnic per posicionar millor les pàgines web, i millorar-ne la seguretat.

Les empreses d’allotjament de pàgines web, bàsicament enfoquen els serveis a dues ofertes molt diferents;

1. En aquest servei habitualment l’usuari es pot fer algunes tasques des de la seva àrea de control, però normalment, la major part les acaba realitzant el departament tècnic. Es tracta d’un servei que es limita a garantir el funcionament de l’allotjament, però si al client li cal fer alguna adaptació especial, el més normal és que se li denegui.

2. En el relatiu a servei (i preu) en aspectes de hosting de pàgines web es va força d’un extrem a l’altre, i si a la primera possibilitat ho donaven tot mastegat, en aquesta opció pràcticament tot s’ha de fer. Tot i això, els servidors poden funcionar… més o menys amb una mínima preparació, tot i que és important que per defecte no hi ha els backups configurats (i són imprescindibles), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè per configurar-los s’ha de tenir informació del projecte.


Quin servei d’allotjament de pàgines web i botigues virtuals que proposa ServeisTic per al vostre negoci?

Els paquets de hosting de pàgines web i botigues virtuals que s’ofereixen a ServeisTic, són una mica diferents de les opcions estàndard, i és que no només permeten els clients s’administrin tots els serveis contractats possibles, i si ho volen poder-nos encarregar de les actualitzacions del servei que sol·licitin, o bé explicar als usuaris que ho demanin com poden fer allò que necessitin. Sempre i quan no sigui excessivament complicat pel seu nivell tècnic. A més, en els plans d’allotjament de pàgines web i botigues virtuals s’hi inclouen serveis molt útils per millorar l’aprofitament de les iniciatives, consistents en l‘adaptació de l’espai de hosting per incrementar les oportunitats d’èxit del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina o botiga virtual:

1. A ServeisTic, el client disposa d’àrea d’administració des d’on pot administrar els serveis i productes contractats. Podent donar d’alta, fer el pagament, renovar, donar de baixa, i en definitiva, gestionar totes les prestacions del servei de hosting de pàgines web i botigues online que hagi contractat, ja sigui personalment, o per telèfon. Sense necessitar que cap tècnic s’encarregui de cap de les adaptacions que habitualment es fan des de l’àrea privada. Però si n’és més partidari, les adaptacions se li faran des del departament tècnic.

2. L’usuari de ServeisTic també disposa del suport i la col·laboració tècnica que pugui fer-li falta, per fer qualsevol tasca que no sigui capaç de fer sense suport, i si ho prefereix, tambe se li poden fer aquestes tasques, que inclouen la creació de bústies, (i si cal, un cop creades les podem configurar remotament als seus ordinadors connectant-nos amb escriptori remot), així com la migració de pàgines web, i botigues online, cap al nostre servei d’allotjament web, a més de (si cal editar els registres DNS, o fins i tot fer de mediadors amb l’actual proveïdor, de manera que el client es pugui oblidar de tot el procés de migració del domini fins la seva finalització.

3. Gestionar un servei d’allotjament amb assistència, i que aquest servei s’adapti a les preferències de l’usuari, són característiques el converteixen en molt més fàcil, i agradable de gestionar per part del responsable. Però l’autèntic objectiu de ServeisTic és ser un col·laborador destacat en l’èxit dels projectes en que participem amb el servei d‘allotjament. Per aquest motiu, ens preocupem especialment de que el hosting s’adapti a les necessitats de la pàgina web o botiga virtual, en les característiques SEO, i de seguretat. Són diversos aspectes variables en funció de la pàgina o botiga virtual, de manera que és indispensable implementar algunes modificacions a tots i cadascun dels allotjaments per tal que en treguin el màxim profit.

L’adaptació del servei d’allotjament, es du a terme a partir de les configuracions inicials del servidor en que s’allotjaran els serveis del client, i que són les detallades a continuació:

1. Discs durs M.2 NVMe, gràcies a aquest sistema la informació es consulten molt més ràpid (millorant el posicionament de les pàgines als cercadors).

2. Escut permanent amb la combinació Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per identificar i neutralitzar qualsevol infecció del servidor immediatament.

3. Filtres SPF, DKIM i DMARC configurats per cada domini, per tenir la seguretat que els remitents dels correus rebuts són els que apareixem a les capçaleres, evitant la major part del spam… Utilització de sistemes de filtrat de correus per garantir l‘autenticitat dels remitents dels correus (tant enviats com rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus de suplantació d’identitat.

4. Revisió mensual per certificar que al domini del client no hi ha redireccions de correu il·lícites.

5. Backup remot amb 3 còpies mensuals, 2 còpies quinzenals, i 7 diàries.

6. Activar SSL, si l’usuari ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines o botigues online. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració de la pàgina o botiga virtual . Inclou l’activació del servei, i del filtre HSTS.

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP. Si el client prefereix un altre panell de control, caldrà que ho indiqui, i se li facilitarà la informació corresponent a la personalització.

8. Revisió diària de correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinataris erronis, o bé errors de comunicació). Si es detecta correus retinguts, es verifiquen les dades i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui tornar a enviar el correu, o trucar al destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu operativa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari per esbrinar els motius i resoldre la incidència.

9. Alleujament d’ atacs DDOS per tal que no es produeixin denegacions de servei a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclosa als serveis de hosting, per facilitar que la web o botiga online del projecte es pugui consultar amb més agilitat des de tot el món.

11. Diverses hores de servei tècnic incloses en la contractació i renovació anual dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Esparreguera:

Administració de servidors dedicats i VPS a Esparreguera:

Si l’usuari necessita hosting per diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé dels seus clients. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Esparreguera:

A més de l’allotjament, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres possibilitats encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Esparreguera:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament i SEO. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem preparar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori el posicionament als cercadors. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Esparreguera:

Registrar dominis amb panell de control per gestionar tots els registres des de la mateixa pàgina. En cas de trobar-se qualsevol inconvenient pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. D’altra banda, si el client prefereix que ens fem càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i procedirem a fer els registres dels dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Esparreguera:

Addicionamement als serveis exposats en aquest espai. A ServeisTic tenim paquets de hosting per un gran ventall de necessitats, que igualment permeten una administració completa dels recursos contractats. Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit En cas que el client ho consideri oportú, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai d’allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al SEO. Entre aquestes personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, així com comprimir d’elements estàtics, i altres adaptacions, que es detallen als espais de hosting de pàgines web i administració de servidors dedicats i VPS.

Més informació:


× +info?