Hosting de botigues virtuals SEO personalitzat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a Esplugues de Llobregat

Quan es tracta de hosting web, habitualment el servei s’enfoca des de dues perspectives molt diferents;

1. És un servei que es basa en ocupar-se de pràcticament totes les tasques que necessita el client, al que se li permet controlar alguns elements mo crítics del servidor, com el correu, accedir a l’espai per FTP, i en realitat poca cosa més, perquè quan es contracta aquest tipus de servei el més habitual és que no vulgui fer-se càrrec d’aquestes tasques, i per estalviar-se ensurts prefereix que ho faci el seu proveïdor.

2. En el relatiu a servei (i preu) en de hosting de dominis es va d’un extrem a l’altre, i si a la primera possibilitat ho donaven tot fet, en aquesta opció pràcticament tot està per fer. Tot i això, els servidors poden estar operatius amb una mínima preparació, tot i que és important que per defecte no hi ha els backups configurats (i són indispensables), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè s’han de configurar tenint en compte els paràmetres del servei que es donarà. En resum, per contractar un servei de baix cost, cal saber el que es necessita per no tenir problemes amb el servei.


Quin servei de hosting de pàgines web i botigues on-line que proposem des de ServeisTic per al vostre negoci?

El servei de hosting de pàgines i botigues on-line de ServeisTic, permet les dues opcions, a més d’incorporar diversos elements de valor afegit, que el fan molt més atractiu, i aconsegueixen que les pàgines i botigues on-line tinguin un millor posicionament:

1. A ServeisTic, l’usuari disposa d’un panell d‘administració des d’on pot gestionar els serveis i productes que té a la seva disposició. Podent contractar, fer el pagament, gestionar les renovacions, cancel·lar, i en definitiva, administrar tots els serveis del servei de hosting de pàgines i botigues virtuals que hagi contractat, ja sigui per Internet, o per telèfon. I d’aquesta manera fer-se càrrec de totes les actuacions que es realitzen des del panell de control del client. Tot i que si prefereix que ens en fem càrrec, les modificacions se li faran des del departament tècnic.

2. Un altre dels aspectes que destaquen del servei de hosting de ServeisTic, és la predisposició a ajudar els nostres clients, a administrar els seus allotjaments. En cas que el nostre client prefereix gestionar directament els serveis del seu allotjament, i sempre i quan prèviament tingui uns coneixements previs mínims, des del departament tècnic l’ajudarem, explicant-li com fer cadascuna de les modificacions. I en cas que siguin actualitzacións amb cert grau de complexitat, fins i tot li podrem explicar com fer-les des de la pantalla del seu equip amb software d’escriptori remot.

3. Però, el que fa que el servei d’allotjament de pàgines, i botigues de ServeisTic, sigui realment poc habitual, és l’adaptació de les característiques del servei de hosting web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines web, o botigues on-line dels usuaris. Aquestes adaptacions converteixen el servei de hosting de pàgines web en un servei SEO, perquè permeten que la pàgina web o botiga on-line millori el posicionament als resultats dels cercadors. I, si l’usuari ho requereix (i ens permet accedir a l’administració de la seva pàgina o botiga on-line, podrem estudiar els complements que hi han instal·lat, i proposar-li millores que no es poden realitzar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la programació de la pàgina o botiga.

Els paquets de hosting tenen unes característiques bàsiques, a partir de les quals es duen a terme les adaptacions en funció de les necessitats del client. A continuació detallem les més rellevants:

1. Discs durs M.2 NVMe, la informació s’entreguen molt més ràpid (facilitant la millora del posicionament de les pàgines als cercadors).

2. Anàlisis periòdics amb Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per identificar i eliminar qualsevol infecció del servidor immediatament.

3. Filtrat SPF, DKIM i DMARC configurats per a cadascun dels dominis, per garantir que els remitents dels correus rebuts són els que apareixem a les capçaleres, i així evitar una part important del spam.. Configuració de filtres per assegurar l‘autenticitat dels remitents dels missatges (ja siguin enviats o rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus fraudulents.

4. Certificació periòdica d’inexistència de redireccions de missatges de correu fraudulentes.

5. Còpies de seguretat programades la darrera setmana, una cada 15 dies, i els darrers tres mesos.

6. Activar SSL, si el client ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines web o botigues online. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés a l’administració. Inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. Panell de control CWP. Si l’usuari prefereix un altre panell de control, només cal que ho sol·liciti, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (adreces errònies, o bé incidències de comunicació). En cas de que hi hagi correus retinguts, es verifiquen les dades i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui tornar a enviar el missatge, o trucar al destinatari per tal que li faciliti una adreça de correu activa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari i així esbrinar els motius i solucionar la incidència.

9. Mitigar d’ atacs DDOS per tal que no es produeixin errors de servidor a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclòs als serveis d‘allotjament, per aconseguir que la pàgina o botiga virtual del projecte es pugui consultar amb més agilitat des de tot el món.

11. Hores de servei tècnic incloses en la contractació i renovació anual dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Esplugues de Llobregat:

Administració de servidors dedicats i VPS a Esplugues de Llobregat:

Per aquells clients que necessiten allotjament per diversos dominis, sovint es tracta de dominis d’una mateixa empresa o titular, i altres vegades són de clients del nostre client per aquells als que ofereix el servei de hosting. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, amb la monitorització dels serveis, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si així ho prefereix el client, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, afegir bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Esplugues de Llobregat:

Una altra de les tasques que podem oferir als nostres usuaris del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es garanteixen uns nivells de seguretat que dificulten que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Esplugues de Llobregat:

L’any 2005 vam començar a oferir serveis SEO per ajudar empreses a millorar el posicionament als cercadors. De manera que, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I atenent als resultats, li proposarem les solucions adequades per millorar-ne el posicionament. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que li faci. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Esplugues de Llobregat:

Servei de registre de dominis amb panell de control per fer els registres i gestionar les dades dels dominis contractats amb total llibertat. En cas de qualsevol entrebanc, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari, i l’ajudem per tal que pugui administrar els seus dominis i utilitzar-los. D’altra banda, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i procedirem a fer els registres dels dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Esplugues de Llobregat:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans de hosting de pàgines web, que igualment permeten una gestió completa dels recursos contractats. Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest complement es basa en aplicar algunes personalitzacions al seu pla de hosting per fer-lo més compatible a les caracteristiques de la seva pàgina o botiga virtual per optimitzar-la per cercadors. Aquesta adaptació dels espais, entre altres inclou activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS , SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, així com comprimir d’elements estàtics, i un llarg etcètera, que estan explicades a les pantalles d’allotjament de pàgines web i administració de servidors dedicats i VPS.

Més informació:


× +info?