Allotjament de pàgines web a mida, amb personalització i acompanyament SEO i de seguretat, per millorar el posicionament de pàgines a Fogars de Montclús

En parlar de hosting de pàgines web, habitualment el servei s’enfoca des de dues vessants oposades;

1. És un servei en el que habitualment l’usuari es pot fer algunes tasques des del panell d’administració, però normalment, en el dia a dia se n’acaba fent càrrec el departament tècnic. En tot cas es tracta d’un servei que té com a objectiu el funcionament correcte dels serveis del servidor, però si al client li cal fer alguna adaptació especial, habitualment se li denegui.

2. La segona opció és a les antípodes de la primera. El proveïdor es limita a facilitar unes eines. I a partir d’aquí l’usuari ha de tenir els coneixements tècnics, o bé la persona per fer-ho. Aquesta opció té avantatges molt interessants; El preu és el primer. Per l’altre cantó hi ha inconvenients que també criden l’atenció, perquè el suport tècnic és molt limitat o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo immediatament, i sense ajuda, ni la seguretat de tenir algú que indiqui el motiu i la solució de la incidència.


Quin servei de hosting de pàgines web i botigues virtuals que proposem per al vostre projecte?

A ServeisTic, l’allotjament de pàgines i botigues virtuals és compatible amb les dues opcions, a més d’incorporar diversos elements que el fan especialment útil, perquè aconsegueixen que les pàgines i botigues online millorin el posicionament:

1. Tots els serveis d’allotjament de pàgines web, botigues virtuals i registre de dominis oferts per ServeisTic es poden gestionar des de l’àrea privada. De tota manera, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres usuaris vol donar la millor solució possible a totes les tipologies de clients, i per aquest motiu, en cas que el client ho prefereixi, només ha de contactar amb nosaltres, i farem per ell les tasques que sol·liciti.

2. Un altre dels aspectes que destaquen del servei d’allotjament de ServeisTic, és la predisposició a ajudar els nostres usuaris, per tal que es puguin administrar els seus dominis. En cas que el nostre client es vol gestionar directament els dominis del seu allotjament, i sempre i quan prèviament tingui uns coneixements previs mínims, des del departament tècnic el podrem ajudar, explicant-li els diferents processos de les accions que vulgui efectuar. I en cas que siguin actualitzacións una mica complexes, fins i tot li podrem explicar com fer-les des de seva pròpia pantalla, amb un programa d’escriptori remot.

3. Però, el que fa que el servei d’allotjament de pàgines, i botigues online de ServeisTic, esdevingui realment poc habitual, és l’adaptació de l’espai de hosting web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines web, o botigues online dels usuaris. Les personalitzacions que s’apliquen permeten que la pàgina web o botiga online obtingui un millor posicionament als resultats de cerca a Google. I, si l’usuari ho requereix (i ens facilita l’accés a l’administració de la seva pàgina web o botiga virtual, podrem estudiar els plugins que utilitza, i proposar-li adaptacions per millorar el posicionament, que no es poden realitzar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la pròpia pàgina web o botiga on-line.

La personalització del servei d’allotjament, s’implementa sobre les especificacions inicials del servidor en que s’allotgen els serveis del client, i que són les següents:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, millor rapidesa d’accés i enviament d’informació més ràpid que els sistemes HDD i SSD estàndard utilitzats per la majoria de serveis de hosting. Permet que les pàgines web o botigues on-line carreguin molt abans.

2. Sistemes amb Antispam, Antivirus, Antirootkit. Una combinació òptima per garantir la seguretat al sistema en temps real, i amb escanejos periòdics del servidor.

3. Filtrat SPF, DKIM i DMARC configurats per cada domini, per garantir que el remitent de cada correu és el que s’indica, evitant la major part del spam… Utilització de filtres per assegurar la legitimitat dels remitents dels missatges de correu electrònic (ja siguin enviats com rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus de suplantació d’identitat.

4. Certificació periòdica d’inexistència de redireccions de missatges de correu il·lícites.

5. Còpies de seguretat programades la darrera setmana, una cada 15 dies, i els darrers tres mesos.

6. Activació de SSL, si l’usuari ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines o botigues. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració de la pàgina web o botiga virtual . Inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP. Tot i això, si l’usuari vol utilitzar un altre panell d’administració, només cal que ho sol·liciti, i se li facilitarà la informació corresponent a la personalització.

8. Diàriament es revisen els correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinataris erronis, o bé problemes de comunicació). Si es detecta missatges retinguts, s’estudien els motius i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui tornar a enviar el missatge, o trucar al destinatari per tal que li faciliti una adreça de correu activa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari per esbrinar els motius i solucionar la incidència.

9. Mitigació d’ atacs DDOS per tal que no es produeixin denegacions de servei a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. CDN (Content Delivery Network) inclòs als serveis d‘allotjament, per facilitar que la web o botiga del projecte es pugui consultar amb més agilitat des de tot el món.

11. Hores de suport tècnic incloses en la contractació i renovació anual dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Fogars de Montclús:

Administració de servidors dedicats i VPS a Fogars de Montclús:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per una quantitat de dominis considerable, ja siguin propis o de terceres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS , un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si així ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Fogars de Montclús:

A més del hosting, i registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es mantenen uns mínims de seguretat que dificulten que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Fogars de Montclús:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i posicionament orgànic optimitzant pàgines web i botigues on-line. De manera que, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori les posicions als resultats de cerca dels cercadors. Amb els resultats i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que les faci el seu dissenyador de pàgines web de confiança. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en allò que li faci falta.

Més informació:


Registrar dominis a Fogars de Montclús:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per administrar els contactes, registrar dominis i efectuar les modificacions. En cas de qualsevol inconvenient, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui registrar els seus dominis i utilitzar-los. Però si s’estima més que li registrem els dominis nosaltres, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Fogars de Montclús:

El servei que oferim al client però es completa amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic destaquen també els paquets de hosting, que igualment permeten una gestió completa dels serveis. En tots els paquets de hostings s’hi inclou un valor afegit que els fa molt especials, aquest extra Si el client hi està interessat, adaptem el seu espai de hosting per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al posicionament. Entre aquestes personalitzacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la càrrega de les pantalles

Més informació:


× +info?