Allotjament de botigues virtuals SEO adaptat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a Folgueroles

Quan es tracta d’allotjament web, per norma el servei es planteja des de dues perspectives molt diferents;

1. És un servei totalment gestionat, en el que l’usuari pot fer algunes actualitzacions, tot i que el més normal és que no se’n faci càrrec, i quan necessita qualsevol actualització, el més normal és que la indiqui a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. A l’altre extrem, hi trobem proveïdors de serveis d’allotjament que ofereixen serveis que es basen al 100% en el desplegament de mitjans tecnològics. En aquest tipus de hosting el client contracta els serveis de hosting de pàgines per Internet, i es pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu paquet d’allotjament de pàgines. Es tracta d’una opció molt més ràpida i eficient per aplicar qualsevol modificació als serveis d’allotjament de pàgines contractats, però cal que el client tingui els coneixements o de la persona adequada per tal que els allotjaments i dominis funcionin de manera permanent sense necessitar un assessorament tècnic extern que no està disponible, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Com és el hosting de pàgines i botigues virtuals que proposem des de ServeisTic per la vostra empresa?

Els paquets d’allotjament de pàgines web i botigues online que es poden contractar a ServeisTic, són diferents de les opcions més freqüents, perquè no només permeten els usuaris s’administrin tots els recursos possibles, i que en cas que ho prefereixin poder-nos encarregar de qualsevol modificació que requereixin, o bé explicar als clients que ho demanin com poden fer allò que necessitin. En cas que no sigui possible, en funció del seu nivell de coneixements tècnics. A més, en els plans d’allotjament de pàgines i botigues online s’hi inclouen diversos serveis molt útils per millorar l’aprofitament de les iniciatives, consistents en la personalització de l’espai d’allotjament per incrementar la visibilitat del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina web o botiga virtual:

1. Els serveis s’administren des d’un panell de control, des d’on l’usuari els pot administrar de manera totalment independent. Des d’aquest espai el client pot fer tot allò que li calgui amb tots els serveis que que tingui a ServeisTic. Per contra si l’usuari ho prefereix, en lloc de fer-se les modificacions des de l’àrea d’administració només ha de contactar amb nosaltres per telèfon, ens pot enviar un formulari o bé correu electrònic, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes adaptacions.

2. D’altra banda, si l’usuari es vol responsabilitzar d’alguna tasca de gestió del seu allotjament, però no sap com fer-ho. En cas que el client tingui coneixements tècnics prèvia, com per assimilar amb facilitat la formació per efectuar aquest tipus de tasques amb garanties, i a més l’interès per fer-la. Des de suport tècnic l’ajudarem. Tant si es tracta d’administrar serveis del seu hosting, com si necessita configurar adreces de correu electrònic al seu ordinador. Per fer-ho utilitzem programes d’escriptori remot, que permeten mostrar com es fa cada modificació del allotjament a la pantalla de l’usuari que ho ha de veure.

3. Que disposem del suport tècnic si ens fa falta, i també poder-nos administrar els serveis com ens agradi més, són dues característiques a tenir en compte, que faciliten molt la utilització, i fan que administrar els recursos esdevingui molt amigable. Però el principal valor afegit de ServeisTic, és que a més de fer que les pàgines web, o botigues dels usuaris, així com els serveis que les acompanyen funcionin, i funcionin perfectament. La finalitat de ServeisTic és contribuir, ser un dels serveis clau de l’èxit dels nostres usuaris. Per aquest motiu utilitzem, i recomanem el sistema operatiu de servidors de pàgines que ens ofereix més garanties. També personalitzem els allotjaments en funció de la programació del que s’hi allotgi, per tal que tant en el relatiu a aconseguir un millor posicionament, com en el relatiu a seguretat, l’allotjament sigui el més adequat possible a les característiques de cadascuna de les pàgines o botigues que s’hi allotgin. D’aquesta manera, els clients dels nostres serveis gaudeixen d’un posicionament més destacat, i també tenen millors garanties de seguretat en el seu hosting i a la seva pàgina o botiga online.

L’adaptació del servei d’allotjament, s’implementa sobre les configuracions inicials del hosting en que s’allotgen els serveis de l’usuari, i que són les detallades a continuació:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, el sistema d’emmagatzematge més ràpid que es pot contractar en serveis d’allotjament per serveis estàndard.

2. Sistemes amb l’Antispam SpamAssassin, l’Antivirus ClamAV i l’Antirootkit rkhunter. La millor combinació, i amb escanejos periòdics del servidor.

3. Anàlisi de missatges d’e-mail entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, configurats per a cada domini del servidor, per rebre i enviar només correus procedents de l’emissor declarat. Utilització de filtres per garantir l‘autenticitat dels remitents dels missatges (tant enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus fraudulents.

4. Certificació mensual de reenviaments de missatges fraudulents, per evitar que missatges amb contingut confidencial (generalment factures, pressupostos…) arribin a persones que no són els destinataris, per utilitzar-los de manera fraudulenta.

5. Backup remot amb 3 còpies mensuals, còpies quinzenals, diàries.

6. Certificat de seguretat SSL, si el client ho vol, li instal·lem. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés . S’hi inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Panell de control CWP Control Web Panel. Si l’usuari vol utilitzar un altre panell d’administració, només cal que ho sol·liciti, i es valorarà la possibilitat.

8. Diàriament es revisen els correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinatari inexistent, o bé incidències de comunicació). En cas de detectar que hi hagi algun correu retingut, s’estudien els motius i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui tornar a enviar el correu, o trucar al destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia operativa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari per esbrinar i solucionar la incidència.

9. Resistència a atacs DDOS per evitar errors de servidor a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Content Delivery Network) inclòs als serveis de hosting, per aconseguir que la web o botiga virtual del projecte es pugui consultar més ràpidament des de qualsevol lloc del món.

11. Hores de suport tècnic incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Folgueroles:

Administració de servidors dedicats i VPS a Folgueroles:

Hi ha usuaris que tenen múltiples pàgines web amb diferents dominis, ja siguin propis o de terceres empreses. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, afegir bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Folgueroles:

A més del hosting, i registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es mantenen uns mínims de seguretat que dificulten que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, aquest tipus de pràctiques es poden limitar a enviar spam utilitzant la pàgina afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Folgueroles:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I atenent als resultats, li proposarem les opcions més apropiades per millorar el posicionament. Amb els resultats i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que les faci el seu col·laborador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, estarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Folgueroles:

Registre de dominis amb whois i panell de control per administrar els contactes, registrar i administrar els dominis i efectuar les modificacions. En cas de trobar-se qualsevol incidència pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. Per contra, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i procedirem a fer els registres dels dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Folgueroles:

Complementàriament als serveis descrits en aquest apartat. A ServeisTic també oferim diversos plans de hosting de dominis, que semple incorporen un panell de control per gestionar els serveis . Sempre a més amb un complement molt interessant, aquest complement Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai d’allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les relacionades amb el SEO. Entre les adaptacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, també compressió de fitxers i imatges per millorar la velocitat de navegació

Més informació:


× +info?