Allotjament de projectes web SEO personalitzat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a Gavà

Les empreses d’allotjament web, fonamentalment enfoquen els serveis a dues filosofies de servei molt diferents;

1. En aquest servei habitualment l’usuari es pot fer algunes tasques des de la seva àrea d’administració, però normalment, la major part se n’acaba fent càrrec el departament de suport tècnic. Es tracta d’un servei que es limita a garantir el funcionament correcte de l’allotjament, però si al client li cal fer alguna adaptació especial, habitualment se li denegui.

2. La segona possibilitat és exactament a l’inrevés. El proveïdor es limita a facilitar unes eines. I a partir d’aquí l’usuari s’ha d’espavilar. Aquesta opció té avantatges molt clars; El preu és el primer. Però l’inconvenient principal també es veu immediatament, perquè el suport tècnic és pràcticament inexistent o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo “ASAP!”, i sense ajuda, ni la seguretat que dóna tenir algú que indiqui el motiu i la solució del que està passant.


Quin servei de hosting de pàgines i botigues virtuals que us proposem per la vostra entitat?

El servei de hosting de pàgines i botigues online de ServeisTic, és compatible amb les dues possibilitats, a més incorpora diversos elements que el fan molt més interessant, perquè ajuden a que les pàgines web i botigues on-line tinguin més visibilitat a Google:

1. Els serveis contractats es gestionen des d’un panell de control, des d’on el client els administra de manera totalment autònoma. Des d’aquesta àrea el client pot fer tot el que necessiti amb tots els serveis que que li utilitzi de ServeisTic. Per contra si el client prefereix oblidar-se de les tasques actualització, en lloc de fer-se les adaptacions des del panell de control només ha de contactar amb nosaltres per telèfon, ens pot enviar un formulari o bé un email, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes modificacions.

2. Un altre dels aspectes que destaquen del servei d’allotjament de ServeisTic, és que volem ajudar els nostres usuaris, per tal que es puguin administrar els seus allotjaments. Si el nostre client prefereix gestionar directament els dominis del seu allotjament, i sempre i quan tingui les nocions tècniques indispensables, des del departament tècnic el podrem ajudar, explicant-li els diferents processos de les accions que vulgui fer. I en cas que siguin actualitzacións una mica complexes, fins i tot li podrem explicar com fer-les des de la pantalla del seu equip amb un programa d’escriptori remot.

3. Administrar el servei d’allotjament amb assistència tècnica, i que aquest servei s’adapti a les preferències de l’usuari, són característiques fan que resulti molt més amigable, i agradable de gestionar per part del responsable. Però l’autèntic compromís de ServeisTic és ser una part important en l’èxit dels projectes dels nostres usuaris. Per aquest motiu, ens preocupem especialment de que el hosting s’adapti a les necessitats de la pàgina web o botiga, en les característiques SEO, i de seguretat. Es tracta d’aspectes variables en funció de la pàgina o botiga, de manera que és indispensable aplicar algunes adaptacions a tots i cadascun dels hostings per satisfer-les al màxim.

Els serveis d’allotjament tenen unes configuracions bàsiques, sobre les que es fan les modificacions en funció de les necessitats de l’usuari. A continuació detallem les més rellevants:

1. Discs durs M.2 NVMe, gràcies a aquest sistema la informació es consulten molt més ràpid (millorant el posicionament de les pàgines als cercadors).

2. Antispam, antivirus, antirootkit; ClamAV, SpamAssassin, rkhunter, escaneig en temps real, i escanejos complets diaris o setmanals de tot el sistema per detectar la presència de software maliciós.

3. Filtre de correus entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, configurats per a cadascun dels dominis, per impedir tant la recepció com l’enviament de correus fraudulents. Utilització de sistemes de filtrat de missatges per certificar l‘autenticitat dels remitents dels missatges de correu electrònic (tant enviats com rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus fraudulents.

4. Verificació mensual d’inexistència de redireccions de missatges de correu il·lícites.

5. Backup amb còpies mensuals, còpies quinzenals, diàries.

6. Activació de SSL, si el client ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. Inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP Control Web Panel. Tot i això, si el client prefereix un altre panell de control, només cal que ho sol·liciti, i se li facilitarà la proposta corresponent a la personalització sol·licitada.

8. Diàriament es revisen els correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinatari inexistent, o bé problemes de comunicació). Si es detecta alguna incidència, es verifiquen les dades i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui tornar a enviar el correu, o trucar al destinatari per tal que li faciliti una bústia operativa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari per esbrinar i resoldre la incidència.

9. Resistència a atacs DDOS per tal que no es produeixin errors de servidor a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclosa als serveis d‘allotjament, per facilitar que la web o botiga del projecte es pugui consultar amb més agilitat des de tot el món.

11. Hores de servei tècnic incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Gavà:

Administració de servidors dedicats i VPS a Gavà:

Si el client té múltiples dominis pels quals necessita hosting per allotjar, ja siguin propis o de terceres empreses. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, amb la monitorització dels serveis, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Gavà:

A ServeisTic, ens podem cuidar del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es garanteixen uns nivells de seguretat que dificulten que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres possibilitats encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Gavà:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament i SEO. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem desenvolupar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga online. En funció del que es trobi, li proposarem les opcions més apropiades per millorar-ne el posicionament. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Gavà:

Registre de dominis amb whois i panell de control per administrar els contactes, registrar dominis i efectuar les actualitzacions. En cas de trobar-se qualsevol inconvenient pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. D’altra banda, si l’usuari prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i procedirem a fer els registres dels dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Gavà:

Complementàriament als serveis que es detallen en aquest espai. A ServeisTic són especialment rellevants també els plans d’hospedatge, tots ells inclouen un panell de control per administrar els serveis . Tots ells amb un complement molt interessant, aquest extra En cas que el client ho hi estigui interessat, adaptem el seu espai d’allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al SEO. Entre aquestes adaptacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, així com activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i altres adaptacions, que estan explicades als apartats d’hospedatge de pàgines i administració de servidors dedicats i VPS.

Més informació:


× +info?