Allotjament de pàgines SEO personalitzat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a Granollers

Quan es tracta de hosting web, per norma el servei s’enfoca des de dues vessants oposades;

1. Es tracta d’un servei 100% administrat pel departament tècnic, el client hi port fer algunes tasques, tot i que el més normal és que no se’n faci càrrec, i en el moment que ha de fer qualsevol actualització, el més normal és que la transmeti a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. La segona possibilitat és l’oposada. El proveïdor facilita un espai, uns recursos, i de vegades uns manuals. I a partir d’aquí l’usuari s’ha d’espavilar. Aquesta opció té avantatges molt clars; El cost és mínim. Per l’altre cantó hi ha inconvenients que també criden l’atenció, perquè el suport tècnic és pràcticament inexistent o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo “ASAP!”, i sense ajuda, ni la seguretat que dóna tenir algú que indiqui el motiu i la solució de la incidència.


Quin servei de hosting de pàgines i botigues on-line que proposa ServeisTic per la vostra iniciativa?

El servei de hosting de pàgines web i botigues online de ServeisTic, és compatible amb les dues opcions, a més d’incorporar diversos elements que el fan molt més interessant, i milloren la utilitat de la seva pàgina o botiga online:

1. Els serveis es gestionen des d’una àrea privada, des d’on el client els administra de manera totalment autònoma. Des d’aquest espai el client pot contractar, cancel·lar, o actualitzar tots els serveis que que tingui a ServeisTic. Per contra si el client prefereix oblidar-se de les tasques actualització, en lloc de fer-se les modificacions des del panell de control només ha de contactar amb nosaltres per telèfon, ens pot enviar un formulari o bé correu electrònic, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes adaptacions.

2. Sovint l’usuari es vol responsabilitzar d’algun aspecte de gestió del seu allotjament, però no sap com fer-ho. En cas que el client tingui la suficient formació tècnica prèvia, com per assimilar sense haver de dedicar massa temps la formació per realitzar aquest tipus de tasques amb garanties, i a més l’interès per fer-la. Des del departament de suport de ServeisTic l’ajudarem. Tant si vol administrar el seus serveis de hosting, com si vol configurar adreces de correu al seu ordinador. Per fer-ho utilitzem software d’escriptori remot, que permeten mostrar com es fa cada modificació del allotjament a la pantalla de l’usuari que ho ha de veure.

3. Tot i que la llibertat, i l’assistència tècnica són molt útils, el que fa que el servei de hosting de pàgines, i botigues on-line de ServeisTic, sigui realment inusual, és l’adaptació de les característiques del servei de hosting web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines, o botigues virtuals dels clients. Aquestes adaptacions converteixen el servei d’allotjament de pàgines web en un servei SEO, perquè faciliten que la pàgina o botiga obtingui un millor posicionament als resultats de cerca a Google. I, si l’usuari ho requereix (i ens permet accedir a l’administració de la seva pàgina web o botiga online, podrem estudiar els complements que hi han instal·lat, i proposar-li adaptacions per obtenir un millor posicionament, que no es poden aplicar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la programació de la pàgina o botiga on-line.

L’adaptació del servei de hosting, s’implementa sobre les configuracions inicials del hosting en que s’allotgen els serveis del client, i que són les següents:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, que garanteixen la màxima rapidesa d’accés i enviament de dades més ràpid que els sistemes HDD i SSD estàndard utilitzats per la majoria de serveis d’allotjament. Aquest sistema fa que les pàgines o botigues carreguin més ràpid.

2. Anàlisis periòdics amb Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per identificar i eliminar qualsevol amenaça del servidor immediatament.

3. filtratge de correus amb SPF, DKIM i DMARC configurats per a cadascun dels dominis, per tenir la seguretat que el remitent de cada correu és el declarat, i així evitar una part important del spam.. Configuració de sistemes de filtrat de missatges per certificar l‘autenticitat dels remitents dels missatges de correu (tant enviats com rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus de suplantació d’identitat.

4. Revisió mensual per certificar que al domini del client no hi ha redireccions de correu il·lícites.

5. Còpies de seguretat programades la darrera setmana, una cada 15 dies, i els darrers mesos.

6. Certificat SSL disponible, si l’usuari ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines o botigues online. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés a l’administració. S’hi inclou l’activació del servei, i del filtre HSTS.

7. A ServeisTic considerem que la millor opció és el panell de control CWP Control Web Panel. Tot i això, si l’usuari prefereix un altre panell de control, només cal que ho indiqui, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinataris erronis, o bé errors de comunicació). En cas de detectar que hi hagi algun correu retingut, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui tornar a enviar el missatge, o trucar al destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu activa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari i així esbrinar i resoldre la incidència.

9. Alleujament d’ atacs DDOS per tal que no es produeixin errors de servidor a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Content Delivery Network) inclòs als serveis de hosting, per facilitar que la pàgina o botiga on-line del projecte es pugui consultar amb més agilitat des de qualsevol lloc del món.

11. Hores de suport tècnic que s’inclouen en la contractació i renovació anual dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Granollers:

Administració de servidors dedicats i VPS a Granollers:

Si l’usuari té diversos dominis pels quals necessita allotjament per allotjar, ja siguin propis o d’altres empreses. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, així com la monitorització de l’estat dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Granollers:

A més de l’allotjament, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres possibilitats encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Granollers:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem el·laborar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina web o botiga virtual. I atenent als resultats, li proposarem les opcions més apropiades per millorar el posicionament. Amb els resultats i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que les faci el seu dissenyador de pàgines web de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, estarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Granollers:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per administrar els contactes, registrar dominis i efectuar les actualitzacions. En cas que l’usuari tingui qualsevol inconvenient, des del suport tècnic, l’atendrem per tal que el resolgui. Però si s’estima més que li registrem els dominis nosaltres, només només ha de completar un formulari en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Granollers:

El servei que oferim al client però es completa amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic són especialment rellevants també els paquets d’allotjament, tots ells inclouen un panell de control per administrar els serveis . En tots els hostings s’hi inclou un complement molt interessant, aquest extra consisteix en fer les adaptacions necessàries al seu paquet d’allotjament per adaptar-lo a la programació de la seva pàgina o botiga online per tal que sigui més segura i millorar-ne el SEO. La personalització dels espais d’allotjament, entre altres inclou activar de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, a més de compressió de fitxers i imatges per millorar la càrrega de les pantalles

Més informació:


× +info?