Servei d’allotjament de botigues online a Gualba. SEO amb adaptacions a les necessitats de cada usuari, suport, assistència i acompanyament tècnic per posicionar millor les pàgines, i millorar-ne la seguretat.

En parlar d’allotjament de pàgines, per norma el servei es planteja des de dues perspectives molt diferents;

1. En aquest servei habitualment l’usuari es pot fer tasques des de la seva àrea de control, però normalment, la major part se n’acaba fent càrrec el departament tècnic. En tot cas es tracta d’un servei que té com a objectiu el funcionament correcte de l’allotjament, però si al client li cal que es faci alguna adaptació especial, el més normal és que se li denegui.

2. A l’altre extrem, hi trobem proveïdors de serveis hosting que ofereixen serveis que es basen al 100% en el desplegament tecnològic. El client contracta l’allotjament de pàgines per Internet, i es pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu paquet d’allotjament web. Aquesta és una opció molt més ràpida i eficient quan s’ha d’aplicar qualsevol modificació als serveis de hosting de pàgines contractats, però cal que el client tingui els coneixements o de la persona adequada per tal que els allotjaments i dominis funcionin sense necessitar un assessorament tècnic extern que no està disponible, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Quin servei de hosting de pàgines web i botigues on-line que us proposem per la vostra iniciativa?

A ServeisTic, el servei d’allotjament de pàgines web i botigues virtuals és compatible amb les dues possibilitats, a més d’incorporar diversos elements de valor afegit, que el fan molt més útil, perquè fan que les pàgines i botigues on-line siguin més útils:

1. Tots els serveis d’allotjament de pàgines, botigues on-line i administració de dominis contractats a ServeisTic es poden gestionar des de al panell de control. Tot i això, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres clients intenta fer els possibles per donar la millor solució possible a totes les tipologies d’usuaris, i per aquest motiu, en cas que l’usuari ho prefereixi, només ha de contactar amb nosaltres, i farem per ell les tasques que requereixi.

2. Sovint l’usuari es vol fer càrrec ell mateix d’algun aspecte de gestió del seu allotjament, però no sap com fer-ho. En cas que l’usuari tingui la suficient preparació prèvia, com per assimilar sense haver de dedicar massa temps la formació per dur a terme aquestes tasques amb garanties, i la vol fer. Des del departament de suport de ServeisTic li donarem les explicacions necessàries. Tant si es tracta d’administrar serveis del seu hosting, com si vol aprendre a configurar adreces de correu electrònic al seu ordinador. Per fer-ho utilitzem programes d’escriptori remot, que se li podrà explicar el que s’ha de fer veient-ho a la seva pantalla.

3. Que hi hagi qui es cuidi de fer les modificacions de l’allotjament, o bé que si hi estem interessats, estiguin disposats a ajudar-nos a administrar els serveis disponibles al servidor, són dues característiques per valorar, que fan que administrar els recursos esdevingui molt més amigable. Però el principal valor afegit de ServeisTic, és que a més de fer que les pàgines, o botigues on-line dels usuaris, i els serveis relacionats estiguin operatius, i ho facin satisfactòriament. El nostre principal desig és ser un dels serveis clau de l’èxit dels nostres clients. Per aquest motiu no només fem servir, i recomanem el panell de control per servidors de pàgines que considerem millor. A més, personalitzem alguns aspectes de l’allotjament, per ajudar a que tant en el relatiu a millorar el posicionament, com en els aspectes de seguretat, l’allotjament sigui el més adequat possible a les necessitats de cadascuna de les pàgines web o botigues online que s’hi allotgin. D’aquesta manera, els clients de ServeisTic obtenen un millor posicionament, i millors garanties de seguretat en el seu hosting i a la seva pàgina web o botiga online.

Els serveis d’allotjament tenen unes especificacions bàsiques, a partir de les quals es fan les modificacions en funció de les necessitats del client. A continuació detallem les més rellevants:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, el sistema d’emmagatzematge més ràpid que es pot tenir en serveis de hosting per serveis estàndard.

2. Protecció en temps real amb Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per identificar i neutralitzar qualsevol amenaça del servidor immediatament.

3. Anàlisi de correus entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, configurats per a cadascun dels dominis, per rebre i enviar només missatges procedents de l’emissor declarat a les capçaleres. Configuració de filtres per assegurar la legitimitat dels remitents dels correus (tant enviats com rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus fraudulents.

4. Verificació periòdica de reenviaments de missatges fraudulents, per evitar que missatges amb informació sensible (generalment factures, pressupostos…) siguin reenviats a persones que no són els destinataris, per utilitzar-los de manera fraudulenta.

5. Backup remot amb 3 còpies mensuals, còpies quinzenals, diàries.

6. Activar SSL, si el client ho vol, li instal·lem. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. S’hi inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. A ServeisTic confiem en el panell de control CWP. Tot i això, si l’usuari vol utilitzar un altre panell de control, caldrà que ho indiqui, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (adreces errònies, o bé problemes de comunicació). En cas de detectar alguna incidència, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui tornar a enviar el correu, o contactar amb el destinatari per tal que li faciliti una bústia operativa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari per esbrinar els motius i solucionar la incidència.

9. Alleujar atacs DDOS per evitar errors de servidor a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. CDN (Content Delivery Network) inclòs als serveis de hosting, per aconseguir que la pàgina web o botiga del projecte es carregui amb més agilitat des de tot el món.

11. Hores de assistència tècnica incloses en la contractació i renovació anual dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Gualba:

Administració de servidors dedicats i VPS a Gualba:

Pensant en els clients que necessiten allotjament per diversos dominis, sovint es tracta de dominis d’una mateixa entitat o propietari, i altres vegades són de clients del nostre client per aquells als que gestiona el servei d’allotjament. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que siguem nosaltres qui li faci les modificacions requerides, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Gualba:

A més del hosting de pàgines, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, aquestes activitats es poden limitar a enviar spam des de la pàgina web afectada, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Gualba:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament tant de web com de botigues on-line. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I atenent als resultats, li proposarem les opcions més apropiades per millorar-ne el posicionament. Amb els resultats i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que les faci el seu col·laborador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Gualba:

Registrar dominis amb àrea d’administració per gestionar tots els registres de dominis des de la mateixa pàgina. En cas que l’usuari tingui qualsevol entrebanc, des del suport tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui. Per contra, si el client prefereix que ens fem càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Gualba:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic són especialment rellevants també els paquets d’hospedatge, tots ells inclouen àrea d’administració per gestionar els serveis contractats. Tots ells amb un complement molt interessant, aquest extra rau en aplicar algunes personalitzacions al seu pla de hosting per adequar-lo a la programació de la seva pàgina web o botiga per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. La personalització dels espais d’allotjament, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS , filtres SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la navegació

Més informació:


× +info?