Allotjament de pàgines web SEO adaptat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a Gurb

En parlar sobre hosting de pàgines web, a grans trets tot es limita a escollir entre dues possibilitats de servei;

1. Es tracta d’un servei totalment gestionat pel departament tècnic, en el que l’usuari pot fer algunes tasques, tot i que el més normal és que no se’n faci càrrec, i en el moment que ha de fer qualsevol actualització, el més normal és que la transmeti a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. La segona possibilitat és l’oposada. El proveïdor es limita a facilitar un espai, uns recursos, i de vegades uns manuals. I amb això el client ja pot desenvolupar el seu projecte. Aquesta opció té avantatges molt interessants; I és que en no tenir suport, i contractar únicament recursos, resulta molt econòmic. Però l’inconvenient principal també es veu immediatament, perquè el suport tècnic és molt limitat o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo immediatament, i sense ajuda, ni la seguretat de tenir algú que indiqui el motiu i la solució del que està passant.


Com és l’allotjament de pàgines i botigues on-line que proposem des de ServeisTic per la vostra iniciativa?

A ServeisTic ens basem en un enfocament poc usual de com oferir els serveis d’allotjament de pàgines web i botigues on-line, i per aquest motiu, oferim la màxima llibertat possible als nostres usuaris, però alhora també estem atents a la seguretat, i l’èxit del seu projecte. Aquest valor afegit, consisteix en l’adaptació dels espais d’allotjament, a les caracterítiques dela iniciativa, per tal de donar-li, com a mínim pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, ajudant-lo el millor possible a cada consulta:

1. Els serveis contractats s’administren des d’una àrea d’administració, des d’on l’usuari els pot administrar amb total llibertat. Des d’aquest espai l’usuari pot contractar, donar de baixa, o modificar tots els serveis que que li utilitzi de ServeisTic. D’altra banda si l’usuari ho prefereix, en lloc de fer-se les tasques des de l’àrea privada només ha de contactar amb nosaltres per telèfon, enviar-nos un formulari o bé correu electrònic, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes actualitzacions.

2. L’usuari de ServeisTic també disposa del suport i la col·laboració tècnica que en un moment donat pugui fer-li falta, per fer qualsevol tasca per la que li faci falta suport, i si vol, tambe ens podem fer càrrec d’aquestes tasques, que entre altres inclouen la creació d’adreces de correu, (i si cal, un cop creades en podem fer la configuració remota als seus pc’s mitjançant connexió amb escriptori remot), així com la migració de pàgines web, i botigues on-line, cap al nostre servei d’allotjament web, a més de (si cal editar els registres DNS, o fins i tot exercir de mediadors amb l’actual proveïdor, per tal que el client es pugui oblidar de tot el procés de migració.

3. Poder disposar d’ajuda, i que el servei de hosting s’adapti, són característiques el converteixen en molt més amigable, i agradable de gestionar per part del responsable. Però el veritable objectiu de ServeisTic és ser un col·laborador destacat en l’èxit dels projectes als que donem servei. Per aquest motiu, vetllem especialment de que el hosting s’adapti a les necessitats de la pàgina web o botiga virtual, en les característiques SEO, i de seguretat. Es tracta d’aspectes variables en funció de la pàgina o botiga online, i per tant és indispensable aplicar algunes modificacions a tots i cadascun dels allotjaments per satisfer-les al màxim.

Els plans d’allotjament tenen unes especificacions bàsiques, sobre les que es fan les adaptacions en funció de les necessitats de l’usuari. A continuació detallem les més rellevants:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, l’emmagatzematge més ràpid que es pot contractar en l’actualitat en serveis d’allotjament per públic estàndard.

2. Sistemes amb Amavis + rkhunter i altres. La millor combinació, i amb anàlisis periòdics del servidor.

3. Filtres SPF, DKIM i DMARC configurats per cada domini, per garantir que el remitent de cada correu és el que s’indica, evitant la major part del spam… Utilització de filtres per assegurar l‘autenticitat dels remitents dels missatges (ja siguin enviats com rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus de suplantació d’identitat.

4. Certificació periòdica de redireccions fraudulentes, per evitar que correus amb contingut confidencial (generalment factures, pressupostos…) arribin a persones diferents dels destinataris, per de donar-hi un ús fraudulent.

5. Còpies Backup de seguretat programades la darrera setmana, cada 15 dies, i els darrers mesos.

6. Activar SSL, si el client ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines o botigues. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració de la pàgina web o botiga virtual . Inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP Control Web Panel. Tot i això, si l’usuari vol utilitzar un altre panell de control, caldrà que ho indiqui, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (bústies mal escrites, o bé incidències de comunicació). En cas de que hi hagi que hi hagi algun missatge retingut, es verifiquen les dades i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui tornar a enviar el missatge, o trucar al destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia operativa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari per esbrinar els motius i resoldre la incidència.

9. Resistència a atacs DDOS per evitar errors de servidor a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. CDN (Content Delivery Network) inclòs als serveis d‘allotjament, per aconseguir que la pàgina web o botiga online del projecte es pugui consultar amb més agilitat des de qualsevol lloc del món.

11. Diverses hores de servei tècnic incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Gurb:

Administració de servidors dedicats i VPS a Gurb:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per una quantitat de dominis considerable, de vegades aquests dominis són d’una mateixa entitat o propietari, i altres són de clients del nostre client per aquells als que ofereix el servei de hosting. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS , és un servei personalitzat i complet des del primer moment, que inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que sigui el departament tècnic qui li faci les modificacions requerides, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, afegir bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Gurb:

Una altra de les tasques que podem oferir als nostres usuaris consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, aquestes activitats poden consistir en l’enviament de spam des de la pàgina web afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Gurb:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i posicionament orgànic tant de pàgines web com de botigues virtuals. En cas que el client ho vulgui, podem el·laborar una anàlisi de la seva web. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar el posicionament als cercadors. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la web o botiga online , serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Gurb:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per administrar els contactes, registrar i administrar els dominis i efectuar les actualitzacions. En cas que l’usuari tingui qualsevol entrebanc, des del suport tècnic, l’atendrem per tal que el resolgui. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només només ha de completar un formulari de contacte en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Gurb:

Addicionamement als serveis descrits en aquesta pantalla. A ServeisTic disposem de plans d’allotjament per gairebé totes les necessitats, que semple incorporen un backoffice per administrar els serveis contractats. Tots ells amb un complement molt interessant, aquest extra consisteix en fer les adaptacions necessàries al seu paquet d’allotjament per adaptar-lo a la programació de la seva pàgina web o botiga on-line per fer-la més segura i millorar-ne les característiques SEO. La personalització dels espais d’allotjament, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, alhora que activar la compressió de d’elements estàtics, i un llarg etcètera, que estan descrites a les pantalles de hosting de pàgines i administració de servidors i VPS.

Més informació:


× +info?