Servei de hosting de projectes on-line a la Garriga. SEO amb adaptacions a les necessitats de cada client, suport, assistència i acompanyament tècnic per posicionar les pàgines web, i millorar-ne la seguretat.

En parlar sobre allotjament de pàgines web, l’habitual és que hi hagi dues possibilitats de servei;

1. És un servei que es basa en fer-se càrrec de pràcticament totes les actualitzacions que l’usuari pot necessitar, al que se li permet administrar alguns elements mo crítics del servidor, com el correu, accedir a l’espai per FTP, i poca cosa més, perquè qui contracta aquests serveis el més habitual és que no vulgui preocupar-se d’aquestes tasques, i per estalviar-se ensurts prefereix que ho faci el seu proveïdor.

2. La segona opció és a les antípodes de la primera. El proveïdor es limita a facilitar unes eines. I amb això el client ja pot desenvolupar el seu projecte. Aquesta opció té avantatges molt clars; Principalment que és molt econòmic. Per l’altre cantó hi ha desavantatges que també criden l’atenció, perquè el suport tècnic és molt limitat o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo immediatament, i sense ajuda, ni la seguretat que dóna tenir algú que pugui assenyalar el motiu i la solució de la incidència.


Quin servei de hosting de pàgines web i botigues virtuals que us pot oferir ServeisTic per al vostre projecte?

A ServeisTic, el servei d’allotjament de pàgines web i botigues on-line permet les dues possibilitats, a més d’incorporar diversos elements de valor afegit, que el fan especialment atractiu, i milloren la utilitat de la seva pàgina o botiga online:

1. A ServeisTic, l’usuari disposa d’un panell de control des d’on pot administrar els serveis i productes que té a la seva disposició. Podent donar d’alta, pagar, gestionar les renovacions, cancel·lar, i en definitiva, administrar tots els serveis del pla d’allotjament de pàgines i botigues virtuals que hagi donat d’alta, ja sigui per Internet, o per telèfon. I d’aquesta manera encarregar-se de totes les adaptacions que habitualment es realitzen des del panell de control del client. Tot i que si n’és més partidari, les modificacions se li faran des del departament tècnic.

2. L’usuari de ServeisTic també disposa del suport i l’assessorament tècnic que pugui fer-li falta, per fer qualsevol tasca que no sigui capaç de fer sense suport, i si vol, tambe se li poden fer aquestes tasques, que entre altres inclouen l’activació de bústies, (i si cal, en podem fer la configuració remota als seus ordinadors connectant-nos amb escriptori remot), així com la migració de pàgines, i botigues, cap al nostre servei d’allotjament web, a més de (és necessari editar els registres DNS, o fins i tot podem fer-nos càrrec de la mediació amb l’actual proveïdor, per tal que el client es pugui oblidar de la migració.

3. Tenir qui ens ajudi si ens fa falta, i alhora, tenir la possibilitat d‘administrar els serveis com preferim, són dues característiques per valorar, que faciliten molt la utilització, i fan que el servei esdevingui molt més còmode. Però l’autèntic valor afegit de ServeisTic, és que a més de fer que les pàgines web, o botigues virtuals dels usuaris, i els serveis relacionats estiguin operatius, i funcionin bé. L‘interès de ServeisTic és contribuir, ser part dels motius de l’èxit dels nostres clients. Per aquest motiu no només fem servir, i recomanem el sistema operatiu de servidors web que considerem millor. També personalitzem els allotjaments en funció de la programació del que s’hi allotja, per ajudar a que tant en el relatiu a SEO, com en els aspectes de seguretat, l’allotjament sigui el més adequat a les característiques de les pàgines web o botigues on-line que s’hi allotgin. D’aquesta manera, els usuaris de ServeisTic gaudeixen d’un millor posicionament, i també tenen més garanties de seguretat en el servei de hosting i a la seva pàgina web o botiga on-line.

Els paquets de hosting tenen unes configuracions predeterminades, a partir de les quals es duen a terme les persoalitzacions en funció de les necessitats de l’usuari. A continuació detallem les més rellevants:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, que garanteixen la màxima velocitat d’accés i enviament d’informació més ràpid que els sistemes HDD i SSD habituals utilitzats per la majoria de serveis de hosting. Permet que les pàgines o botigues online carreguin molt abans.

2. Seguretat del sistema amb Antispam, Antivirus, Antirootkit. Una combinació òptima per garantir la seguretat al sistema en temps real, i amb anàlisis periòdics del servidor.

3. filtratge de correus amb SPF, DKIM i DMARC configurats per cada domini, per garantir que el remitent de cada correu és el que s’indica, evitant d’aquesta manera, una quantitat de spam considerable.. Utilització de filtres per assegurar l‘autenticitat dels remitents dels missatges de correu electrònic (tant enviats com rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus de suplantació d’identitat.

4. Verificació periòdica de que no existeixen redireccions de missatges de correu fraudulentes.

5. Backup amb còpies mensuals, còpies quinzenals, diàries.

6. Certificat SSL, si el client ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés . Inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP. Si l’usuari prefereix un altre panell d’administració, només cal que ho sol·liciti, i es valorarà la possibilitat.

8. Diàriament es revisen els correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinatari inexistent, o bé incidències de comunicació). En cas de que hi hagi que hi hagi algun correu retingut, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui tornar a enviar el correu, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu operativa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari per esbrinar els motius i solucionar la incidència.

9. Mitigar d’ atacs DDOS per evitar denegacions de servei a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclòs als serveis de hosting, per aconseguir que la pàgina o botiga del projecte es pugui consultar més ràpidament des de tot el món.

11. Diverses hores de suport tècnic que s’inclouen en la contractació i renovació anual dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a la Garriga:

Administració de servidors dedicats i VPS a la Garriga:

Hi ha usuaris que tenen múltiples pàgines amb diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són d’una empresa, o bé de diverses. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, afegir bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a la Garriga:

A més de l’allotjament, i registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es mantenen uns mínims de seguretat que dificulten que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres coses pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a la Garriga:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem facilitar una anàlisi gratuïta de la seva web o botiga virtual. En funció del que es trobi, li proposarem les solucions adequades per millorar el posicionament. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que li faci. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a la Garriga:

Registrar dominis amb panell de control per gestionar els registres de dominis des d’un sol espai. En cas que el client tingui qualsevol entrebanc, des del suport tècnic, l’atendrem per tal que el resolgui. Però si prefereix que ens fem càrrec dels seus registres, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a la Garriga:

A més dels serveis descrits en aquest apartat. A ServeisTic també oferim diversos plans de hosting de pàgines web, que igualment permeten una administració completa dels serveis contractats. En tots els allotjaments s’hi inclou un extra molt interessant, aquest extra Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai de hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al posicionament. Aquesta adaptació dels allotjaments, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS , filtres SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, també compressió de fitxers i imatges per millorar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


× +info?