Servei de hosting de projectes web a la Llagosta. SEO adaptat a les necessitats de cada usuari, suport, assistència i acompanyament tècnic per posicionar millor les pàgines web, i millorar-ne la seguretat.

En parlar sobre allotjament de pàgines web, a grans trets tot es limita a triar entre dos tipus de servei;

1. És un servei en el que habitualment l’usuari es pot fer tasques des del panell de control, però normalment, en el dia a dia se n’acaba fent càrrec el departament tècnic. Es tracta d’un servei que es limita a garantir el funcionament correcte de l’allotjament, però si al client li cal que es faci alguna adaptació especial, el més normal és que se li denegui.

2. La segona possibilitat és l’oposada. El proveïdor es limita a facilitar unes eines. I a partir d’aquí l’usuari s’ha d’espavilar. Aquesta opció té avantatges molt interessants; El cost és mínim. Però l’inconvenient principal també es veu a venir de lluny, perquè el suport tècnic és molt limitat o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo immediatament, i sense ajuda, ni la seguretat de tenir algú que pugui assenyalar el motiu i la solució del que està passant.


Com és l’allotjament de pàgines i botigues on-line que us proposem des de ServeisTic per al vostre negoci?

Els paquets de hosting de pàgines i botigues virtuals que es poden contractar a ServeisTic, van més enllà de les opcions estàndard, i és que a més de permetre que els usuaris s’administrin tots els serveis contractats possibles, i si ho volen poder-nos fer càrrec d’aplicar qualsevol modificació que sol·licitin, o bé explicar als clients que ho demanin com poden fer allò que els faci falta. En cas que no sigui excessivament complicat pel seu nivell tècnic. A més, en els plans de hosting de pàgines i botigues on-line s’hi inclouen diversos serveis de valor afegit, consistents en l‘adaptació de l’espai de hosting per incrementar la visibilitat del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina o botiga online:

1. A ServeisTic, el client disposa d’àrea d’administració des d’on pot gestionar els serveis i productes que té a la seva disposició. Podent contractar, fer el pagament, gestionar les renovacions, donar de baixa, i en definitiva, gestionar tots els serveis del servei d’allotjament de pàgines web i botigues virtuals que hagi donat d’alta, ja sigui personalment, o per telèfon. I d’aquesta manera cuidar-se de totes les tasques que es poden dur a terme des de l’àrea privada. Però si no vol administrar personalment els seus serveis, les adaptacions se li faran des del departament tècnic.

2. Un altre dels aspectes que destaquen del servei de hosting de ServeisTic, és la predisposició a ajudar els nostres clients, per tal que es puguin administrar els seus allotjaments. En cas que el nostre client es vol gestionar directament els serveis del seu hosting, i sempre i quan prèviament tingui uns coneixements previs mínims, des del departament tècnic l’ajudarem, explicant-li com fer cadascuna de les tasques. I en cas que faci falta, fins i tot li podrem explicar com fer-les des de la pantalla del seu ordinador amb un programa d’escriptori remot.

3. Que hi hagi qui es cuidi de tot el que ens calgui, o bé que si volem aprendre, estiguin disposats a ajudar-nos a administrar els serveis disponibles al servidor, són dues característiques per valorar, que fan que administrar els recursos esdevingui molt amigable. Però l’autèntic valor afegit de ServeisTic, és que a més de fer que les pàgines web, o botigues virtuals dels clients, i els serveis relacionats estiguin operatius, i funcionin perfectament. L‘interès de ServeisTic és contribuir, ser un dels elements que facilitin l’èxit dels nostres clients. Per aquest motiu no només utilitzem, i recomanem el panell de control de servidors de pàgines que considerem millor. I també personalitzem alguns aspectes de l’allotjament, per ajudar a que tant en el relatiu a aconseguir un millor posicionament, com en el relatiu a seguretat, el hosting sigui el més adequat a les característiques de cadascuna de les pàgines web o botigues virtuals que s’hi allotgin. D’aquesta manera, els usuaris dels nostres serveis obtenen un millor posicionament, i també tenen més garanties de seguretat en el seu allotjament i a la seva pàgina web o botiga virtual.

A aquestes adaptacions dels serveis de hosting de dominis per pàgines web o botigues virtuals, cal afegir-hi les especificacions i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Discs durs M.2 NVMe, les dades s’entreguen molt més ràpid (facilitant la millora del posicionament de les pàgines als cercadors).

2. Sistemes amb Antispam, Antivirus, Antirootkit. Una combinació òptima per disposar d’un alt nivell de seguretat al sistema en temps real, i amb escanejos periòdics del servidor.

3. Filtre de missatges entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, configurats per a cada domini del servidor, per impedir la recepció i l’enviament de correus fraudulents. Configuració de filtres per garantir l‘autenticitat dels remitents dels missatges de correu (tant enviats com rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus de suplantació d’identitat.

4. Verificació mensual d’inexistència de redireccions il·lícites.

5. Còpies de seguretat remotes diàries (7), quinzenals i mensuals (3).

6. Activació de SSL, si el client ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines o botigues on-line. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. Inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP. Tot i això, si l’usuari prefereix un altre panell de control, només cal que ho sol·liciti, i se li facilitarà la proposta corresponent a la personalització.

8. Diàriament es revisen els correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (adreces errònies, o bé problemes de comunicació). Si es detecta que hi hagi algun missatge retingut, s’estudien els motius i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui tornar a enviar el missatge, o trucar al destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia activa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari i així esbrinar els motius i resoldre la incidència.

9. Alleujament d’ atacs DDOS per tal que no es produeixin denegacions de servei a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclòs als serveis de hosting, per aconseguir que la pàgina o botiga virtual del projecte es pugui consultar amb més agilitat des de tot el món.

11. Hores de suport tècnic incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a la Llagosta:

Administració de servidors dedicats i VPS a la Llagosta:

Hi ha usuaris que tenen diverses pàgines web amb diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé de diverses. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, és un servei personalitzat i complet, que inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, amb la monitorització dels serveis, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a la Llagosta:

A més de l’allotjament, i registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina web per qualsevol tipus d’activitat il·lícita, aquestes activitats poden consistir en enviar spam des de la pàgina que han aconseguit controlar, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a la Llagosta:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament tant de pàgines web com de botigues online. En cas que el client ho vulgui, podem desenvolupar una anàlisi de la seva pàgina web. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori les posicions als cercadors. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té un col·laborador de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en allò que li faci falta.

Més informació:


Registrar dominis a la Llagosta:

Registre de dominis amb whois i panell de control per administrar els contactes, registrar i administrar els dominis i efectuar les actualitzacions. En cas de qualsevol problema, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui registrar els seus dominis i utilitzar-los. Però si s’estima més que li registrem els dominis nosaltres, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a la Llagosta:

Addicionamement als serveis exposats en aquest espai. A ServeisTic disposem de plans d’hospedatge per un gran ventall de necessitats, que semple incorporen un backoffice per administrar els serveis . Tots ells amb un complement molt interessant, aquest valor afegit consisteix en aplicar algunes personalitzacions al seu pla d’allotjament per fer-lo més compatible a la programació del seu projecte web o botiga online per tal que sigui més segura i millorar-ne el posicionament. La personalització dels espais d’allotjament, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS , SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la velocitat de navegació

Més informació:


× +info?