Servei d’allotjament de pàgines a la Palma de Cervelló. SEO amb adaptacions a les necessitats de cada usuari, suport, assistència i assessorament tècnic per posicionar millor les pàgines web, i millorar-ne la seguretat.

Els proveïdors de hosting de pàgines web, habitualment enfoquen els serveis a dues filosofies de servei molt diferents;

1. Basant el servei en fer-se càrrec de gairebé totes les tasques que necessita el client, al que se li permet administrar alguns elements mo crítics del servidor, com el correu, accedir a l’espai per FTP, i poca cosa més, perquè quan es contracta aquest tipus de servei generalment no vol fer-se càrrec d’aquestes tasques, i per estalviar-se ensurts prefereix que ho faci el seu proveïdor.

2. En el relatiu a servei (i preu) en d’allotjament de pàgines es va força d’un extrem a l’altre, i si en l’altra opció ho donaven tot fet, en aquesta pràcticament tot està per fer. En tot cas, els servidors poden funcionar… més o menys amb una mínima preparació, tot i que és important que per defecte no hi ha configurades les còpies del servidor (i són indispensables), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè per configurar-los s’ha de tenir informació del projecte.


Com és l’allotjament de pàgines web i botigues online que pot oferir ServeisTic per la vostra entitat?

A ServeisTic treballem amb un enfocament diferent dels serveis de hosting de pàgines web i botigues online, i per aquest motiu, per nosaltres és prioritari oferir la màxima llibertat als nostres usuaris, però alhora també vetllem per la seguretat, i l’èxit dels seus projectes. Aquest valor afegit, consisteix en l’adaptació dels espais d’allotjament, a les necessitats dela iniciativa, per tal de donar-li, com a mínim pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, assessorant el millor possible a cada consulta:

1. Tots els serveis d’allotjament de pàgines web, botigues online i administració de dominis que dóna ServeisTic es poden administrar des de al panell de control. Tot i això, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres usuaris intenta fer els possibles per donar la millor resposta possible a totes les tipologies d’usuaris, i per aquest motiu, en cas que el client ho prefereixi, només ha de demanar-nos el que li calgui, i farem per ell les tasques que sol·liciti.

2. L’usuari de ServeisTic a més, disposa del suport i l’assessorament tècnic que en un moment donat pugui fer-li falta, per qualsevol modificació del servei per la que li calgui ajuda, i si vol, tambe se li poden fer aquestes tasques, que entre altres inclouen l’activació d’adreces, (i si cal, un cop creades la configuració remota als seus ordinadors mitjançant connexió amb escriptori remot), així com la migració de pàgines web, i botigues online, cap al nostre servei de hosting web, a més de (és necessari apuntar els registres DNS, o fins i tot exercir de mediadors amb l’actual proveïdor, per tal que es pugui oblidar de tot el procés de migració del domini fins la seva finalització.

3. Tenir qui ens ajudi quan ens calgui, i alhora, tenir la possibilitat d‘administrar els serveis com preferim, són dues característiques molt interessants, que faciliten molt la utilització, i fan que administrar els recursos esdevingui molt més còmode. Però el principal valor afegit de ServeisTic, és que no ens limitem a que les pàgines, o botigues on-line dels usuaris, i els serveis relacionats estiguin operatius, i funcionin perfectament. El nostre principal desig és ser un dels elements que facilitin l’èxit dels nostres clients. Per aquest motiu no només utilitzem, i recomanem el panell de control per servidors de pàgines que ens genera més confiança. A més, personalitzem alguns aspectes de l’allotjament, per ajudar a que tant en el relatiu a SEO, com en els aspectes de seguretat, el hosting sigui el més adequat a les característiques de cadascuna de les pàgines o botigues on-line que s’hi allotgin. D’aquesta manera, els usuaris dels nostres serveis gaudeixen d’un millor posicionament, i més garanties de seguretat en el servei de hosting i a la seva pàgina o botiga virtual.

Els serveis de hosting tenen unes característiques bàsiques, a partir de les quals es duen a terme les modificacions en funció de les necessitats del client. A continuació detallem les més rellevants:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, millor velocitat d’accés i enviament d’informació més ràpid que els sistemes HDD i SSD habituals utilitzats per la majoria de serveis de hosting. Aquest sistema fa que les pàgines o botigues es vegin més ràpid.

2. Escut permanent amb Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per identificar i neutralitzar qualsevol infecció del servidor immediatament.

3. Filtre de correus entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, a cadascun dels dominis, per impedir la recepció com l’enviament de correus fraudulents. Utilització de sistemes de filtrat de correus per garantir la legitimitat dels remitents dels missatges (tant enviats o rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus fraudulents.

4. Revisió mensual de redireccions fraudulentes, per evitar que correus amb contingut confidencial (generalment factures, pressupostos…) puguin arribar a persones que no són els seus destinataris, per utilitzar-los de manera fraudulenta.

5. Còpies de seguretat remotes diàries , quinzenals i mensuals (3).

6. Certificat de seguretat SSL, si el client ho vol, li instal·lem. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració de la pàgina web o botiga on-line . S’hi inclou l’activació del servei, i del filtre HSTS.

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP Control Web Panel. Si l’usuari vol utilitzar un altre panell de control, només cal que ho sol·liciti, i se li facilitarà la informació corresponent a la personalització.

8. Diàriament es revisen els correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (bústies mal escrites, o bé errors de comunicació). En cas de detectar que hi hagi algun correu retingut, es verifiquen les dades i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui tornar a enviar el missatge, o trucar al destinatari per tal que li faciliti una bústia operativa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari per esbrinar els motius i resoldre la incidència.

9. Alleujament d’ atacs DDOS per evitar denegacions de servei a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclosa als serveis de hosting, per facilitar que la web o botiga virtual del projecte respongui amb més agilitat des de qualsevol lloc del món.

11. Diverses hores de assistència tècnica incloses en la contractació i renovació anual dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a la Palma de Cervelló:

Administració de servidors dedicats i VPS a la Palma de Cervelló:

Quan l’usuari té diversos dominis pels quals necessita allotjament per allotjar, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé dels seus clients. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a la Palma de Cervelló:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, així es mantenen uns mínims de seguretat que dificulten que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a la Palma de Cervelló:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i posicionament pàgines web i botigues on-line. En cas que el client ho vulgui, podem facilitar una anàlisi de la seva pàgina. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar les posicions als resultats de cerca dels cercadors. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que les faci el seu dissenyador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a la Palma de Cervelló:

Registre de dominis amb whois i panell de control per administrar els contactes, registrar dominis i fer-hi les modificacions. En cas que l’usuari tingui qualsevol entrebanc, des del suport tècnic, l’ajudarem per tal que el resolgui. Però si prefereix que ens fem càrrec dels seus registres, només ens ha d’enviar un correu electrònic, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a la Palma de Cervelló:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic també oferim diversos plans d’allotjament de pàgines web, que semple incorporen una àrea privada per administrar els serveis . tots els hostings inclouen un extra que els fa molt especials, aquest extra En cas que el client ho hi estigui interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al SEO. Aquesta adaptació dels allotjaments, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


× +info?