Servei d’allotjament de botigues online a l’Ametlla del Vallès. SEO adaptat a les necessitats de cada client, suport, assistència i assessorament tècnic per posicionar les pàgines, i millorar-ne la seguretat.

Quan es tracta d’allotjament de pàgines web, per norma el servei es planteja des de dues vessants molt diferents;

1. És un servei 100% gestionat, en el que l’usuari pot fer algunes tasques, tot i que habitualment no se’n faci càrrec, i quan necessita qualsevol actualització, el més normal és que la comuniqui a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. A l’altre extrem, els proveïdors d’allotjament ofereixen serveis que es basen al 100% en el desplegament tecnològic. El client contracta l’allotjament de pàgines per Internet, i pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu paquet d’allotjament web. Es tracta d’una opció molt més àgil i eficient per aplicar qualsevol modificació als serveis de hosting de pàgines web que ha contractat, però cal que el client disposi dels coneixements o de la persona adequada per tal que els serveis contractats funcionin de manera permanent sense necessitar un assessorament tècnic extern que no està disponible, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Quin servei d’allotjament de pàgines web i botigues on-line que proposa ServeisTic per al vostre projecte?

El servei de hosting de pàgines i botigues on-line de ServeisTic, és compatible amb les dues opcions, a més d’incorporar alguns elements que el fan especialment útil, perquè fan que les pàgines web i botigues online siguin més útils:

1. Tots els serveis d’allotjament de pàgines, botigues on-line i registre de dominis que dóna ServeisTic es poden administrar des de l’àrea privada. Tot i això, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres clients intenta fer els possibles per donar la millor solució possible a totes les tipologies de clients, i per aquest motiu, en cas que l’usuari ho prefereixi, només ha de contactar amb nosaltres, i farem per ell les tasques que requereixi.

2. D’altra banda, si l’usuari es vol responsabilitzar d’alguna tasca d’administració tècnica del seu servei, però no sap com fer-ho. En cas que el client tingui la suficient formació tècnica, com per assimilar amb facilitat la formació per realitzar aquestes tasques amb garanties, i a més l’interès per fer-la. Des del departament de suport de ServeisTic l’ajudarem. Tant si es tracta d’administrar serveis del seu hosting, com si vol aprendre a configurar adreces de correu electrònic al seu ordinador. Per fer-ho utilitzem software d’escriptori remot, de manera que permeten mostrar com es fa cada modificació del hosting a la pantalla de l’usuari que ho ha de veure.

3. Administrar un servei d’allotjament amb suport tècnic, i que el propi servei s’adapti a les necessitats de l’usuari, són aspectes fan que resulti molt més fàcil, i agradable de gestionar per part del’administrador. Però l’autèntic compromís de ServeisTic és ser una peça valuosa en l’èxit dels projectes als que ajudem. Per aquest motiu, ens preocupem especialment de que l’allotjament s’adapti a les necessitats de la pàgina web o botiga virtual, en el referent a SEO, i de seguretat. Es tracta d’aspectes variables en funció del projecte, de manera que és indispensable realitzar algunes modificacions a tots i cadascun dels hostings per tal que en treguin el màxim profit.

L’adaptació del servei d’allotjament, s’implementa sobre les característiques inicials del servidor en que s’allotjaran els serveis contractats, i que són les següents:

1. Discs durs M.2 NVMe, gràcies a aquest sistema la informació es consulten molt més ràpid (millorant el posicionament de les pàgines als cercadors).

2. Antispam, antivirus, antirootkit, escaneig en temps real, i utilitats d’escaneig del sistema que, s’executen periòdicament per detectar infeccions de software maliciós.

3. Filtres SPF, DKIM i DMARC configurats per a cadascun dels dominis, per tenir la seguretat que els remitents dels missatges rebuts són els declarats a les capçaleres, evitant gràcies a aquests filtres, una quantitat de spam considerable.. Configuració de filtres per certificar l‘autenticitat dels remitents dels missatges de correu (ja siguin enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus de suplantació d’identitat.

4. Revisió mensual per verificar que al domini del client no hi ha redireccions de il·lícites.

5. Còpies Backup de seguretat programades set durant la darrera setmana, una cada 15 dies, i els darrers tres mesos.

6. Activar SSL, si l’usuari ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés a l’administració. Inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. A ServeisTic confiem en el panell de control CWP Control Web Panel. Tot i això, si l’usuari vol utilitzar un altre panell d’administració, només cal que ho indiqui, i se li facilitarà la proposta corresponent a la personalització sol·licitada.

8. Revisió diària de correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (bústies mal escrites, o bé problemes de comunicació). En cas de detectar que hi hagi algun correu retingut, es verifiquen les dades i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui reenviar els correus, o contactar amb el destinatari per tal que li faciliti una adreça de correu operativa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari per esbrinar els motius i resoldre la incidència.

9. Alleujar atacs DDOS per evitar errors de servidor a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclòs als serveis de hosting, per aconseguir que la pàgina web o botiga on-line del projecte respongui amb més agilitat des de tot el món.

11. Hores de servei tècnic incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a l’Ametlla del Vallès:

Administració de servidors dedicats i VPS a l’Ametlla del Vallès:

Quan el client necessita allotjar diversos dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, és un servei personalitzat i complet des del primer moment, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que siguem nosaltres qui li faci les modificacions requerides, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a l’Ametlla del Vallès:

Una altra de les tasques que podem oferir als nostres clients del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, així s’evita que la pàgina esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina per activitats il·lícites, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres possibilitats pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a l’Ametlla del Vallès:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament orgànic pàgines i botigues virtuals. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem el·laborar una anàlisi gratuïta de la seva web o botiga virtual. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les opcions que considerem més oportunes per millorar el posicionament de. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a l’Ametlla del Vallès:

Registre de dominis amb whois i panell de control per gestionar els contactes, registrar dominis i fer-hi les actualitzacions. En cas de qualsevol problema, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari, i l’ajudem per tal que pugui registrar els seus dominis i utilitzar-los. D’altra banda, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i procedirem a fer els registres dels dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a l’Ametlla del Vallès:

El servei que oferim al client però es completa amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic podem oferir plans d’hospedatge per un gran ventall de necessitats, que igualment permeten una gestió completa dels recursos. Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest extra consisteix en fer les adaptacions necessàries al seu servei d’allotjament per adequar-lo a la programació de la seva pàgina web o botiga per tal que sigui més segura i millorar-ne el posicionament. La personalització dels allotjaments, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per la navegació segura, filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


× +info?