Allotjament de botigues online a mida, amb personalització i suport SEO i de seguretat, per millorar el posicionament web a les Franqueses del Vallès

Les empreses d’allotjament de pàgines web, fonamentalment limiten els serveis a dues filosofies de servei molt diferents;

1. Basant el servei en fer-se càrrec de pràcticament totes les tasques que necessita el client, al que se li permet gestionar alguns elements mo crítics del servidor, com el correu, accedir a l’espai per FTP, i poca cosa més, perquè qui contracta aquests serveis el més habitual és que no vulgui fer-se càrrec d’aquestes tasques, i per estalviar-se ensurts prefereix que ho faci el seu proveïdor.

2. En matèria de servei (i preu) en de hosting web es va força d’un extrem a l’altre, i si a la primera possibilitat ho donaven tot fet, en aquesta opció pràcticament tot està per fer. Tot i això, els servidors poden estar operatius amb una mínima preparació, però cal tenir en compte que per defecte no hi ha els backups configurats (i són indispensables), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè s’han de configurar tenint en compte els paràmetres del servidor. En resum, per contractar un servei de baix cost, cal saber el que es necessita per no tenir problemes en el moment menys esperat.


Quin servei d’allotjament de pàgines web i botigues online que us proposem per la vostra entitat?

A ServeisTic treballem amb un enfocament particular de com oferir els serveis d’allotjament de pàgines web i botigues on-line, i per aquest motiu, per nosaltres és prioritari oferir la màxima llibertat possible als nostres usuaris, però alhora també estem atents a la seguretat, i l’èxit dels seus projectes. Aquest valor afegit, consisteix en la personalització dels espais d’allotjament, a les caracterítiques del projecte, per tal que tingui més garanties d’èxit, pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, assessorant el millor possible a cada consulta:

1. Tots els serveis de hosting de pàgines, botigues i registre de dominis que ofereix ServeisTic es poden administrar des de l’àrea d’administració. Tot i això, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres usuaris intenta fer els possibles per donar la millor resposta possible a totes les tipologies d’usuaris, i per aquest motiu, en cas que l’usuari ho prefereixi, només ha d’indicar què hem de fer, i farem per ell les tasques que sol·liciti.

2. Un altre aspecte destacat del servei de hosting que s’ofereix a ServeisTic, és la predisposició a ajudar els nostres usuaris, a administrar els seus dominis. En cas que el nostre client es vol gestionar directament els dominis del seu allotjament, i sempre i quan tingui les nocions tècniques mínimes, des del departament tècnic el podrem ajudar, explicant-li com fer cadascuna de les tasques. I en cas que calgui, fins i tot li podrem explicar com fer-les des de la pantalla del seu equip amb un programa d’escriptori remot.

3. Tenir qui ens ajudi si ens fa falta, i alhora, tenir la possibilitat de gestionar els serveis com ens agradi més, són dues característiques a tenir en compte, que faciliten molt la utilització, i fan que administrar els recursos esdevingui molt agradable. Però el principal valor afegit de ServeisTic, és que a més de fer que les pàgines, o botigues online dels clients, i els serveis relacionats estiguin operatius, i ho facin satisfactòriament. El nostre principal objectiu és ser un dels elements que facilitin l’èxit dels nostres usuaris. Per aquest motiu fem servir, i recomanem el software per servidors de pàgines que ens genera més confiança. També personalitzem els allotjaments en funció del que s’hi allotja, per tal que tant en el relatiu a millorar el posicionament, com en els aspectes de seguretat, l’allotjament sigui el més adequat possible a les necessitats de les pàgines o botigues que s’hi allotgin. D’aquesta manera, els clients de ServeisTic gaudeixen d’un millor posicionament, i també tenen més garanties de seguretat en el seu allotjament i a la seva pàgina o botiga on-line.

A aquestes adaptacions del servei d’allotjament de dominis per pàgines web o botigues online, cal afegir-hi les configuracions i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Discs durs M.2 NVMe, gràcies a aquest sistema la informació s’entreguen molt més ràpid (millorant el posicionament de les pàgines als cercadors).

2. Antispam, antivirus, antirootkit, anàlisi en temps real, i diverses utilitats d’anàlisi del sistema que, s’executen periòdicament per detectar la presència de software maliciós.

3. Filtre de missatges entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, configurats per a cadascun dels dominis, per rebre i enviar únicament correus procedents de l’emissor declarat a les capçaleres. Configuració de sistemes de filtrat de correus per garantir l‘autenticitat dels remitents dels correus (tant enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus fraudulents.

4. Certificació mensual de redireccions fraudulentes, per evitar que correus amb informació sensible (generalment factures, pressupostos…) arribin a persones diferents dels seus destinataris, per utilitzar-los de manera fraudulenta.

5. Còpies de seguretat remotes diàries (7), quinzenals (2) i mensuals .

6. Activar SSL, si el client ho vol, li instal·lem. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés . Inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP Control Web Panel. Si el client prefereix un altre panell d’administració, només cal que ho sol·liciti, i se li facilitarà la proposta corresponent a la personalització sol·licitada.

8. Diàriament es revisen els correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinataris erronis, o bé incidències de comunicació). En cas de que hi hagi que hi hagi algun missatge retingut, s’estudien els motius i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui reenviar els missatges, o contactar amb el destinatari per tal que li faciliti una adreça de correu activa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari i així esbrinar i solucionar la incidència.

9. Alleujar atacs DDOS per evitar denegacions de servei a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Content Delivery Network) inclòs als serveis d‘allotjament, per aconseguir que la pàgina o botiga del projecte es pugui consultar més ràpidament des de tot el món.

11. Hores de suport tècnic incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a les Franqueses del Vallès:

Administració de servidors dedicats i VPS a les Franqueses del Vallès:

Si el client té múltiples dominis pels quals necessita hosting per allotjar, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé de diverses. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, amb la monitorització dels serveis, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a les Franqueses del Vallès:

Una altra de les tasques que podem realitzar per als nostres usuaris del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina web per qualsevol activitat il·lícita, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a les Franqueses del Vallès:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. En cas que el client ho vulgui, podem facilitar una anàlisi de la seva pàgina. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les accions oportunes per millorar el posicionament de. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que les faci el seu dissenyador de confiança. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en el possible.

Més informació:


Registrar dominis a les Franqueses del Vallès:

Registrar dominis amb àrea d’administració per administrar els registres des de la mateixa pàgina. En cas de qualsevol inconvenient, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari, i l’ajudem per tal que pugui administrar dominis i utilitzar-los. Però si s’estima més que ens fem càrrec dels seus registres, només només ha de completar un formulari de contacte en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a les Franqueses del Vallès:

A més dels serveis detallats en aquest apartat. A ServeisTic també oferim diversos paquets d’hospedatge de de dominis i pàgines web, tots ells inclouen una àrea privada per administrar els serveis . Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit En cas que el client ho hi estigui interessat, adaptem el seu allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al posicionament. La personalització dels espais d’allotjament, entre altres inclou activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, alhora que activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que estan explicades a les pantalles de hosting de pàgines i administració de servidors dedicats i VPS.

Més informació:


× +info?