Allotjament de botigues on-line a mida, amb personalització i assessorament SEO i de seguretat, per millorar el posicionament de pàgines web a les Masies de Roda

En el referent a hosting de pàgines, a grans trets tot es limita a escollir entre dues possibilitats de servei;

1. És un servei que es basa en ocupar-se de gairebé totes les tasques que l’usuari pot necessitar, al que se li permet gestionar alguns elements mo crítics del servidor, com el correu, accedir a l’espai per FTP, i en realitat poca cosa més, perquè quan es contracta aquest tipus de servei generalment no vol preocupar-se de l’administració del seu domini, i per estalviar-se ensurts renuncia a aquesta responsabilitat per tal que ho faci el seu proveïdor.

2. La segona possibilitat és exactament a l’inrevés. El proveïdor facilita un espai, uns recursos, i de vegades uns manuals. I a partir d’aquí l’usuari ha de tenir els coneixements tècnics, o bé la persona per fer-ho. Aquesta opció té avantatges molt interessants; Principalment que és molt econòmic. Per l’altre cantó hi ha desavantatges que també cal tenir en compte, perquè el suport tècnic és molt limitat o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo immediatament, i sense ajuda, ni la seguretat que dóna tenir algú que pugui assenyalar el motiu i la solució de la incidència.


Quin servei de hosting de pàgines i botigues on-line que pot oferir ServeisTic per la vostra organització?

Els paquets d’allotjament de pàgines web i botigues online que es poden contractar a ServeisTic, van més enllà de les opcions estàndard, perquè a més de permetre que els usuaris s’administrin tots els recursos possibles, i si ho volen ens podem encarregar d’aplicar qualsevol modificació que sol·licitin, o bé explicar als clients que ho sol·licitin com poden fer allò que el calgui. En cas que no sigui possible, en funció del seu nivell tècnic. A més, en els paquets d’allotjament de pàgines web i botigues online s’hi inclouen diversos serveis de valor afegit, consistents en l‘adaptació de l’espai d’allotjament per incrementar la visibilitat del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina o botiga virtual:

1. Tots els serveis d’allotjament de pàgines web, botigues online i registre de dominis contractats a ServeisTic es poden administrar des de l’àrea privada. Tot i això, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres clients pretén donar la millor solució possible a totes les tipologies de clients, i per aquest motiu, en cas que el client ho prefereixi, només ha de contactar amb nosaltres, i farem per ell les tasques que requereixi.

2. Un altre aspecte destacat del servei d’allotjament que s’ofereix a ServeisTic, és que volem ajudar els nostres usuaris, a administrar els seus dominis. Si el nostre client prefereix administrar directament els dominis del seu hosting, i sempre i quan tingui les nocions tècniques indispensables, des del departament tècnic el podrem ajudar, explicant-li com fer cadascuna de les tasques. I en cas que siguin actualitzacións una mica complexes, fins i tot li podrem explicar com fer-les des de la pantalla del seu ordinador amb software d’escriptori remot.

3. La comoditat, i que el servei s’adapti a les necessitats del client, són aspectes fan que resulti molt més fàcil, i agradable d’administrar per part del’administrador. Però l’autèntic objectiu de ServeisTic és ser una part important en l’èxit dels projectes dels nostres usuaris. Per aquest motiu, ens preocupem especialment de que el hosting s’adapti a les necessitats de la pàgina o botiga virtual, en el referent a SEO, i de seguretat. Són diversos aspectes variables en funció de la pàgina o botiga virtual, de manera que és necessari implementar algunes modificacions a tots i cadascun dels hostings per satisfer-les al màxim.

Els paquets d’allotjament tenen unes característiques bàsiques, sobre les que es fan les persoalitzacions en funció de les necessitats de l’usuari. A continuació detallem les més rellevants:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, el sistema d’emmagatzematge més ràpid que es pot contractar en l’actualitat en serveis d’allotjament per serveis estàndard.

2. Antispam, antivirus, antirootkit; ClamAV, SpamAssassin, rkhunter, escaneig en temps real, i escanejos complets diaris o setmanals de tot el sistema per detectar infeccions de software maliciós.

3. Filtrat de correus entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, configurats per a cada domini del servidor, per impedir tant la recepció com l’enviament de correus fraudulents. Configuració de sistemes de filtrat de missatges per certificar la legitimitat dels remitents dels missatges de correu electrònic (ja siguin enviats o rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus fraudulents.

4. Revisió periòdica de redireccions fraudulentes, per evitar que correus amb contingut confidencial (generalment factures, pressupostos…) arribin a persones que no són els seus destinataris, per utilitzar-los de manera fraudulenta.

5. Còpies de seguretat programades la darrera setmana, cada 15 dies, i els darrers mesos.

6. Certificat SSL disponible, si el client ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés . S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Panell de control CWP. Tot i això, si l’usuari prefereix un altre panell de control, només cal que ho indiqui, i se li facilitarà la proposta corresponent a la personalització.

8. Diàriament es revisen els correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (adreces errònies, o bé problemes de comunicació). En cas de que hi hagi missatges retinguts, s’estudien els motius i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui tornar a enviar el missatge, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu operativa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari per esbrinar els motius i resoldre la incidència.

9. Mitigació d’ atacs DDOS per tal que no es produeixin errors de servidor a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. CDN (Content Delivery Network) inclòs als serveis d‘allotjament, per aconseguir que la pàgina o botiga virtual del projecte respongui més ràpidament des de qualsevol lloc del món.

11. Diverses hores de suport tècnic incloses en la contractació i renovació anual dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a les Masies de Roda:

Administració de servidors dedicats i VPS a les Masies de Roda:

Per aquells clients que necessiten hosting per diversos dominis, sovint es tracta de dominis d’una mateixa entitat o titular, i altres són de clients de qui ens contracta per aquells als que gestiona el servei de hosting. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, afegir bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a les Masies de Roda:

Un altre servei que podem oferir als nostres usuaris de mantenir els complements i programació de pàgines web WordPress al dia, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres coses encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a les Masies de Roda:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. En cas que el client ho vulgui, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web. I atenent als resultats, li proposarem les opcions adequades per millorar el posicionament. Amb els resultats i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que les faci el seu col·laborador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a les Masies de Roda:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per registrar i gestionar les dades dels dominis amb total llibertat. En cas de qualsevol problema, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari, i l’ajudem per tal que pugui registrar dominis i utilitzar-los. Per contra, si l’usuari prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i procedirem a fer els registres dels dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a les Masies de Roda:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic tenim plans de hosting per un gran ventall de necessitats, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou una àrea privada per administrar els serveis . tots els allotjaments inclouen un complement molt interessant, aquest complement Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai d’allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el SEO. Entre aquestes personalitzacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, així com activar la compressió de d’elements estàtics, i altres adaptacions, que es poden consultar a les pantalles d’hospedatge web i servidors.

Més informació:


× +info?