Allotjament de botigues online SEO personalitzat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a les Masies de Voltregà

Les empreses d’allotjament web, principalment limiten els serveis a dues filosofies de servei molt diferents;

1. Basant el servei en fer-se càrrec de gairebé totes les tasques que l’usuari pot necessitar, al que se li permet administrar alguns elements mo crítics del servidor, com el correu, accedir a l’espai per FTP, i poca cosa més, perquè quan es contracta aquest tipus de servei el més habitual és que no vulgui fer-se càrrec de l’administració del seu domini, i renuncia a aquesta responsabilitat per tal que se’n faci càrrec el seu proveïdor.

2. En el relatiu a servei (i preu) en aspectes de hosting de pàgines web es va d’un extrem a l’altre, i si a la primera possibilitat ho donaven tot fet, en aquesta pràcticament tot s’ha de fer. Tot i això, els servidors poden estar operatius amb una mínima preparació, però cal tenir en compte que per defecte no hi ha configurades les còpies del servidor (i són indispensables), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè s’han de configurar tenint en compte els paràmetres del servei que es donarà. En resum, per contractar un servei de baix cost, cal saber el que es necessita per no tenir problemes en el moment menys esperat.


Com és el hosting de pàgines web i botigues online que us pot oferir ServeisTic per al vostre projecte?

Els paquets d’allotjament de pàgines web i botigues on-line que es poden contractar a ServeisTic, són diferents de les opcions més freqüents, i és que no només permeten els usuaris s’administrin tots els recursos possibles, i si ho volen ens podem fer càrrec d’aplicar qualsevol modificació que requereixin, o bé explicar als clients que ho sol·licitin com poden fer allò que necessitin. Sempre i quan no resulti excessivament complicat pel seu nivell tècnic. A més, en els paquets de hosting de pàgines web i botigues online s’hi inclouen diversos serveis que resulten molt útils per maximitzar l’aprofitament de les iniciatives, consistents en l‘adaptació de l’espai de hosting per incrementar les oportunitats d’èxit del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina o botiga online:

1. Els serveis contractats es gestionen des d’una àrea d’administració, des d’on el client els pot administrar de manera totalment autònoma. Des d’aquesta àrea el client pot contractar, donar de baixa, o actualitzar tots els serveis que hagi contractat a ServeisTic. D’altra banda si l’usuari vol donar d’alta els serveis sense haver de tocar res, en lloc de fer-se les actuacions des del panell de control només ha de contactar amb nosaltres per telèfon, enviar-nos un formulari o bé correu electrònic, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes modificacions.

2. L’usuari de ServeisTic a més, disposa del suport i la col·laboració tècnica que en un moment donat pugui fer-li falta, per fer qualsevol modificació del servei per la que li calgui suport, i si vol, tambe ens podem fer càrrec d’aquestes tasques, que inclouen la creació d’adreces de correu, (i si cal, un cop creades la configuració remota als seus ordinadors mitjançant connexió amb escriptori remot), també ens podem fer càrrec de migrar de pàgines, i botigues, cap al nostre servei de hosting web, a més de (és necessari preparar els registres DNS, o fins i tot podem fer-nos càrrec de la mediació amb l’actual proveïdor, de manera que es pugui oblidar de tot el procés de migració.

3. Gestionar un servei de hosting amb assistència tècnica, i que el propi servei s’adapti a les preferències de l’usuari, són característiques que fan que sigui molt millor per la pràctica totalitat dels usuaris. Però el veritable objectiu de ServeisTic és ser una part important en l’èxit dels projectes en que participem amb el servei de hosting. Per aquest motiu, vetllem especialment de que el hosting s’adapti a les necessitats de la pàgina o botiga, en les característiques SEO, i de seguretat. Es tracta d’aspectes variables en funció del projecte, de manera que és necessari realitzar algunes adaptacions a tots i cadascun dels allotjaments per satisfer-les al màxim.

A les adaptacions dels serveis d’allotjament de dominis per pàgines o botigues, cal afegir-hi les configuracions i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, l’emmagatzematge més ràpid que es pot contractar en serveis d’allotjament per públic estàndard.

2. Anàlisis periòdics amb Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per identificar i neutralitzar qualsevol infecció del servidor immediatament.

3. Anàlisi de correus entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, a cada domini del servidor, per impedir tant la recepció com l’enviament de correus fraudulents. Configuració de filtres per certificar la legitimitat dels remitents dels missatges de correu electrònic (ja siguin enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus de suplantació d’identitat.

4. Verificació periòdica d’inexistència de redireccions de missatges de correu fraudulentes.

5. Còpies Backup de seguretat programades la darrera setmana, una cada 15 dies, i els darrers mesos.

6. Certificat SSL, si l’usuari ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. Inclou l’activació del servei, i del filtre HSTS.

7. Panell de control CWP. Tot i això, si l’usuari vol utilitzar un altre panell de control, només cal que ho sol·liciti, i se li facilitarà la informació corresponent a la personalització.

8. Diàriament es revisen els correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (bústies mal escrites, o bé problemes de comunicació). En cas de que hi hagi correus retinguts, es verifiquen les dades i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui reenviar els correus, o trucar al destinatari per tal que li faciliti una adreça de correu operativa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari i així esbrinar i solucionar la incidència.

9. Alleujar atacs DDOS per evitar errors de servidor a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclosa als serveis d‘allotjament, per facilitar que la pàgina web o botiga virtual del projecte es carregui més ràpidament des de tot el món.

11. Diverses hores de servei tècnic que s’inclouen en la contractació i renovació anual dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a les Masies de Voltregà:

Administració de servidors dedicats i VPS a les Masies de Voltregà:

Hi ha usuaris que tenen múltiples pàgines web amb diferents dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé dels seus clients. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS , és un servei personalitzat i complet des del primer moment, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que sigui el departament tècnic qui li faci les modificacions requerides, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, afegir bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a les Masies de Voltregà:

A més del hosting de pàgines, i registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, així s’evita que la pàgina esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina per qualsevol activitat il·lícita, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres possibilitats pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a les Masies de Voltregà:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament i SEO. De manera que, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar el posicionament als resultats de cerca dels cercadors. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que li faci. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a les Masies de Voltregà:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per administrar els contactes, registrar dominis i fer-hi les modificacions. En cas que el client tingui qualsevol entrebanc, des del suport tècnic, l’atendrem per tal que el resolgui. D’altra banda, si l’usuari prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i procedirem a fer els registres dels dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a les Masies de Voltregà:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic tenim plans de hosting per gairebé totes les necessitats, que igualment permeten una administració completa dels serveis contractats. Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest extra rau en fer les adaptacions necessàries al seu pla de hosting per adequar-lo a la programació de la seva pàgina web o botiga on-line per optimitzar-la per cercadors. La personalització dels allotjaments, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, alhora que comprimir d’elements estàtics, i un llarg etcètera, que estan descrites als apartats d’allotjament de pàgines web i administració de servidors dedicats i VPS.

Més informació:


× +info?