Hosting de pàgines web SEO adaptat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a l’Esquirol

Els proveïdors de hosting de pàgines web, principalment enfoquen els serveis a dues filosofies de servei molt diferents;

1. Basant el servei en ocupar-se de gairebé totes les tasques que l’usuari pot necessitar, al que se li permet administrar alguns serveis, com el correu, accedir a l’espai per FTP, i poca cosa més, perquè qui contracta aquests serveis el més habitual és que no vulgui fer-se càrrec d’aquestes tasques, i renuncia a aquesta responsabilitat per tal que ho faci el seu proveïdor.

2. La segona possibilitat és exactament a l’inrevés. El proveïdor facilita unes eines. I amb això el client ja pot desenvolupar el seu projecte. Aquesta opció té avantatges molt interessants; I és que en no tenir suport, i contractar únicament recursos, resulta molt econòmic. Però l’inconvenient principal també es veu immediatament, perquè el suport tècnic és pràcticament inexistent o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo immediatament, i sense ajuda, ni la seguretat de tenir algú que pugui assenyalar el motiu i la solució de la incidència.


Com és l’allotjament de pàgines i botigues online que us proposa ServeisTic per al vostre projecte?

El servei de hosting de pàgines i botigues on-line de ServeisTic, permet les dues opcions, a més incorpora diversos elements de valor afegit, que el fan especialment atractiu, perquè milloren la utilitat de la seva pàgina o botiga virtual:

1. Tots els serveis d’allotjament de pàgines web, botigues virtuals i administració de dominis oferts per ServeisTic es poden administrar des de l’àrea privada. De tota manera, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres clients intenta fer els possibles per donar la millor solució possible a totes les tipologies d’usuaris, i per aquest motiu, si el client vol que ens fen càrrec d’alguna tasca, només ha d’explicar-nos què li fa falta, i farem per ell les tasques que requereixi.

2. D’altra banda, si l’usuari es vol encarregar d’algun aspecte de gestió del seu hosting, però no sap com fer-ho. En cas que l’usuari tingui base a nivell tècnic prèvia, com per assimilar amb facilitat la formació per efectuar aquest tipus de tasques amb garanties, i la vol fer. Des de suport tècnic l’ajudarem. Tant si vol administrar el seus serveis de hosting, com si vol configurar les adreces de correu al seu equip. Per fer-ho utilitzem software d’escriptori remot, de manera que se li podrà explicar el que s’ha de fer mentre ho veu directament a la seva pantalla.

3. Tot i que la llibertat, i l’assistència tècnica són molt útils, el que fa que el servei de hosting de pàgines, i botigues on-line de ServeisTic, sigui realment poc habitual, és la personalització de l’espai d’allotjament web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines, o botigues dels clients. Aquestes adaptacions converteixen el servei de hosting de pàgines en un servei SEO, perquè permeten que la pàgina o botiga on-line obtingui un millor posicionament als resultats dels cercadors. I, si el client ho requereix (i ens permet accedir a l’administració de la seva pàgina web o botiga online, podrem revisar els complements que hi han instal·lat, i proposar-li adaptacions per millorar el posicionament, que no es poden aplicar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la pròpia pàgina web o botiga online.

La personalització del servei d’allotjament, s’implementa sobre les configuracions inicials del servei en que s’allotgen els serveis del client, i que són les detallades a continuació:

1. Discs durs M.2 NVMe, les dades s’entreguen amb més agilitat (facilitant la millora del posicionament de les pàgines a Google).

2. Antispam, antivirus, antirootkit, anàlisi en temps real, i diverses utilitats d’anàlisi del sistema que, s’executen periòdicament per detectar la presència de software maliciós.

3. Filtrat SPF, DKIM i DMARC configurats per a cadascun dels dominis, per tenir la seguretat que els emissors dels missatges rebuts són els que apareixem a les capçaleres, i així evitar una part important del spam.. Configuració de filtres per garantir l‘autenticitat dels remitents dels missatges de correu (tant enviats o rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus fraudulents.

4. Revisar mensualment per verificar que al domini de l’usuari no hi ha redireccions de correu fraudulentes.

5. Backup remot amb còpies mensuals, còpies quinzenals, i 7 diàries.

6. Activació de SSL, si l’usuari ho vol, li instal·lem. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés a l’administració. S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP Control Web Panel. Tot i això, si l’usuari prefereix un altre panell de control, només cal que ho indiqui, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinataris erronis, o bé errors de comunicació). Si es detecta alguna incidència, es verifiquen les dades i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui tornar a enviar el missatge, o trucar al destinatari per tal que li faciliti una adreça de correu operativa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari i així esbrinar i resoldre la incidència.

9. Mitigar d’ atacs DDOS per tal que no es produeixin errors de servidor a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclòs als serveis de hosting, per facilitar que la pàgina o botiga virtual del projecte es mostri més ràpidament des de tot el món.

11. Diverses hores de servei tècnic incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a l’Esquirol:

Administració de servidors dedicats i VPS a l’Esquirol:

En alguns casos el client pot necessitar allotjar molts dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé de diverses. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a l’Esquirol:

Una altra de les tasques que podem oferir als nostres clients de mantenir els complements i la programació web WordPress al dia, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a l’Esquirol:

L’any 2005 vam començar a oferir serveis SEO per posicionar pàgines web d’empreses a Google. De manera que, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori el posicionament als resultats de cerca dels cercadors. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que se n’ocupi el seu col·laborador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a l’Esquirol:

Registre de dominis amb whois i panell de control per administrar els contactes, registrar dominis i efectuar les actualitzacions. En cas de qualsevol entrebanc, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui administrar dominis i utilitzar-los. D’altra banda, si l’usuari prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i procedirem a fer els registres dels dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a l’Esquirol:

Com a complement als serveis exposats en aquest espai. A ServeisTic també oferim diversos paquets d’hospedatge de de dominis i pàgines web, que semple incorporen un backoffice per administrar els serveis contractats. En tots els plans de hostings s’hi inclou un extra molt interessant, aquest extra Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai d’allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al SEO. Entre aquestes adaptacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


× +info?