Hosting de botigues online SEO personalitzat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a Lliçà d’Amunt

Quan es tracta de hosting de pàgines web, per norma el servei es planteja des de dues perspectives oposades;

1. És un servei en el que habitualment l’usuari es pot fer algunes tasques des del panell de control, però normalment, la major part se n’acaba fent càrrec el departament de suport tècnic. En tot cas es tracta d’un servei que té com a objectiu el funcionament correcte de l’allotjament, però si a l’usuari li cal fer alguna adaptació especial, habitualment se li denegui.

2. En el relatiu a servei (i preu) en de hosting de pàgines es va força d’un extrem a l’altre, i si en l’altra opció ho donaven tot fàcil, en aquesta pràcticament tot està per fer. Tot i això, els servidors poden estar operatius amb una mínima preparació, però cal tenir en compte que per defecte no hi ha els backups configurats (i són imprescindibles), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè s’han de configurar tenint en compte els paràmetres del servei que es donarà. En resum, per contractar un servei de baix cost, cal saber què s’està fent per no tenir problemes amb el servei.


Com és el hosting de pàgines i botigues on-line que us proposem per al vostre negoci?

El servei d’allotjament de pàgines web i botigues virtuals de ServeisTic, permet les dues opcions, a més incorpora diversos elements que el fan especialment interessant, perquè permeten que les pàgines web i botigues online tinguin més visibilitat a Google:

1. A ServeisTic, l’usuari disposa d’un panell de control per administrar els serveis i productes contractats. Podent donar d’alta, pagar, renovar, donar de baixa, i en definitiva, administrar tots els serveis del pla d’allotjament de pàgines i botigues virtuals que hagi donat d’alta, ja sigui personalment, o per telèfon. Sense haver de demanar que cap tècnic hagi de fer cap de les adaptacions que es poden dur a terme des del panell de control del client. Tot i que si ho prefereix, les modificacions se li faran des del suport tècnic.

2. L’usuari de ServeisTic a més, disposa del suport i l’assessorament tècnic que en un moment donat pugui necessitar, per fer qualsevol tasca per la que li calgui ajuda, i si vol, fins i tot se li poden fer aquestes tasques, que inclouen la creació d’adreces de correu, (i si cal, la configuració remota als seus ordinadors connectant-nos amb escriptori remot), també ens podem fer càrrec de migrar de pàgines web, i botigues online, cap al nostre servei d’allotjament web, a més de (és necessari preparar els registres DNS Domain Name System cap a serveis externs, o fins i tot podem fer-nos càrrec de la mediació amb l’actual proveïdor, de manera que el client es pugui oblidar de tot el procés de migració del domini fins la seva finalització.

3. La comoditat, i que el servei s’amotlli a les preferències, són característiques fan que resulti molt més amigable, i agradable de gestionar per part del’administrador. Però l’autèntic objectiu de ServeisTic és ser un col·laborador destacat en l’èxit dels projectes als que ajudem. Per aquest motiu, vetllem especialment de que el hosting s’adapti a les necessitats de la pàgina web o botiga virtual, en el referent a SEO, i de seguretat. Són diversos aspectes variables en funció de la pàgina web o botiga online, de manera que és necessari realitzar algunes adaptacions a tots i cadascun dels hostings per tal que en treguin el màxim profit.

La personalització del servei d’allotjament, s’efectua a partir de les característiques inicials de l’espai en que s’allotjaran els serveis contractats, i que són les detallades a continuació:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, l’emmagatzematge més ràpid que es pot contractar en l’actualitat en serveis d’allotjament per públic estàndard.

2. Antispam, antivirus, antirootkit; ClamAV, SpamAssassin, rkhunter, anàlisi en temps real, i utilitats d’escaneig del sistema que, s’executen periòdicament per detectar la presència de software maliciós.

3. Filtre de missatges entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, configurats per a cadascun dels dominis, per rebre i enviar únicament missatges procedents de l’emissor declarat a les capçaleres. Configuració de filtres per certificar la legitimitat dels remitents dels missatges (tant enviats com rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus fraudulents.

4. Verificació mensual de que no existeixen redireccions fraudulentes.

5. Backup amb còpies mensuals, 2 còpies quinzenals, diàries.

6. Certificat SSL disponible, si el client ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració de la pàgina o botiga online . S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP. Tot i això, si l’usuari prefereix un altre panell de control, només cal que ho sol·liciti, i es valorarà la possibilitat.

8. Diàriament es revisen els correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinatari inexistent, o bé problemes de comunicació). En cas de detectar alguna incidència, s’estudien els motius i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui reenviar els correus, o trucar al destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu activa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari i així esbrinar els motius i solucionar la incidència.

9. Alleujament d’ atacs DDOS per evitar errors de servidor a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclòs als serveis de hosting, per facilitar que la pàgina web o botiga on-line del projecte es pugui consultar més ràpidament des de tot el món.

11. Diverses hores de suport tècnic que s’inclouen en les contractacions i les renovacions dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Lliçà d’Amunt:

Administració de servidors dedicats i VPS a Lliçà d’Amunt:

Hi ha clients que tenen múltiples pàgines amb diferents dominis, sovint es tracta de dominis d’una mateixa societat o titular, i altres vegades aquests dominis són de clients del nostre client per aquells als que administra el servei d’allotjament. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, amb la monitorització dels serveis, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, afegir bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Lliçà d’Amunt:

A ServeisTic, ens podem cuidar de mantenir els plugins i la programació de pàgines web WordPress al dia, així es mantenen uns mínims de seguretat que dificulten que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, aquestes activitats en el millor de casos es limiten a enviar spam des de la pàgina web que han aconseguit controlar, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Lliçà d’Amunt:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i posicionament orgànic optimitzant pàgines web i botigues virtuals. De manera que, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori les posicions als cercadors. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la pàgina web o botiga virtual , serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té alguna altra empresa de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en allò que li faci falta.

Més informació:


Registrar dominis a Lliçà d’Amunt:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per administrar els contactes, registrar dominis i efectuar les actualitzacions. En cas de qualsevol incidència, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari, i l’ajudem per tal que pugui registrar dominis i utilitzar-los. Per contra, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i procedirem a fer els registres dels dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Lliçà d’Amunt:

El servei que oferim al client però es completa amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic tenim plans d’allotjament per un gran ventall de necessitats, que igualment permeten una gestió completa dels recursos contractats. Tots ells amb un complement molt interessant, aquest complement es basa en adaptar el seu pla d’allotjament per adequar-lo a les caracteristiques de la seva pàgina web o botiga on-line per fer-la més segura i millorar-ne el posicionament. Entre aquestes adaptacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, així com comprimir les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que es detallen als espais d’allotjament web i servidors.

Més informació:


× +info?