Hosting de botigues online a mida, amb adaptació i suport SEO i de seguretat, per millorar el posicionament de pàgines a Lliçà de Vall

Quan es tracta de hosting de pàgines, per norma el servei s’enfoca des de dues vessants oposades;

1. És un servei en el que habitualment l’usuari es pot fer algunes tasques des del panell de control, però normalment, en el dia a dia les acaba realitzant el departament de suport tècnic. Es tracta d’un servei que té com a objectiu el funcionament correcte dels serveis del servidor, però si al client li cal fer alguna adaptació especial, el més normal és que se li denegui.

2. En matèria de servei (i preu) en de hosting de pàgines es va d’un extrem a l’altre, i si en l’altra opció ho donaven tot mastegat, en aquesta opció pràcticament tot s’ha de fer. Tot i això, els servidors poden estar operatius amb una mínima preparació, tot i que és important que per defecte no hi ha els backups configurats (i són indispensables), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè per configurar-los s’ha de tenir informació del projecte.


Quin servei de hosting de pàgines i botigues online que us proposa ServeisTic per al vostre negoci?

A ServeisTic ens basem en un enfocament diferent dels serveis de hosting de pàgines web i botigues online, i per aquest motiu, oferim la màxima llibertat als usuaris, alhora que estem atents a la seguretat, i l’èxit del seu projecte. Aquest valor afegit, consisteix en l’adaptació dels espais d’allotjament, a les necessitats dela pàgina, per tal doferir-li, com a mínim pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, amb el suport i assessorament més adequat a cada consulta:

1. Tots els serveis d’allotjament de pàgines, botigues on-line i administració de dominis contractats a ServeisTic es poden administrar des de l’àrea privada. De tota manera, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres usuaris pretén donar la millor resposta possible a totes les tipologies d’usuaris, i per aquest motiu, en cas que el client ho prefereixi, només ha d’indicar què hem de fer, i farem per ell les tasques que requereixi.

2. L’usuari de ServeisTic també disposa del suport i l’assessorament tècnic que pugui fer-li falta, per qualsevol tasca que no sigui capaç de fer sense assessorament, i si vol, tambe ens podem fer càrrec d’aquestes tasques, que entre altres inclouen la creació de bústies, (i si cal, un cop creades les podem configurar remotament als seus pc’s connectant-nos amb escriptori remot), també ens podem cuidar de migrar de pàgines web, i botigues, cap al nostre servei de hosting web, a més de (és necessari apuntar els registres DNS, o fins i tot fer de mediadors amb l’actual proveïdor, per tal que es pugui oblidar de tot el procés de migració.

3. La comoditat, i que el servei s’adapti a les preferències, són característiques fan que resulti molt més amigable, i agradable d’administrar per part del responsable. Però el veritable objectiu de ServeisTic és ser una part important en l’èxit dels projectes en que participem amb el servei d‘allotjament. Per aquest motiu, ens preocupem especialment de que el hosting s’adapti a les necessitats de la pàgina web o botiga on-line, en el referent a SEO, i de seguretat. Són diversos aspectes variables en funció del projecte, i per tant és indispensable efectuar algunes modificacions a tots i cadascun dels hostings per satisfer-les al màxim.

L’adaptació del servei d’allotjament, s’efectua a partir de les especificacions inicials del hosting en que s’allotgen els serveis de l’usuari, i que són les detallades a continuació:

1. Discs durs M.2 NVMe, la informació s’entreguen molt més ràpid (millorant el posicionament de les pàgines als cercadors).

2. Antispam, antivirus, antirootkit, anàlisi en temps real, i diverses utilitats d’escaneig del sistema que, s’executen periòdicament per detectar infeccions de software maliciós.

3. Filtrat de missatges entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, configurats per a cada domini del servidor, per rebre i enviar només correus procedents de l’emissor declarat. Utilització de sistemes de filtrat de missatges per garantir l‘autenticitat dels remitents dels missatges (tant enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus fraudulents.

4. Revisió mensual per certificar que al domini del client no hi ha redireccions de correu il·lícites.

5. Backup remot amb còpies mensuals, còpies quinzenals, diàries.

6. Activar SSL, si el client ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració de la pàgina web o botiga. Inclou l’activació del servei, i del filtre HSTS.

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP Control Web Panel. Si el client vol utilitzar un altre panell de control, només cal que ho indiqui, i es valorarà la possibilitat.

8. Diàriament es revisen els correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinatari inexistent, o bé problemes de comunicació). En cas de detectar correus retinguts, es verifiquen les dades i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui reenviar els missatges, o contactar amb el destinatari per tal que li faciliti una adreça de correu activa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari per esbrinar els motius i resoldre la incidència.

9. Mitigar d’ atacs DDOS per evitar denegacions de servei a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclosa als serveis d‘allotjament, per facilitar que la pàgina web o botiga on-line del projecte es pugui consultar més ràpidament des de qualsevol lloc del món.

11. Diverses hores de assistència tècnica que s’inclouen en les contractacions i les renovacions dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Lliçà de Vall:

Administració de servidors dedicats i VPS a Lliçà de Vall:

Pensant en els clients als que els cal hosting per diversos dominis, sovint aquests dominis són d’una mateixa entitat o titular, i altres vegades aquests dominis són de clients de qui ens contracta per aquells als que ofereix el servei d’allotjament. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, és un servei personalitzat i complet des del primer moment, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que sigui el departament tècnic qui li faci les modificacions requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Lliçà de Vall:

A més de l’allotjament de pàgines, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar de mantenir plugins i programació web WordPress al dia, així es mantenen uns mínims de seguretat que dificulten que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Lliçà de Vall:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem desenvolupar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga on-line. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori el posicionament als cercadors. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Lliçà de Vall:

Servei de registre de dominis amb panell de control per fer els registres i administrar els dominis contractats amb total llibertat. En cas que el client tingui qualsevol inconvenient, des del servei tècnic, l’atendrem per tal que el resolgui. Però si prefereix que li registrem els dominis, només ens ha de trucar, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Lliçà de Vall:

Com a complement als serveis exposats en aquesta pantalla. A ServeisTic destaquen també els paquets de hosting, tots ells inclouen un backoffice per administrar els serveis . tots els allotjaments inclouen un complement que els fa molt especials, aquest complement rau en fer les adaptacions necessàries al seu pla d’allotjament per fer-lo més compatible a la programació de la seva pàgina o botiga on-line per fer-la més segura i millorar-ne les característiques SEO. Entre aquestes adaptacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, així com comprimir les imatges, CSS, javascript, i altres adaptacions, que es poden consultar a les pantalles de hosting web i servidors.

Més informació:


× +info?