Hosting de pàgines a mida, amb personalització i suport SEO i de seguretat, per millorar el posicionament de pàgines a Llinars del Vallès

Quan ens referim a allotjament de pàgines web, a grans trets tot es limita a triar entre dos tipus de servei;

1. En aquest servei habitualment l’usuari es pot fer tasques des de la seva àrea de control, però normalment, la major part les acaba realitzant el departament de suport tècnic. En tot cas es tracta d’un servei que es limita a garantir el funcionament de l’allotjament, però si al client li cal que es faci alguna adaptació especial, el més normal és que se li denegui.

2. En el relatiu a servei (i preu) en d’allotjament web es va força d’un extrem a l’altre, i si en l’altra possibilitat ho donaven tot fàcil, en aquesta opció pràcticament tot està per fer. Tot i això, els servidors poden estar operatius amb una mínima preparació, però cal tenir en compte que per defecte no hi ha configurades les còpies del servidor (i són imprescindibles), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè per configurar-los s’ha de tenir informació del projecte.


Quin servei d’allotjament de pàgines i botigues virtuals que us proposem des de ServeisTic per la vostra organització?

A ServeisTic, l’allotjament de pàgines web i botigues online és compatible amb les dues opcions, a més d’incorporar alguns elements que el fan molt més atractiu, i milloren la utilitat de la seva pàgina o botiga on-line:

1. Els serveis contractats s’administren des d’un panell de control, des d’on el client els gestiona amb total llibertat. Des d’aquesta àrea l’usuari pot contractar, donar de baixa, o actualitzar tots els serveis que hagi contractat a ServeisTic. Per contra si el client ho prefereix, en lloc de fer-se les modificacions des de l’àrea privada només ha de contactar amb nosaltres per telèfon, ens pot enviar un formulari o bé correu electrònic, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes actualitzacions.

2. Sovint l’usuari es vol fer càrrec d’alguna tasca d’administració tècnica del seu allotjament, però no té prou seguretat per fer-ho. En cas que el client disposi de formació tècnica prèvia, com per assimilar sense haver de dedicar massa temps la formació per realitzar aquestes tasques amb garanties, i la vol fer. Des del departament de suport de ServeisTic l’ajudarem. Tant si es tracta d’administrar serveis del seu hosting, com si necessita configurar adreces de correu al seu pc. Amb aquesta finalitat, podem ajudar-lo utilitzant software d’escriptori remot, que permeten mostrar com es fa cada modificació del allotjament a la pantalla de l’usuari que ho ha d’aprendre.

3. Que hi hagi qui es faci càrrec de tot el que ens calgui, o que si hi estem interessats, estiguin disposats a ajudar-nos a administrar els serveis disponibles al servidor, són dues característiques a tenir en compte, que faciliten molt la utilització, i fan que el servei esdevingui molt agradable. Però l’autèntic valor afegit de ServeisTic, és que no ens limitem a que les pàgines web, o botigues dels usuaris, així com els serveis relacionats estiguin operatius, i funcionin perfectament. La finalitat de ServeisTic és contribuir, ser part dels motius de l’èxit dels nostres usuaris. Per aquest motiu no només fem servir, i recomanem el software per servidors de pàgines que ens ofereix més garanties. També personalitzem els allotjaments en funció del que s’hi allotja, per ajudar a que tant en el relatiu a posicionament, com en els aspectes de seguretat, el hosting sigui el més adequat possible a les característiques de les pàgines web o botigues virtuals que s’hi allotgin. D’aquesta manera, els usuaris de ServeisTic gaudeixen d’un posicionament més destacat, i més garanties de seguretat en el seu allotjament i a la seva pàgina o botiga.

A les personalitzacions dels serveis d’allotjament de dominis per pàgines web o botigues, cal afegir-hi les característiques i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, que garanteixen la màxima velocitat d’accés i enviament de dades més ràpid que els sistemes HDD i SSD habituals utilitzats per la majoria de serveis de hosting. Permet que les pàgines web o botigues online carreguin molt abans.

2. Anàlisis periòdics amb la combinació Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per detectar i neutralitzar qualsevol infecció del servidor immediatament.

3. Filtrat SPF, DKIM i DMARC configurats per a cadascun dels dominis, per garantir que el remitent de cada correu és el que s’indica, i així evitar una part important del spam.. Configuració de sistemes de filtrat de correus per garantir l‘autenticitat dels remitents dels correus (tant enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus fraudulents.

4. Certificació periòdica de redireccions fraudulentes, per evitar que missatges amb contingut confidencial (generalment factures, pressupostos…) arribin a persones diferents dels seus destinataris, amb la finalitat de donar-hi un ús fraudulent.

5. Backup remot amb còpies mensuals, 2 còpies quinzenals, diàries.

6. Activació de SSL, si l’usuari ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés a l’administració. Inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Panell de control CWP Control Web Panel. Si l’usuari prefereix un altre panell de control, caldrà que ho sol·liciti, i se li facilitarà la informació corresponent a la personalització.

8. Diàriament es revisen els correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinatari inexistent, o bé problemes de comunicació). Si es detecta alguna incidència, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui reenviar els correus, o trucar al destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia operativa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari i així esbrinar els motius i solucionar la incidència.

9. Mitigar d’ atacs DDOS per evitar errors de servidor a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclòs als serveis de hosting, per aconseguir que la web o botiga on-line del projecte es pugui consultar amb més agilitat des de tot el món.

11. Hores de suport tècnic que s’inclouen en les contractacions i les renovacions dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Llinars del Vallès:

Administració de servidors dedicats i VPS a Llinars del Vallès:

Pensant en els clients als que els cal hosting per diversos dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Llinars del Vallès:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec de mantenir complements i programació de pàgines web WordPress al dia, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina per qualsevol tipus d’activitat il·lícita, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Llinars del Vallès:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. En cas que el client ho vulgui, podem desenvolupar una anàlisi de la seva pàgina web. I atenent als resultats, li proposarem les opcions adequades per millorar el posicionament. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en allò que li faci falta.

Més informació:


Registrar dominis a Llinars del Vallès:

Servei de registre de dominis amb panell de control per fer els registres i administrar els dominis amb total llibertat. En cas de qualsevol problema, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui registrar els seus dominis i utilitzar-los. D’altra banda, si el client prefereix que ens fem càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i procedirem a fer els registres dels dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Llinars del Vallès:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic podem oferir plans de hosting per un gran ventall de necessitats, que igualment permeten una gestió completa dels serveis. Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest extra es basa en aplicar algunes personalitzacions al seu servei de hosting per adequar-lo a la programació de la seva pàgina o botiga online per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. Entre aquestes adaptacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, així com activar la compressió de d’elements estàtics, i un llarg etcètera, que estan descrites a les pantalles de hosting web i servidors.

Més informació:


× +info?