Servei de hosting de pàgines a Manlleu. SEO adaptat a les necessitats de cada usuari, suport, assistència i assessorament tècnic per posicionar les pàgines, i millorar-ne la seguretat.

Quan es tracta d’allotjament web, habitualment el servei s’enfoca des de dues vessants molt diferents;

1. Es tracta d’un servei totalment administrat, el client hi port fer algunes adaptacions, tot i que habitualment no se’n faci càrrec, i en el moment que ha de fer qualsevol actualització, el més normal és que la indiqui a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. La segona possibilitat és l’oposada. El proveïdor es limita a facilitar unes eines. I a partir d’aquí l’usuari ha de tenir els coneixements tècnics, o bé la persona per fer-ho. Aquesta opció té avantatges molt clars; I és que en no tenir suport, i contractar únicament recursos, resulta molt econòmic. Per l’altre cantó hi ha inconvenients que també criden l’atenció, perquè el suport tècnic és pràcticament inexistent o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo “ASAP!”, i sense ajuda, ni la seguretat de tenir algú que pugui assenyalar el motiu i la solució de la incidència.


Com és el hosting de pàgines web i botigues online que proposem des de ServeisTic per la vostra iniciativa?

A ServeisTic ens basem en un enfocament poc usual de com oferir els serveis de hosting de pàgines web i botigues virtuals, i per aquest motiu, per nosaltres és prioritari oferir la màxima llibertat als nostres usuaris, alhora que estem atents a la seguretat, i l’èxit dels seus projectes. Aquest valor afegit, consisteix en l’adaptació dels espais d’allotjament, a les necessitats dela pàgina, per tal que tingui més oportunitats d’èxit, pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, ajudant-lo de la millor manera possible a cada consulta:

1. A ServeisTic, l’usuari disposa d’àrea d’administració per administrar els serveis i productes contractats. Podent contractar, pagar, gestionar les renovacions, donar de baixa, i en definitiva, administrar tot el relacionat amb el paquet de hosting de pàgines i botigues que hagi contractat, ja sigui personalment, o per telèfon. I d’aquesta manera encarregar-se de totes les adaptacions que habitualment es realitzen des de l’àrea d’usuari. Tot i que si ho prefereix, les modificacions se li poden realitzar des del departament tècnic.

2. Sovint l’usuari es vol encarregar d’algun aspecte de gestió del seu allotjament, però no sap com fer-ho. En cas que l’usuari tingui la suficient coneixements tècnics prèvia, com per assimilar fàcilment la formació per realitzar aquestes tasques amb garanties, i a més l’interès per fer-la. Des de suport tècnic li donarem les explicacions necessàries. Tant si vol administrar el seus serveis de hosting, com si necessita aprendre a configurar les adreces de correu al seu ordinador. Amb aquesta finalitat, podem ajudar-lo utilitzant software d’escriptori remot, que permeten mostrar el procés de cada modificació del allotjament a la pantalla de l’usuari que ho ha d’aprendre.

3. Però, el que fa que el servei de hosting de pàgines, i botigues online de ServeisTic, esdevingui realment inusual, és l’adaptació de l’espai d’allotjament web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines web, o botigues on-line dels clients. Les personalitzacions que s’apliquen faciliten que la pàgina web o botiga on-line obtingui un millor posicionament als resultats dels cercadors. I, si el client ho requereix (i ens permet accedir a l’administració de la seva pàgina o botiga online, podrem revisar els plugins que utilitza, i proposar-li adaptacions per aconseguir un millor posicionament, que no es poden aplicar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la programació de la pàgina o botiga online.

A aquestes adaptacions del servei d’allotjament de dominis per pàgines web o botigues virtuals, cal afegir-hi les especificacions i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, el sistema d’emmagatzematge més ràpid que es pot contractar en serveis d’allotjament per serveis estàndard.

2. Protecció en temps real amb Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per detectar i eliminar qualsevol amenaça del servidor immediatament.

3. Filtrat SPF, DKIM i DMARC configurats per a cadascun dels dominis, per garantir que els emissors dels correus rebuts són els que apareixem a les capçaleres, evitant d’aquesta manera, una quantitat de spam considerable.. Configuració de sistemes de filtrat de correus per assegurar la legitimitat dels remitents dels missatges de correu (ja siguin enviats com rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus de suplantació d’identitat.

4. Certificació periòdica de que no existeixen redireccions de missatges de correu il·lícites.

5. Còpies de seguretat diàries (7), quinzenals i mensuals (3).

6. Activació de SSL, si l’usuari ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. S’hi inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP Control Web Panel. Si l’usuari prefereix un altre panell d’administració, caldrà que ho sol·liciti, i se li facilitarà la informació corresponent a la personalització sol·licitada.

8. Diàriament es revisen els correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (bústies mal escrites, o bé errors de comunicació). Si es detecta que hi hagi algun missatge retingut, es verifiquen les dades i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui reenviar els missatges, o trucar al destinatari per tal que li faciliti una adreça de correu operativa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari per esbrinar els motius i resoldre la incidència.

9. Alleujament d’ atacs DDOS per tal que no es produeixin errors de servidor a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclosa als serveis d‘allotjament, per aconseguir que la pàgina o botiga on-line del projecte es pugui consultar més ràpidament des de tot el món.

11. Diverses hores de servei tècnic incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Manlleu:

Administració de servidors dedicats i VPS a Manlleu:

Pensant en els clients que necessiten hosting per diversos dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que els tècnics qui li faci les modificacions requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Manlleu:

A més del hosting, i registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres coses encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Manlleu:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i posicionament orgànic optimitzant pàgines web i botigues online. Per aquest motiu, si, li podem preparar una anàlisi gratuïta de la seva web o botiga on-line. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les opcions que considerem més oportunes per posicionar millor la seva web o botiga online. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té alguna altra empresa de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Manlleu:

Registre de dominis amb whois i panell de control per administrar els contactes, registrar i administrar els dominis i efectuar les modificacions. En cas que l’usuari tingui qualsevol entrebanc, des del servei tècnic, l’ajudarem per tal que el resolgui. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només ens ha d’enviar un correu , ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Manlleu:

A més dels serveis que es detallen en aquesta pantalla. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans d’hospedatge de pàgines web, que igualment permeten una gestió completa dels serveis contractats. Tots ells amb un complement molt interessant, aquest extra En cas que el client ho vulgui, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai d’allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al posicionament. Aquesta adaptació dels hostings, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, així com comprimir les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que es poden consultar als espais d’hospedatge de pàgines web i administració de servidors i VPS.

Més informació:


× +info?