Hosting de projectes de comerç electrònic SEO adaptat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a Manresa

Les empreses d’allotjament de pàgines web, fonamentalment enfoquen els serveis a dues ofertes molt diferents;

1. És un servei en el que habitualment l’usuari es pot fer algunes tasques des de la seva àrea d’administració, però normalment, la major part se n’acaba fent càrrec el departament tècnic. En tot cas es tracta d’un servei que es limita a garantir el funcionament correcte de l’allotjament, però si a l’usuari li cal fer alguna adaptació especial, el més normal és que se li denegui.

2. En el relatiu a servei (i preu) en aspectes d’allotjament de pàgines es va força d’un extrem a l’altre, i si a la primera opció ho donaven tot fàcil, en aquesta opció pràcticament tot s’ha de fer. En tot cas, els servidors poden funcionar… més o menys amb una mínima preparació, tot i que és important que per defecte no hi ha configurades les còpies del servidor (i són indispensables), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè per configurar-los s’ha de tenir informació del projecte.


Com és l’allotjament de pàgines web i botigues online que us proposem des de ServeisTic per la vostra entitat?

El servei d’allotjament de pàgines i botigues on-line de ServeisTic, permet les dues opcions, a més d’incorporar diversos elements que el fan molt més interessant, i ajuden a que les pàgines web i botigues on-line tinguin més visibilitat a Google:

1. Tots els serveis d’allotjament de pàgines web, botigues on-line i administració de dominis que ofereix ServeisTic es poden administrar des de l’àrea d’administració. De tota manera, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres clients vol donar la millor resposta possible a totes les tipologies de clients, i per aquest motiu, si el client vol que ens fen càrrec d’alguna adaptació, només ha de demanar-nos el que li calgui, i farem per ell les tasques que sol·liciti.

2. Un altre aspecte destacat del servei d’allotjament que s’ofereix a ServeisTic, és la predisposició a ajudar els nostres usuaris, per tal que es puguin administrar els seus dominis. Si el nostre client prefereix gestionar directament els serveis del seu allotjament, i sempre i quan tingui les nocions tècniques indispensables, des del departament tècnic l’ajudarem, explicant-li els diferents processos de les accions que vulgui realitzar. I en cas que faci falta, fins i tot li podrem explicar com fer-les des de la pantalla del seu pc amb software d’escriptori remot.

3. Tot i que la llibertat, i l’assistència tècnica són molt útils, el que fa que el servei d’allotjament de pàgines, i botigues virtuals de ServeisTic, esdevingui realment especial, és l’adaptació de les característiques del servei d’allotjament web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines, o botigues online dels usuaris. Aquestes adaptacions converteixen el servei d’allotjament de pàgines en un servei SEO, perquè ajuden que la pàgina o botiga on-line millori el posicionament als resultats de cerca a Google. I, si el client ho requereix (i ens facilita l’accés a l’administració de la seva pàgina o botiga virtual, podrem revisar els plugins que utilitza, i proposar-li adaptacions per obtenir un millor posicionament, que no es poden realitzar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la programació de la pàgina web o botiga online.

A aquestes adaptacions dels serveis d’allotjament de dominis per pàgines web o botigues, cal afegir-hi les característiques i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, el sistema d’emmagatzematge més ràpid que es pot tenir en serveis d’allotjament per públic estàndard.

2. Escut permanent amb Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per detectar i neutralitzar qualsevol malware del servidor immediatament.

3. Anàlisi de missatges d’e-mail entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, configurats per a cadascun dels dominis, per impedir la recepció com l’enviament de correus fraudulents. Utilització de sistemes de filtrat de correus per assegurar l‘autenticitat dels remitents dels missatges (ja siguin enviats com rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus fraudulents.

4. Verificació periòdica de que no existeixen redireccions fraudulentes.

5. Còpies Backup de seguretat programades set durant la darrera setmana, una cada 15 dies, i els darrers tres mesos.

6. Activar SSL, si l’usuari ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. Inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. Panell de control CWP Control Web Panel. Tot i això, si l’usuari prefereix un altre panell d’administració, només cal que ho sol·liciti, i se li facilitarà la proposta corresponent a la personalització sol·licitada.

8. Diàriament es revisen els correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (bústies mal escrites, o bé errors de comunicació). Si es detecta que hi hagi algun missatge retingut, es verifiquen les dades i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui reenviar els correus, o contactar amb el destinatari per tal que li faciliti una adreça de correu operativa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari per esbrinar els motius i resoldre la incidència.

9. Alleujament d’ atacs DDOS per tal que no es produeixin denegacions de servei a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Content Delivery Network) inclòs als serveis de hosting, per aconseguir que la pàgina o botiga online del projecte es pugui consultar més ràpidament des de tot el món.

11. Hores de suport tècnic incloses en la contractació i renovació anual dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Manresa:

Administració de servidors dedicats i VPS a Manresa:

Per aquells clients que necessiten allotjar diversos dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que siguem nosaltres qui li faci les modificacions requerides, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Manresa:

A més de l’allotjament de pàgines, i registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es garanteixen uns nivells de seguretat que impedeixen que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Manresa:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. En cas que el client ho vulgui, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina. En funció del que es trobi, li proposarem les solucions més apropiades per millorar el posicionament. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la pàgina o botiga on-line , serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Manresa:

Servei de registre de dominis amb panell de control per fer els registres i administrar els dominis contractats amb total llibertat. En cas de qualsevol inconvenient, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari, i l’ajudem per tal que pugui administrar dominis i utilitzar-los. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només ens ha de trucar, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Manresa:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic també oferim diversos plans d’hospedatge de de dominis i pàgines web, que semple incorporen àrea d’administració per gestionar els serveis . En tots els hostings s’hi inclou un extra que els fa molt especials, aquest complement En cas que el client ho hi estigui interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai de hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el posicionament. La personalització dels espais d’allotjament, entre altres inclou activar de certificats SSL per la navegació segura, filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, així com activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i altres adaptacions, que es detallen a les pantalles de hosting web i servidors.

Més informació:


× +info?