Hosting de botigues online SEO adaptat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a Martorelles

Quan ens referim a hosting web, el més freqüent és que hi hagi dos tipus de servei;

1. Basant el servei en ocupar-se de gairebé totes les actualitzacions que l’usuari pot necessitar, al que se li permet controlar alguns serveis, com el correu, accedir a l’espai per FTP, i en realitat poca cosa més, perquè qui contracta aquests serveis el més habitual és que no vulgui fer-se càrrec de l’administració del seu domini, i prefereix que se’n faci càrrec el seu proveïdor.

2. La segona possibilitat és exactament a l’inrevés. El proveïdor es limita a facilitar un espai, uns recursos, i de vegades uns manuals. I a partir d’aquí l’usuari s’ha d’espavilar. Aquesta opció té avantatges molt interessants; Principalment que és molt econòmic. Però l’inconvenient principal també és molt evident, perquè el suport tècnic és molt limitat o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo immediatament, i sense ajuda, ni la seguretat que dóna tenir algú que indiqui el motiu i la solució de la incidència.


Quin servei d’allotjament de pàgines web i botigues online que pot oferir ServeisTic per al vostre negoci?

A ServeisTic tenim un enfocament poc usual de com oferir els serveis d’allotjament de pàgines web i botigues virtuals, i per aquest motiu, per nosaltres és prioritari oferir la màxima llibertat possible als usuaris, però alhora també vetllem per la seguretat, i l’èxit del seu projecte. El que ens diferencia dels serveis de hosting que es poden contractar habitualment, és que personalitzem els espais d’allotjament, a les caracterítiques dela iniciativa, per tal que tingui les màximes oportunitats d’èxit, pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, amb el suport i assessorament més adequat a cada consulta:

1. Els serveis s’administren des d’una àrea privada, des d’on l’usuari els pot administrar amb total llibertat. Des d’aquesta àrea el client pot contractar, cancel·lar, o actualitzar tots els serveis que hagi contractat a ServeisTic. D’altra banda si el client vol donar d’alta els serveis sense haver de tocar res, en lloc de fer-se les actuacions des del panell de control només ha de contactar amb nosaltres per telèfon, ens pot enviar un formulari o bé correu electrònic, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes modificacions.

2. Sovint l’usuari es vol responsabilitzar ell mateix d’algun aspecte d’administració tècnica del seu hosting, però no té prou seguretat per fer-ho. En cas que l’usuari disposi de base a nivell tècnic prèvia, com per assimilar fàcilment la formació per dur a terme aquest tipus de tasques amb garanties, i la vol fer. Des del departament de suport de ServeisTic li donarem les explicacions necessàries. Tant si es tracta d’administrar serveis del seu hosting, com si vol aprendre a configurar les adreces de correu electrònic al seu equip. Amb aquesta finalitat, podem ajudar-lo utilitzant software d’escriptori remot, que permeten mostrar el procés de cada modificació del hosting a la pantalla de l’usuari que ho ha de veure.

3. Tot i que la llibertat, i l’assistència tècnica són molt útils, el que fa que el servei d’allotjament de pàgines, i botigues virtuals de ServeisTic, esdevingui realment poc habitual, és la personalització de les característiques del servei d’allotjament web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines, o botigues dels clients. Aquestes adaptacions converteixen el servei de hosting de pàgines web en un servei SEO, perquè ajuden que la pàgina o botiga virtual obtingui un millor posicionament als resultats dels cercadors. I, si l’usuari ho requereix (i ens facilita l’accés a l’administració de la seva pàgina o botiga, podrem revisar els plugins que utilitza, i proposar-li adaptacions per millorar el posicionament, que no es poden aplicar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la pròpia pàgina web o botiga.

La personalització del servei d’allotjament, s’efectua a partir de les característiques inicials del servei en que s’allotjaran els dominis contractats, i que són les següents:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, el sistema d’emmagatzematge més ràpid que es pot tenir en l’actualitat en serveis de hosting per públic estàndard.

2. Protecció amb Antispam, Antivirus, Antirootkit. La millor combinació, i amb anàlisis periòdics del servidor.

3. Anàlisi de correus entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, configurats per a cada domini del servidor, per impedir la recepció com l’enviament de correus fraudulents. Configuració de sistemes de filtrat de missatges per garantir la legitimitat dels remitents dels missatges de correu electrònic (tant enviats com rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus de suplantació d’identitat.

4. Verificació periòdica de que no existeixen redireccions de missatges de correu il·lícites.

5. Backup amb còpies mensuals, còpies quinzenals, diàries.

6. Certificat SSL disponible, si l’usuari ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines web o botigues virtuals. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés a l’administració. S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. A ServeisTic confiem en el panell de control CWP. Tot i això, si l’usuari vol utilitzar un altre panell de control, caldrà que ho indiqui, i es valorarà la possibilitat.

8. Diàriament es revisen els correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (adreces errònies, o bé errors de comunicació). En cas de que hi hagi que hi hagi algun missatge retingut, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui tornar a enviar el missatge, o trucar al destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia activa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari i així esbrinar els motius i resoldre la incidència.

9. Mitigació d’ atacs DDOS per evitar denegacions de servei a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclosa als serveis de hosting, per facilitar que la pàgina web o botiga del projecte respongui més ràpidament des de tot el món.

11. Hores de suport tècnic incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Martorelles:

Administració de servidors dedicats i VPS a Martorelles:

En alguns casos el client pot necessitar allotjar molts dominis, ja siguin propis o de terceres empreses. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, és un servei personalitzat i complet des del primer moment, que inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, així com la monitorització de l’estat dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, afegir bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Martorelles:

Una altra de les tasques que podem oferir als nostres clients consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, aquest tipus de pràctiques poden consistir en enviar spam des de la pàgina web afectada, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Martorelles:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i posicionament orgànic tant de web com de botigues on-line. En cas que el client ho vulgui, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar les posicions als resultats de cerca dels cercadors. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la pàgina web o botiga on-line , serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té alguna altra empresa de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Martorelles:

Registre de dominis amb whois i panell de control per administrar els contactes, registrar dominis i efectuar les actualitzacions. En cas de trobar-se qualsevol entrebanc pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Martorelles:

Addicionamement als serveis descrits en aquesta pantalla. A ServeisTic destaquen també els plans d’hospedatge, que igualment permeten una administració completa dels recursos. Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit consisteix en fer les adaptacions necessàries al seu pla de hosting per fer-lo més compatible a la programació del seu projecte web o botiga on-line per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. Aquesta adaptació dels hostings, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, també compressió de fitxers i imatges per millorar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


× +info?