Servei d’allotjament de projectes web a Molins de Rei. SEO adaptat a les necessitats de cada usuari, suport, assistència i assessorament tècnic per posicionar les pàgines web, i millorar-ne la seguretat.

Quan es tracta de hosting de pàgines, habitualment el servei s’enfoca des de dues perspectives oposades;

1. És un servei 100% administrat pel departament tècnic, el client hi port fer algunes adaptacions, tot i que habitualment no se’n faci càrrec, i quan necessita qualsevol cosa, el més normal és que la comuniqui a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. A l’altre extrem, hi trobem proveïdors de serveis hosting que ofereixen serveis que es basen al 100% en el desplegament de mitjans tecnològics. En aquest tipus de hosting el client contracta l’allotjament de pàgines per Internet, i pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu allotjament de pàgines web. Aquesta és una opció molt més ràpida i eficient quan s’ha d’aplicar qualsevol modificació als serveis d’allotjament de pàgines web contractats, sempre i quan el client disposi dels coneixements tècnics indispensables per tal que els allotjaments i dominis funcionin adequadament sense necessitar un assessorament tècnic extern del que no disposen, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Com és el hosting de pàgines web i botigues on-line que us proposem des de ServeisTic per al vostre projecte?

Els plans d’allotjament de pàgines web i botigues online que s’ofereixen a ServeisTic, són diferents de les opcions més freqüents, perquè a més de permetre que els clients s’administrin tots els serveis contractats possibles, i en cas que ho prefereixin ens podem encarregar de les actualitzacions del servei que requereixin, o bé indicar als usuaris que ho sol·licitin com poden fer allò que els faci falta. Sempre i quan no sigui possible, en funció del seu nivell tècnic. A més, en els paquets de hosting de pàgines web i botigues virtuals s’hi inclouen diversos serveis que resulten molt útils per millorar l’aprofitament de les iniciatives, consistents en la personalització del servei d’allotjament per incrementar la visibilitat del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina o botiga virtual:

1. Tots els serveis de hosting de pàgines, botigues on-line i administració de dominis que es poden contractar a ServeisTic es poden administrar des de al panell de control. De tota manera, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres usuaris vol donar la millor solució possible a totes les tipologies de clients, i per aquest motiu, en cas que el client ho prefereixi, només ha de demanar-nos el que li calgui, i farem per ell les tasques que requereixi.

2. Sovint l’usuari es vol responsabilitzar d’algun aspecte d’administració tècnica del seu servei, però no té prou seguretat per fer-ho. En cas que el client tingui la suficient coneixements tècnics, com per assimilar amb facilitat la formació per realitzar aquest tipus de tasques amb garanties, i a més l’interès per fer-la. Des de suport tècnic li donarem les explicacions necessàries. Tant si es tracta d’administrar serveis del seu allotjament, com si necessita configurar adreces de correu electrònic al seu equip. Per fer-ho utilitzem programes d’escriptori remot, de manera que permeten mostrar el procés de cada modificació del hosting a la pantalla de l’usuari que ho ha de veure.

3. Que hi hagi qui es cuidi de fer les adaptacions en el servei, o bé que si volem, ens ajudin a utilitzar els serveis disponibles al servidor, són dues característiques a tenir en compte, que fan que el servei esdevingui molt més còmode. Però l’autèntic valor afegit de ServeisTic, és que a més de fer que les pàgines web, o botigues dels usuaris, i els serveis que les acompanyen funcionin, i ho facin satisfactòriament. El nostre principal compromís és ser un dels serveis clau de l’èxit dels nostres clients. Per aquest motiu utilitzem, i recomanem el software de servidors de pàgines web que ens ofereix més garanties. I també personalitzem alguns aspectes del hosting, per ajudar a que tant en el relatiu a SEO, com en el relatiu a seguretat, el hosting sigui el més adequat a les necessitats de les pàgines o botigues que s’hi allotgin. D’aquesta manera, els usuaris de ServeisTic obtenen un millor posicionament, i també tenen més garanties de seguretat en el servei d’allotjament i a la seva pàgina o botiga virtual.

A aquestes adaptacions del servei d’allotjament de dominis per pàgines web o botigues online, cal afegir-hi les configuracions i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, millor rapidesa d’accés i enviament d’informació més ràpid que els sistemes HDD i SSD habituals utilitzats per la majoria de serveis d’allotjament. Aquest sistema fa que les pàgines o botigues virtuals es vegin més ràpid.

2. Sistemes amb Antispam, Antivirus, Antirootkit. La millor combinació, i amb escanejos periòdics del servidor.

3. Filtrat SPF, DKIM i DMARC configurats per a cadascun dels dominis, per tenir la seguretat que el remitent de cada correu és el declarat, evitant gràcies a aquests filtres, una quantitat de spam considerable.. Configuració de filtres per assegurar la legitimitat dels remitents dels missatges (ja siguin enviats o rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus fraudulents.

4. Verificació mensual de redireccions fraudulentes, per evitar que missatges amb contingut confidencial (generalment factures, pressupostos…) siguin reenviats a persones que no són els seus destinataris, per de donar-hi un ús fraudulent.

5. Còpies de seguretat programades set durant la darrera setmana, una cada 15 dies, i els darrers tres mesos.

6. Activació de SSL, si el client ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés a l’administració. Inclou l’activació del servei, i del filtre HSTS.

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP. Si el client vol utilitzar un altre panell de control, caldrà que ho sol·liciti, i se li facilitarà la proposta corresponent a la personalització sol·licitada.

8. Diàriament es revisen els correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (adreces errònies, o bé incidències de comunicació). Si es detecta correus retinguts, es verifiquen les dades i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui tornar a enviar el missatge, o contactar amb el destinatari per tal que li faciliti una bústia activa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari i així esbrinar i resoldre la incidència.

9. Resistència a atacs DDOS per evitar denegacions de servei a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Content Delivery Network) inclòs als serveis de hosting, per facilitar que la pàgina o botiga on-line del projecte es pugui consultar amb més agilitat des de tot el món.

11. Diverses hores de suport tècnic incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Molins de Rei:

Administració de servidors dedicats i VPS a Molins de Rei:

Quan l’usuari necessita hosting per diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé de diverses. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, és un servei personalitzat i complet, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, afegir bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Molins de Rei:

A més de l’allotjament de pàgines, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec de mantenir els complements i programació de pàgines web WordPress al dia, així s’evita que la pàginaweb esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina web per activitats il·lícites, aquestes activitats es poden limitar a l’enviament de spam utilitzant la pàgina afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Molins de Rei:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament i SEO. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem facilitar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga on-line. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori el posicionament als resultats de cerca dels cercadors. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Molins de Rei:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per registrar i gestionar les dades dels dominis amb total llibertat. En cas de trobar-se qualsevol problema pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. D’altra banda, si l’usuari prefereix que ens fem càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i procedirem a fer els registres dels dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Molins de Rei:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic també oferim diversos paquets de hosting de de dominis i pàgines web, que semple incorporen àrea d’administració per administrar els serveis contractats. Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit rau en adaptar el seu paquet de hosting per fer-lo més compatible a la programació de la seva pàgina web o botiga on-line per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. La personalització dels espais, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, així com activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que estan explicades a les pantalles d’allotjament web i servidors.

Més informació:


× +info?