Servei d’allotjament de pàgines a Mollet del Vallès. SEO amb adaptacions a les necessitats de cada usuari, suport, assistència i assessorament tècnic per posicionar les pàgines, i millorar-ne la seguretat.

Els proveïdors de hosting de pàgines, habitualment limiten els serveis a dues opcions molt diferents;

1. Es tracta d’un servei 100% administrat, el client hi port fer algunes actualitzacions, tot i que el més normal és que no se’n faci càrrec, i quan necessita qualsevol actualització, el més normal és que la transmeti a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. A l’altre extrem, els proveïdors d’allotjament ofereixen un servei basat al 100% en el desplegament tecnològic. En aquest tipus de hosting el client contracta els serveis l’allotjament de pàgines per Internet, i pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu allotjament web. Aquesta és una opció molt més ràpida i pràctica per aplicar qualsevol modificació als serveis de hosting de pàgines contractats, sempre i quan el client tingui els coneixements tècnics indispensables per tal que els allotjaments i dominis funcionin correctament sense necessitar un assessorament tècnic extern que no està disponible, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Com és l’allotjament de pàgines web i botigues online que us proposa ServeisTic per la vostra empresa?

Els plans de hosting de pàgines web i botigues online que es poden contractar a ServeisTic, van més enllà de les opcions més freqüents, perquè no només permeten els usuaris s’administrin tots els serveis contractats possibles, i si ho volen ens podem fer càrrec d’aplicar qualsevol modificació que requereixin, o bé explicar als usuaris que ho demanin com poden fer allò que els faci falta. Sempre i quan no resulti excessivament complicat pel seu nivell de coneixements tècnics. A més, en els plans de hosting de pàgines web i botigues online s’hi inclouen serveis de valor afegit, consistents en l‘adaptació del servei d’allotjament per incrementar les oportunitats d’èxit del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina web o botiga virtual:

1. A ServeisTic, el client disposa d‘àrea privada per administrar els serveis i productes que té a la seva disposició. Podent contractar, fer el pagament, gestionar les renovacions, donar de baixa, i en definitiva, administrar tot el relacionat amb el pla de hosting de pàgines web i botigues que hagi contractat, ja sigui per Internet, o per telèfon. Sense haver de demanar que un tècnic faci cap de les modificacions que habitualment es fan des de l’àrea privada. Però si prefereix que ens en fem càrrec, les adaptacions se li poden realitzar des del departament tècnic.

2. Un altre dels aspectes que destaquen del servei de hosting que s’ofereix a ServeisTic, és la predisposició a ajudar els nostres clients, per tal que es puguin administrar els seus dominis. En cas que el nostre client prefereix gestionar directament els serveis del seu hosting, i sempre i quan prèviament tingui uns coneixements previs mínims, des del departament tècnic el podrem ajudar, explicant-li els diferents processos de les accions que vulgui realitzar. I en cas que faci falta, fins i tot li podrem facilitar aquesta formació des de seva pròpia pantalla, amb un programa d’escriptori remot.

3. Tot i que la llibertat, i l’assistència tècnica són molt útils, el que fa que el servei de hosting de pàgines web, i botigues on-line de ServeisTic, esdevingui realment inusual, és la personalització de l’espai de hosting web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines, o botigues dels usuaris. Aquestes adaptacions converteixen el servei de hosting de pàgines web en un servei SEO, perquè faciliten que la pàgina o botiga millori el posicionament als resultats dels cercadors. I, si el client ho sol·licita (i ens permet accedir a l’administració de la seva pàgina web o botiga, podrem estudiar els complements que hi han instal·lat, i proposar-li millores que no es poden realitzar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la programació de la pàgina web o botiga.

La personalització del servei d’allotjament, s’implementa sobre les característiques inicials del hosting en que s’allotgen els dominis del client, i que són les següents:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, el sistema d’emmagatzematge més ràpid que es pot tenir en l’actualitat en serveis de hosting per públic estàndard.

2. Antispam, antivirus, antirootkit; ClamAV, SpamAssassin, rkhunter, anàlisi en temps real, i escanejos complets diaris o setmanals de tot el sistema per detectar la presència de virus o malware.

3. Filtre de missatges entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, a cadascun dels dominis, per rebre i enviar només missatges procedents de l’emissor declarat a les capçaleres. Utilització de sistemes de filtrat de correus per garantir l‘autenticitat dels remitents dels missatges de correu (tant enviats com rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus de suplantació d’identitat.

4. Certificació periòdica de reenviaments de correu fraudulents, per evitar que correus amb contingut confidencial (generalment factures, pressupostos…) siguin reenviats a persones diferents dels destinataris, per utilitzar-los de manera fraudulenta.

5. Còpies de seguretat programades set durant la darrera setmana, cada 15 dies, i els darrers tres mesos.

6. Certificat de seguretat SSL, si el client ho vol, li instal·lem. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés a l’administració. Inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. A ServeisTic considerem que la millor opció és el panell de control CWP. Si el client prefereix un altre panell de control, només cal que ho indiqui, i se li facilitarà la informació corresponent a la personalització.

8. Diàriament es revisen els correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (adreces errònies, o bé incidències de comunicació). Si es detecta correus retinguts, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui reenviar els missatges, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia activa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari per esbrinar els motius i solucionar la incidència.

9. Alleujament d’ atacs DDOS per evitar denegacions de servei a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclosa als serveis d‘allotjament, per aconseguir que la web o botiga del projecte es carregui amb més agilitat des de tot el món.

11. Diverses hores de servei tècnic incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Mollet del Vallès:

Administració de servidors dedicats i VPS a Mollet del Vallès:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per molts dominis, de vegades es tracta de dominis d’una mateixa empresa o titular, i altres vegades són de clients del nostre client per aquells als que gestiona el servei d’allotjament. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, es tracta d’un servei personalitzat i complet des del primer moment, que inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que siguem nosaltres qui li faci les modificacions requerides, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Mollet del Vallès:

Una altra de les tasques que podem realitzar per als nostres usuaris consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, aquest tipus de pràctiques poden consistir en enviar spam utilitzant la pàgina web afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Mollet del Vallès:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i posicionament optimitzant pàgines web i botigues online. Per aquest motiu, si, li podem preparar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga on-line. En funció del que es trobi, li proposarem les opcions més apropiades per millorar el posicionament. Amb els resultats i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que les faci el seu col·laborador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Mollet del Vallès:

Servei de registre de dominis amb panell de control per registrar i gestionar les dades dels dominis amb total llibertat. En cas de qualsevol incidència, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari, i l’ajudem per tal que pugui registrar els seus dominis i utilitzar-los. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només ens ha de trucar, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Mollet del Vallès:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic són especialment rellevants també els paquets d’hospedatge, que igualment permeten una administració completa dels serveis. tots els hostings inclouen un complement molt interessant, aquest valor afegit es basa en adaptar el seu pla de hosting per adequar-lo a la programació de la seva pàgina web o botiga per optimitzar-la per cercadors. La personalització dels espais d’allotjament, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, també compressió de fitxers i imatges per millorar la càrrega de les pantalles

Més informació:


× +info?