Servei de hosting de pàgines a Monistrol de Montserrat. SEO adaptat a les necessitats de cada usuari, suport, assistència i acompanyament tècnic per posicionar les pàgines web, i millorar-ne la seguretat.

Els proveïdors de hosting web, habitualment enfoquen els serveis a dues opcions molt diferents;

1. És un servei en el que habitualment l’usuari es pot fer tasques des del panell de control, però normalment, la major part les acaba realitzant el departament tècnic. En tot cas es tracta d’un servei que té com a objectiu el funcionament de l’allotjament, però si al client li cal que es faci alguna adaptació especial, el més normal és que se li denegui.

2. A l’altre extrem, hi trobem proveïdors de serveis hosting que ofereixen un servei basat al 100% en el desplegament tecnològic. El client contracta els serveis l’allotjament de pàgines per Internet, i pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu allotjament web. Es tracta d’una opció molt més àgil i pràctica quan s’ha d’aplicar qualsevol modificació als serveis d’allotjament de pàgines web que ha contractat, però cal que el client disposi dels coneixements o de la persona adequada per tal que els allotjaments i dominis funcionin correctament sense necessitar un suport tècnic extern que no està disponible, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Com és el hosting de pàgines i botigues virtuals que proposa ServeisTic per la vostra iniciativa?

A ServeisTic ens basem en un enfocament diferent dels serveis d’allotjament de pàgines web i botigues on-line, i per aquest motiu, oferim la màxima llibertat possible als usuaris, alhora que vetllem per la seguretat, i l’èxit dels seus projectes. Aquest valor afegit, consisteix en la personalització dels espais d’allotjament, a les necessitats dela pàgina, per tal que tingui les màximes garanties d’èxit, com a mínim pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, assessorant el millor possible a cada consulta:

1. Tots els serveis de hosting de pàgines, botigues online i administració de dominis oferts per ServeisTic es poden administrar des de l’àrea privada. De tota manera, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres usuaris vol donar la millor resposta possible a totes les tipologies de clients, i per aquest motiu, en cas que l’usuari ho prefereixi, només ha d’explicar-nos què li fa falta, i farem per ell les tasques que sol·liciti.

2. D’altra banda, si l’usuari es vol responsabilitzar ell mateix d’algun dels treballs d’administració tècnica del seu hosting, però no té prou seguretat per fer-ho. En cas que el client disposi de preparació, com per assimilar amb facilitat la formació per dur a terme aquest tipus de tasques amb garanties, i la vol fer. Des del departament de suport de ServeisTic li donarem les explicacions necessàries. Tant si vol administrar el seus serveis de hosting, com si vol configurar les adreces de correu electrònic al seu ordinador. Amb aquesta finalitat, podem ajudar-lo utilitzant software d’escriptori remot, de manera que se li podrà explicar el que s’ha de fer veient-ho a la seva pantalla.

3. Que hi hagi qui es faci càrrec de fer les modificacions en el servei, o que si hi estem interessats, ens ajudin a utilitzar els serveis disponibles al servidor, són dues característiques per valorar, que faciliten molt la utilització, i fan que el servei esdevingui molt amigable. Però el principal valor afegit de ServeisTic, és que no ens limitem a que les pàgines web, o botigues on-line dels clients, i els serveis relacionats funcionin, i funcionin perfectament. L‘interès de ServeisTic és contribuir, ser un dels serveis clau de l’èxit dels nostres clients. Per aquest motiu fem servir, i recomanem el software de servidors de pàgines que ens genera més confiança. També personalitzem els allotjaments en funció de la programació del que s’hi allotja, per tal que tant en el relatiu a SEO, com en el relatiu a seguretat, l’allotjament sigui el més adequat possible a les característiques de les pàgines o botigues virtuals que s’hi allotgin. D’aquesta manera, els usuaris de ServeisTic obtenen un posicionament més destacat, i més garanties de seguretat en el servei d’allotjament i a la seva pàgina web o botiga on-line.

Els plans de hosting tenen unes configuracions bàsiques, sobre les que es duen a terme les modificacions en funció de les necessitats del projecte. A continuació detallem les més rellevants:

1. Discs durs M.2 NVMe, la informació es consulten molt més ràpid (facilitant la millora del posicionament de les pàgines a Google).

2. Sistemes amb Amavis + rkhunter i altres. Una combinació òptima per disposar d’un alt nivell de seguretat al sistema en temps real, i amb anàlisis periòdics del servidor.

3. Filtrat SPF, DKIM i DMARC configurats per a cadascun dels dominis, per garantir que els emissors dels missatges rebuts són els declarats a les capçaleres, i així evitar una part important del spam.. Configuració de filtres per assegurar la legitimitat dels remitents dels missatges de correu electrònic (ja siguin enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus de suplantació d’identitat.

4. Revisar mensualment per certificar que al domini del client no hi ha redireccions de il·lícites.

5. Còpies de seguretat remotes diàries , quinzenals i mensuals (3).

6. Certificat de seguretat SSL disponible, si l’usuari ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. Inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Panell de control CWP Control Web Panel. Si el client vol utilitzar un altre panell de control, només cal que ho sol·liciti, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (adreces errònies, o bé incidències de comunicació). En cas de detectar que hi hagi algun missatge retingut, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui tornar a enviar el missatge, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu activa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari per esbrinar els motius i resoldre la incidència.

9. Mitigar d’ atacs DDOS per evitar denegacions de servei a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. CDN (Content Delivery Network) inclòs als serveis d‘allotjament, per aconseguir que la pàgina o botiga on-line del projecte es mostri més ràpidament des de tot el món.

11. Hores de servei tècnic incloses en la contractació i renovació anual dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Monistrol de Montserrat:

Administració de servidors dedicats i VPS a Monistrol de Montserrat:

En alguns casos el client pot necessitar allotjar un nombre de dominis considerable, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé de diverses. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, amb la monitorització dels serveis, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Monistrol de Montserrat:

A ServeisTic, ens podem cuidar consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, aquestes activitats poden consistir en l’enviament de spam utilitzant la pàgina web afectada, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Monistrol de Montserrat:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament orgànic optimitzant pàgines web i botigues on-line. Per aquest motiu, si, li podem desenvolupar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga virtual. I atenent als resultats, li proposarem les solucions adequades per millorar-ne el posicionament. Amb els resultats i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que se n’ocupi el seu col·laborador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Monistrol de Montserrat:

Registre de dominis amb whois i panell de control per administrar els contactes, registrar dominis i fer-hi les actualitzacions. En cas de trobar-se qualsevol inconvenient pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. D’altra banda, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i procedirem a fer els registres dels dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Monistrol de Montserrat:

Com a complement als serveis que es detallen en aquest apartat. A ServeisTic són especialment rellevants també els plans d’allotjament, tots ells inclouen un panell de control per gestionar els serveis . tots els hostings inclouen un extra que els fa molt especials, aquest complement Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el SEO. La personalització dels espais, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, també compressió de fitxers i imatges per millorar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


× +info?