Allotjament de pàgines web a mida, amb personalització i acompanyament SEO i de seguretat, per millorar el posicionament de pàgines a Montesquiu

En el referent a allotjament de pàgines web, l’habitual és escollir entre dos tipus de servei;

1. Es tracta d’un servei 100% gestionat, en el que l’usuari pot fer algunes adaptacions, tot i que habitualment no se’n faci càrrec, i en el moment que ha de fer qualsevol actualització, el més normal és que la indiqui a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. En el relatiu a servei (i preu) en aspectes d’allotjament web es va d’un extrem a l’altre, i si en l’altra possibilitat ho donaven tot fàcil, en aquesta opció pràcticament tot s’ha de fer. Tot i això, els servidors poden funcionar… més o menys amb una mínima preparació, però cal tenir en compte que per defecte no hi ha configurades les còpies del servidor (i són imprescindibles), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè s’han de configurar tenint en compte els paràmetres del servei que es donarà. En resum, per contractar un servei de baix cost, cal saber què s’està fent per no tenir problemes quan el servidor estigui funcionant.


Com és l’allotjament de pàgines i botigues virtuals que us proposa ServeisTic per la vostra empresa?

Els plans de hosting de pàgines i botigues virtuals que es poden contractar a ServeisTic, van més enllà de les opcions habituals, i és que a més de permetre que els clients s’administrin tots els serveis contractats possibles, i si ho volen poder-nos encarregar d’aplicar qualsevol modificació que sol·licitin, o bé indicar als clients que ho sol·licitin com poden fer allò que necessitin. Sempre i quan no sigui excessivament complicat pel seu nivell de coneixements tècnics. A més, en els paquets d’allotjament de pàgines web i botigues online s’hi inclouen serveis de valor afegit, consistents en la personalització del servei d’allotjament per incrementar la visibilitat del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina o botiga on-line:

1. Tots els serveis d’allotjament de pàgines web, botigues online i registre de dominis que es poden contractar a ServeisTic es poden gestionar des de al panell de control. Tot i això, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres clients pretén donar la millor solució possible a totes les tipologies d’usuaris, i per aquest motiu, si l’usuari vol que ens fen càrrec d’alguna tasca, només ha d’indicar què hem de fer, i farem per ell les tasques que sol·liciti.

2. Sovint l’usuari es vol fer càrrec d’algun dels treballs de gestió del seu hosting, però no té prou seguretat per fer-ho. En cas que el client tingui la suficient base a nivell tècnic prèvia, com per assimilar amb facilitat la formació per efectuar aquestes tasques amb garanties, i la vol fer. Des del departament de suport de ServeisTic l’ajudarem. Tant si es tracta d’administrar serveis del seu allotjament, com si necessita configurar les adreces de correu electrònic al seu equip. Amb aquesta finalitat, podem ajudar-lo utilitzant programes d’escriptori remot, de manera que permeten mostrar el procés de cada modificació del hosting a la pantalla de l’usuari que ho ha de veure.

3. La comoditat, i que el servei s’amotlli a les necessitats de l’usuari, són aspectes el converteixen en molt més fàcil, i agradable d’administrar per part del responsable. Però el veritable objectiu de ServeisTic és ser una peça valuosa en l’èxit dels projectes en que participem amb el servei d‘allotjament. Per aquest motiu, vetllem especialment de que l’allotjament s’adapti a les necessitats de la pàgina o botiga, en el referent a SEO, i de seguretat. Són diversos aspectes variables en funció de la pàgina web o botiga on-line, de manera que és necessari efectuar algunes modificacions a tots i cadascun dels allotjaments per tal que en treguin el màxim profit.

L’adaptació del servei d’allotjament, es realitza sobre les configuracions inicials del hosting en que s’allotjaran els dominis del client, i que són les següents:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, el sistema d’emmagatzematge més ràpid que es pot tenir en serveis de hosting per serveis estàndard.

2. Protecció amb Amavis + rkhunter i altres. Una combinació òptima per disposar d’un alt nivell de seguretat al sistema en temps real, i amb escanejos periòdics del servidor.

3. Filtres SPF, DKIM i DMARC configurats per cada domini, per tenir la seguretat que els emissors dels correus rebuts són els declarats a les capçaleres, i així evitar una part important del spam.. Utilització de sistemes de filtrat de missatges per assegurar la legitimitat dels remitents dels missatges (ja siguin enviats com rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus de suplantació d’identitat.

4. Revisió mensual per verificar que al domini de l’usuari no hi ha redireccions de correu il·lícites.

5. Backup remot amb còpies mensuals, còpies quinzenals, diàries.

6. Activar SSL, si el client ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés . S’hi inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Panell de control CWP Control Web Panel. Tot i això, si l’usuari prefereix un altre panell de control, caldrà que ho indiqui, i se li facilitarà la informació corresponent a la personalització.

8. Diàriament es revisen els correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinataris erronis, o bé incidències de comunicació). En cas de que hi hagi que hi hagi algun correu retingut, s’estudien els motius i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui tornar a enviar el correu, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu operativa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari i així esbrinar els motius i resoldre la incidència.

9. Alleujar atacs DDOS per evitar denegacions de servei a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclosa als serveis d‘allotjament, per aconseguir que la web o botiga virtual del projecte es mostri amb més agilitat des de qualsevol lloc del món.

11. Diverses hores de servei tècnic incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Montesquiu:

Administració de servidors dedicats i VPS a Montesquiu:

Pensant en els clients als que els cal allotjament per diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé de diverses. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si així ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Montesquiu:

Un altre servei que podem oferir als nostres clients del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Montesquiu:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Per aquest motiu, si, li podem el·laborar una anàlisi gratuïta de la seva web o botiga online. En funció del que es trobi, li proposarem les opcions més apropiades per millorar-ne el posicionament. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que les faci el seu col·laborador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Montesquiu:

Registrar dominis amb àrea d’administració per administrar tots els registres des d‘una sola àrea privada. En cas que el client tingui qualsevol inconvenient, des del servei tècnic, l’ajudarem per tal que el resolgui. Per contra, si l’usuari prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Montesquiu:

Addicionamement als serveis detallats en aquest espai. A ServeisTic disposem de paquets d’hospedatge per un gran ventall de necessitats, que igualment permeten una administració completa dels recursos contractats. Sempre a més amb un complement molt interessant, aquest valor afegit Si el client hi està interessat, adaptem el seu espai d’allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al posicionament. La personalització dels espais d’allotjament, entre altres inclou activar de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, així com comprimir d’elements estàtics, i altres adaptacions, que estan descrites als espais de hosting web i servidors.

Més informació:


× +info?