Hosting de pàgines web SEO adaptat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a Montmeló

En el referent a hosting de pàgines, a grans trets tot es limita a que hi hagi dues possibilitats de servei;

1. Basant el servei en fer-se càrrec de gairebé totes les actualitzacions que necessita el client, al que se li permet gestionar alguns serveis, com el correu, accedir a l’espai per FTP, i poca cosa més, perquè quan es contracta aquest tipus de servei el més habitual és que no vulgui fer-se càrrec de l’administració del seu domini, i renuncia a aquesta responsabilitat per tal que ho faci el seu proveïdor.

2. La segona possibilitat és a les antípodes de la primera. El proveïdor es limita a facilitar unes eines. I amb això l’usuari ja pot desenvolupar el seu projecte. Aquesta opció té avantatges molt evidents; El preu és el primer. Però l’inconvenient principal també és molt evident, perquè el suport tècnic és molt limitat o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo “ASAP!”, i sense ajuda, ni la seguretat que dóna tenir algú que pugui assenyalar el motiu i la solució de la incidència.


Com és el hosting de pàgines i botigues on-line que us proposa ServeisTic per al vostre negoci?

Els paquets de hosting de pàgines web i botigues virtuals que s’ofereixen a ServeisTic, van més enllà de les opcions més freqüents, perquè a més de permetre que els usuaris es gestionin tots els recursos possibles, i en cas que ho prefereixin poder-nos fer càrrec de les actualitzacions del servei que sol·licitin, o bé indicar als usuaris que ho sol·licitin com poden fer allò que els faci falta. Sempre i quan no sigui possible, en funció del seu nivell tècnic. A més, en els paquets de hosting de pàgines i botigues online s’hi inclouen serveis de valor afegit, consistents en la personalització de l’espai de hosting per incrementar la visibilitat del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina o botiga virtual:

1. Tots els serveis de hosting de pàgines, botigues on-line i registre de dominis contractats a ServeisTic es poden actualitzar des de l’àrea d’administració. De tota manera, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres clients intenta fer els possibles per donar la millor resposta possible a totes les tipologies de clients, i per aquest motiu, en cas que l’usuari ho prefereixi, només ha d’explicar-nos què li fa falta, i farem per ell les tasques que requereixi.

2. Un altre aspecte destacat del servei de hosting de ServeisTic, és que volem ajudar els nostres usuaris, a administrar els seus dominis. Si el nostre client prefereix administrar directament els dominis del seu allotjament, i sempre i quan tingui les nocions tècniques mínimes, des del departament tècnic l’ajudarem, explicant-li com fer cadascuna de les tasques. I en cas que faci falta, fins i tot li podrem facilitar aquesta formació des de seva pròpia pantalla, amb un programa d’escriptori remot.

3. Tot i que la llibertat, i l’assistència tècnica són molt útils, el que fa que el servei de hosting de pàgines web, i botigues on-line de ServeisTic, esdevingui realment especial, és l’adaptació de l’espai d’allotjament web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines, o botigues online dels usuaris. Les personalitzacions que s’apliquen ajuden que la pàgina o botiga online obtingui un millor posicionament als resultats de cerca a Google. I, si l’usuari ho sol·licita (i ens facilita l’accés a l’administració de la seva pàgina o botiga virtual, podrem estudiar els plugins que utilitza, i proposar-li millores que no es poden realitzar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la pròpia pàgina o botiga virtual.

Els serveis de hosting tenen unes especificacions bàsiques, a partir de les quals es fan les modificacions en funció de les necessitats de l’usuari. A continuació detallem les més rellevants:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, el sistema d’emmagatzematge més ràpid que es pot tenir en serveis d’allotjament per serveis estàndard.

2. Antispam, antivirus, antirootkit, escaneig en temps real, i escanejos complets diaris o setmanals de tot el sistema per detectar infeccions de software maliciós.

3. Filtres SPF, DKIM i DMARC configurats per a cadascun dels dominis, per tenir la seguretat que el remitent de cada correu és el declarat, evitant la major part del spam… Utilització de sistemes de filtrat de correus per assegurar la legitimitat dels remitents dels correus (ja siguin enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus fraudulents.

4. Revisió mensual de redireccions fraudulentes, per evitar que correus amb informació sensible (generalment factures, pressupostos…) siguin reenviats a persones que no són els seus destinataris, per utilitzar-los de manera fraudulenta.

5. Backup remot amb còpies mensuals, 2 còpies quinzenals, diàries.

6. Activació de SSL, si el client ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. Inclou l’activació del servei, i del filtre HSTS.

7. Panell de control CWP Control Web Panel. Tot i això, si l’usuari vol utilitzar un altre panell d’administració, només cal que ho sol·liciti, i se li facilitarà la proposta corresponent a la personalització sol·licitada.

8. Diàriament es revisen els correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinatari inexistent, o bé incidències de comunicació). En cas de detectar correus retinguts, s’estudien els motius i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui reenviar els missatges, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia activa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari i així esbrinar els motius i resoldre la incidència.

9. Alleujar atacs DDOS per tal que no es produeixin denegacions de servei a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Content Delivery Network) inclòs als serveis d‘allotjament, per facilitar que la pàgina o botiga on-line del projecte es pugui consultar amb més agilitat des de qualsevol lloc del món.

11. Hores de assistència tècnica incloses en la contractació i renovació anual dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Montmeló:

Administració de servidors dedicats i VPS a Montmeló:

Per aquells clients que necessiten allotjar diversos dominis, de vegades es tracta de dominis d’una mateixa societat o titular, i altres vegades són de clients del nostre client per aquells als que gestiona el servei d’allotjament. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si així ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Montmeló:

A ServeisTic, ens podem cuidar de mantenir plugins i la programació de pàgines web WordPress al dia, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina per activitats il·lícites, aquestes activitats es poden limitar a l’enviament de spam des de la pàgina web afectada, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Montmeló:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament orgànic optimitzant pàgines web i botigues on-line. En cas que el client ho vulgui, podem desenvolupar una anàlisi de la seva pàgina. I atenent als resultats, li proposarem les opcions adequades per millorar el posicionament. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Montmeló:

Servei de registre de dominis amb panell de control per registrar i administrar els dominis amb total llibertat. En cas que l’usuari tingui qualsevol inconvenient, des del servei tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui. Per contra, si l’usuari prefereix que ens fem càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Montmeló:

Com a complement als serveis explicats en aquest apartat. A ServeisTic també es poden contractar diversos paquets d’allotjament web, tots ells inclouen àrea d’administració per administrar els serveis . tots els hostings inclouen un extra molt interessant, aquest complement Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai d’allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al SEO. Aquesta adaptació dels allotjaments, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, alhora que activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que estan explicades als espais d’allotjament de pàgines web i administració de servidors i VPS.

Més informació:


× +info?