Hosting de projectes on-line SEO personalitzat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a Montornès del Vallès

Quan ens referim a hosting de pàgines web, l’habitual és escollir entre dos tipus de servei;

1. És un servei 100% gestionat, el client hi port fer algunes actualitzacions, tot i que el més normal és que no se’n faci càrrec, i quan necessita qualsevol cosa, el més normal és que la transmeti a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. En el relatiu a servei (i preu) en aspectes de hosting de pàgines es va força d’un extrem a l’altre, i si a la primera opció ho donaven tot mastegat, en aquesta pràcticament tot s’ha de fer. Tot i això, els servidors poden funcionar… més o menys amb una mínima preparació, però cal tenir en compte que per defecte no hi ha els backups configurats (i són indispensables), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè s’han de configurar tenint en compte els paràmetres del servidor. En resum, cal saber què s’està fent per no tenir problemes quan el servidor estigui funcionant.


Quin servei de hosting de pàgines web i botigues virtuals que proposa ServeisTic per la vostra empresa?

A ServeisTic ens basem en un enfocament diferent dels serveis de hosting de pàgines i botigues virtuals, i per aquest motiu, per nosaltres és prioritari oferir la màxima llibertat possible als nostres usuaris, però alhora també vetllem per la seguretat, i l’èxit del seu projecte. El que ens diferencia dels serveis de hosting que es poden contractar habitualment, és que personalitzem els espais d’allotjament, a les necessitats dela iniciativa, per tal que tingui més garanties d’èxit, com a mínim pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, assessorant el millor possible a cada consulta:

1. Tots els serveis de hosting de pàgines, botigues online i registre de dominis que es poden contractar a ServeisTic es poden actualitzar des de l’àrea privada. Tot i això, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres usuaris vol donar la millor resposta possible a totes les tipologies de clients, i per aquest motiu, en cas que el client ho prefereixi, només ha d’explicar-nos què li fa falta, i farem per ell les tasques que sol·liciti.

2. D’altra banda, si l’usuari es vol fer càrrec d’algun aspecte d’administració tècnica del seu allotjament, però no té prou seguretat per fer-ho. En cas que el client disposi de preparació, com per assimilar amb facilitat la formació per efectuar aquestes tasques amb garanties, i la vol fer. Des del departament de suport de ServeisTic li donarem les explicacions necessàries. Tant si es tracta d’administrar serveis del seu hosting, com si necessita configurar adreces de correu electrònic al seu ordinador. Amb aquesta finalitat, podem ajudar-lo utilitzant programes d’escriptori remot, de manera que permeten mostrar com es fa cada modificació del hosting a la pantalla de l’usuari que ho ha d’aprendre.

3. Però, el que fa que el servei de hosting de pàgines web, i botigues online de ServeisTic, sigui realment poc habitual, és l’adaptació de les característiques del servei d’allotjament web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines, o botigues on-line dels clients. Les personalitzacions que s’apliquen permeten que la pàgina web o botiga millori el posicionament als resultats dels cercadors. I, si el client ho sol·licita (i ens facilita l’accés a l’administració de la seva pàgina web o botiga virtual, podrem revisar els plugins que utilitza, i proposar-li millores que no es poden realitzar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la programació de la pàgina o botiga.

Els paquets de hosting tenen unes configuracions predeterminades, sobre les que es fan les modificacions en funció de les necessitats del client. Aquestes característiques són les indicades a continuació:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, el sistema d’emmagatzematge més ràpid que es pot tenir en l’actualitat en serveis de hosting per serveis estàndard.

2. Antispam, antivirus, antirootkit, anàlisi en temps real, i utilitats d’anàlisi del sistema que, s’executen periòdicament per detectar la presència de software maliciós.

3. Filtres SPF, DKIM i DMARC configurats per cada domini, per garantir que el remitent de cada correu és el que s’indica, i així evitar una part important del spam.. Utilització de sistemes de filtrat de correus per certificar l‘autenticitat dels remitents dels missatges (tant enviats o rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus de suplantació d’identitat.

4. Certificació periòdica de redireccions fraudulentes, per evitar que correus amb informació sensible (generalment factures, pressupostos…) puguin arribar a persones diferents dels seus destinataris, per utilitzar-los de manera fraudulenta.

5. Còpies de seguretat diàries (7), quinzenals i mensuals .

6. Activació de SSL, si l’usuari ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració de la pàgina web o botiga virtual . S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. A ServeisTic confiem en el panell de control CWP Control Web Panel. Tot i això, si l’usuari vol utilitzar un altre panell d’administració, caldrà que ho indiqui, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinataris erronis, o bé errors de comunicació). Si es detecta alguna incidència, es verifiquen les dades i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui reenviar els missatges, o contactar amb el destinatari per tal que li faciliti una adreça de correu activa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari i així esbrinar els motius i solucionar la incidència.

9. Mitigació d’ atacs DDOS per evitar errors de servidor a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclòs als serveis de hosting, per facilitar que la pàgina o botiga on-line del projecte es pugui consultar més ràpidament des de tot el món.

11. Diverses hores de assistència tècnica que s’inclouen en les contractacions i les renovacions dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Montornès del Vallès:

Administració de servidors dedicats i VPS a Montornès del Vallès:

En alguns casos el client pot necessitar allotjar molts dominis, sovint es tracta de dominis d’una mateixa entitat o propietari, i altres vegades són de clients del nostre client per aquells als que administra el servei de hosting. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Montornès del Vallès:

Una altra de les tasques que podem oferir als nostres clients del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, així s’evita que la pàgina esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina per activitats il·lícites, aquest tipus de pràctiques poden consistir en l’enviament de spam utilitzant la pàgina afectada, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Montornès del Vallès:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament orgànic pàgines web i botigues virtuals. En cas que el client ho vulgui, podem preparar una anàlisi de la seva pàgina. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les opcions que considerem més oportunes per millorar el posicionament de. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Montornès del Vallès:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per registrar i administrar els dominis contractats amb total llibertat. En cas de trobar-se qualsevol inconvenient pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Montornès del Vallès:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic també oferim diversos plans d’allotjament de dominis, que igualment permeten una administració completa dels serveis contractats. En tots els hostings s’hi inclou un complement que els fa molt especials, aquest extra En cas que el client ho vulgui, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai de hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el SEO. La personalització dels espais, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per la navegació segura, filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, alhora que activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que estan explicades a les pantalles d’hospedatge de pàgines web i administració de servidors dedicats i VPS.

Més informació:


× +info?