Allotjament de projectes web a mida, amb personalització i acompanyament SEO i de seguretat, per millorar el posicionament de pàgines a Montseny

En parlar sobre hosting de pàgines web, el més freqüent és que hi hagi dos tipus de servei;

1. És un servei 100% administrat, en el que l’usuari pot fer algunes actualitzacions, tot i que el més normal és que no se’n faci càrrec, i en el moment que ha de fer qualsevol actualització, el més normal és que la indiqui a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. La segona possibilitat és a les antípodes de la primera. El proveïdor es limita a facilitar unes eines. I a partir d’aquí l’usuari ha de tenir els coneixements tècnics, o bé la persona per fer-ho. Aquesta opció té avantatges molt clars; El cost és mínim. Per l’altre cantó hi ha desavantatges que també cal tenir en compte, perquè el suport tècnic és molt limitat o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo “ASAP!”, i sense ajuda, ni la seguretat de tenir algú que indiqui el motiu i la solució del que està passant.


Com és el hosting de pàgines i botigues online que us proposem des de ServeisTic per al vostre negoci?

A ServeisTic tenim un enfocament poc usual dels serveis de hosting de pàgines i botigues on-line, i per aquest motiu, per nosaltres és prioritari oferir la màxima llibertat possible als nostres usuaris, alhora que estem atents a la seguretat, i l’èxit del seu projecte. El que ens diferencia dels serveis d’allotjament que es poden contractar habitualment, és que personalitzem els espais d’allotjament, a les caracterítiques dela pàgina, per tal que tingui les màximes oportunitats d’èxit, pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, amb el suport i assessorament més adequat a cada consulta:

1. Els serveis es gestionen des d’un panell de control, des d’on el client els gestiona amb total llibertat. Des d’aquesta àrea el client pot contractar, donar de baixa, o modificar tots els serveis que que tingui a ServeisTic. D’altra banda si el client no vol entrar a cap pàgina per gestionar el seu allotjament, en lloc de fer-se les modificacions des de l’àrea d’administració només ha de contactar amb el suport tècnic per telèfon, enviar-nos un formulari o bé correu electrònic, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes adaptacions.

2. D’altra banda, si l’usuari es vol encarregar d’algun aspecte d’administració tècnica del seu allotjament, però no sap com fer-ho. En cas que el client tingui coneixements tècnics, com per assimilar amb facilitat la formació per dur a terme aquest tipus de tasques amb garanties, i a més l’interès per fer-la. Des de suport tècnic li donarem les explicacions necessàries. Tant si vol administrar el seus serveis de hosting, com si vol aprendre a configurar les adreces de correu al seu ordinador. Per fer-ho utilitzem programes d’escriptori remot, que se li podrà explicar el que s’ha de fer mentre ho veu directament a la seva pantalla.

3. Tenir qui ens ajudi si ens fa falta, i també poder-nos gestionar els serveis com preferim, són dues característiques a tenir en compte, que fan que administrar els recursos esdevingui molt més còmode. Però el principal valor afegit de ServeisTic, és que a més de fer que les pàgines web, o botigues online dels clients, i els serveis que les acompanyen funcionin, i ho facin satisfactòriament. El nostre principal compromís és ser un dels serveis clau de l’èxit dels nostres usuaris. Per aquest motiu no només fem servir, i recomanem el sistema operatiu per servidors web que ens genera més confiança. També personalitzem els allotjaments en funció de la programació del que s’hi allotja, per ajudar a que tant en el relatiu a aconseguir un millor posicionament, com en el relatiu a seguretat, l’allotjament sigui el més adequat a les característiques de les pàgines o botigues virtuals que s’hi allotgin. D’aquesta manera, els usuaris dels nostres serveis obtenen un millor posicionament, i també tenen més garanties de seguretat en el seu allotjament i a la seva pàgina o botiga online.

A les personalitzacions dels serveis d’allotjament de dominis per pàgines web o botigues on-line, cal afegir-hi les especificacions i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, que garanteixen la màxima velocitat d’accés i enviament d’informació més ràpid que els sistemes HDD i SSD estàndard utilitzats per la majoria de serveis de hosting. Aquest sistema fa que les pàgines web o botigues on-line es vegin més ràpid.

2. Protecció en temps real amb la combinació Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per detectar i neutralitzar qualsevol malware del servidor immediatament.

3. Filtre de missatges d’e-mail entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, configurats per a cada domini del servidor, per rebre i enviar únicament missatges procedents de l’emissor declarat. Utilització de sistemes de filtrat de missatges per garantir l‘autenticitat dels remitents dels missatges (ja siguin enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus fraudulents.

4. Revisar mensualment per verificar que al domini de l’usuari no hi ha redireccions de correu il·lícites.

5. Backup remot amb 3 còpies mensuals, còpies quinzenals, i 7 diàries.

6. Activar SSL, si el client ho vol, li instal·lem. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. Inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. A ServeisTic preferim utilitzar el panell de control CWP. Tot i això, si el client vol utilitzar un altre panell d’administració, només cal que ho sol·liciti, i es valorarà la possibilitat.

8. Diàriament es revisen els correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (adreces errònies, o bé incidències de comunicació). En cas de que hi hagi que hi hagi algun correu retingut, es verifiquen les dades i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui tornar a enviar el missatge, o contactar amb el destinatari per tal que li faciliti una bústia operativa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari per esbrinar i solucionar la incidència.

9. Resistència a atacs DDOS per evitar denegacions de servei a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclòs als serveis d‘allotjament, per facilitar que la pàgina web o botiga del projecte es pugui consultar més ràpidament des de qualsevol lloc del món.

11. Diverses hores de suport tècnic incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Montseny:

Administració de servidors dedicats i VPS a Montseny:

Hi ha usuaris que tenen diverses pàgines amb diversos dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS , un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, amb la monitorització dels serveis, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si així ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Montseny:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es garanteixen uns nivells de seguretat que dificulten que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres coses encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Montseny:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem el·laborar una anàlisi gratuïta de la seva web o botiga online. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les accions oportunes per millorar el posicionament de. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en allò que li faci falta.

Més informació:


Registrar dominis a Montseny:

Servei de registre de dominis amb panell de control per fer els registres i administrar els dominis amb total llibertat. En cas de qualsevol incidència, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari, i l’ajudem per tal que pugui administrar els seus dominis i utilitzar-los. Però si prefereix que ens fem càrrec dels seus registres, només ens ha d’enviar un correu , ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Montseny:

Complementàriament als serveis descrits en aquest espai. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans d’hospedatge , tots ells inclouen un panell de control per administrar els serveis contractats. Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest complement es basa en fer les adaptacions necessàries al seu servei d’allotjament per fer-lo més compatible a la programació del seu projecte web o botiga virtual per fer-la més segura i millorar-ne el posicionament. Entre aquestes adaptacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, així com activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que es detallen als apartats d’allotjament de pàgines web i administració de servidors dedicats i VPS.

Més informació:


× +info?