Hosting de projectes de comerç electrònic SEO adaptat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a Muntanyola

Les empreses d’allotjament de pàgines web, principalment enfoquen els serveis a dues ofertes molt diferents;

1. És un servei 100% gestionat pel departament tècnic, en el que l’usuari pot fer algunes tasques, tot i que habitualment no se’n faci càrrec, i quan necessita qualsevol actualització, el més normal és que la transmeti a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. A l’altre extrem, els proveïdors hosting ofereixen un servei basat al 100% en el desplegament de mitjans tecnològics. El client contracta els serveis de hosting de pàgines per Internet, i pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu allotjament de pàgines web. Aquesta és una opció molt més ràpida i pràctica quan s’ha d’aplicar qualsevol modificació als serveis d’allotjament de pàgines que ha contractat, sempre i quan el client disposi dels coneixements tècnics indispensables per tal que els serveis contractats funcionin sense necessitar un assessorament tècnic extern del que no disposen, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Quin servei d’allotjament de pàgines web i botigues on-line que proposa ServeisTic per la vostra organització?

El servei d’allotjament de pàgines i botigues virtuals de ServeisTic, és compatible amb les dues opcions, a més incorpora diversos elements de valor afegit, que el fan molt més útil, i milloren la utilitat de la seva pàgina o botiga on-line:

1. Els serveis contractats s’administren des d’un panell de control, des d’on el client els gestiona amb total llibertat. Des d’aquesta àrea el client pot contractar, donar de baixa, o actualitzar tots els serveis que que li utilitzi de ServeisTic. Per contra si l’usuari vol donar d’alta els serveis sense haver de tocar res, en lloc de fer-se les modificacions des de l’àrea privada només ha de contactar amb nosaltres per telèfon, enviar-nos un formulari o bé correu electrònic, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes actualitzacions.

2. Un altre dels aspectes que destaquen del servei de hosting que s’ofereix a ServeisTic, és que volem ajudar els nostres clients, per tal que es puguin administrar els seus serveis. Si el nostre client es vol gestionar directament els dominis del seu hosting, i sempre i quan prèviament tingui uns coneixements previs mínims, des del departament tècnic l’ajudarem, explicant-li els diferents processos de les accions que vulgui realitzar. I en cas que faci falta, fins i tot li podrem explicar com fer-les des de la pantalla del seu ordinador amb software d’escriptori remot.

3. Que hi hagi qui es faci càrrec de les modificacions de l’allotjament, o bé que si volem, ens ajudin a utilitzar els serveis disponibles al servidor, són dues característiques molt interessants, que faciliten molt la utilització, i fan que el servei esdevingui molt més còmode. Però l’autèntic valor afegit de ServeisTic, és que a més de fer que les pàgines web, o botigues dels usuaris, així com els serveis que les acompanyen estiguin operatius, i funcionin bé. La finalitat de ServeisTic és contribuir, ser part dels motius de l’èxit dels nostres clients. Per aquest motiu utilitzem, i recomanem el sistema operatiu per servidors de pàgines que ens genera més confiança. A més, personalitzem alguns aspectes del hosting, per ajudar a que tant en el relatiu a SEO, com en els aspectes de seguretat, el hosting sigui el més adequat possible a les necessitats de cadascuna de les pàgines web o botigues virtuals que s’hi allotgin. D’aquesta manera, els clients de ServeisTic obtenen un posicionament més destacat, i més garanties de seguretat en el servei de hosting i a la seva pàgina web o botiga online.

Els plans de hosting tenen unes característiques predeterminades, a partir de les quals es fan les persoalitzacions en funció de les necessitats del client. A continuació detallem les més rellevants:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, el sistema d’emmagatzematge més ràpid que es pot tenir en serveis d’allotjament per públic estàndard.

2. Seguretat del sistema amb Amavis + rkhunter i altres. Una combinació òptima per garantir la seguretat al sistema en temps real, i amb anàlisis periòdics del servidor.

3. Filtre de missatges d’e-mail entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, configurats per a cada domini del servidor, per impedir tant la recepció com l’enviament de correus fraudulents. Utilització de sistemes de filtrat de missatges per certificar l‘autenticitat dels remitents dels correus (tant enviats com rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus de suplantació d’identitat.

4. Verificació mensual de reenviaments de correu fraudulents, per evitar que missatges amb informació sensible (generalment factures, pressupostos…) siguin reenviats a persones diferents dels destinataris, per de donar-hi un ús fraudulent.

5. Còpies Backup de seguretat programades set durant la darrera setmana, una cada 15 dies, i els darrers tres mesos.

6. Activació de SSL, si el client ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines web o botigues online. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. Inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Panell de control CWP Control Web Panel. Tot i això, si l’usuari vol utilitzar un altre panell de control, caldrà que ho sol·liciti, i es valorarà la possibilitat.

8. Diàriament es revisen els correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (bústies mal escrites, o bé incidències de comunicació). En cas de que hi hagi que hi hagi algun correu retingut, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui reenviar els missatges, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia activa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari per esbrinar i resoldre la incidència.

9. Alleujar atacs DDOS per evitar denegacions de servei a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. CDN (Content Delivery Network) inclòs als serveis de hosting, per aconseguir que la pàgina web o botiga virtual del projecte es carregui més ràpidament des de qualsevol lloc del món.

11. Hores de suport tècnic incloses en la contractació i renovació anual dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Muntanyola:

Administració de servidors dedicats i VPS a Muntanyola:

Quan l’usuari necessita allotjar diversos dominis, de vegades es tracta de dominis d’una mateixa empresa o titular, i altres vegades aquests dominis són de clients del nostre client per aquells als que gestiona el servei de hosting. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Muntanyola:

Un altre servei que podem realitzar per als nostres clients de mantenir els plugins i la programació de pàgines web WordPress al dia, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina web per qualsevol activitat il·lícita, aquest tipus de pràctiques es poden limitar a enviar spam des de la pàgina afectada, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Muntanyola:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. En cas que el client ho vulgui, podem desenvolupar una anàlisi de la seva pàgina web. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori el posicionament als cercadors. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Muntanyola:

Servei de registre de dominis amb panell de control per fer els registres i administrar els dominis amb total llibertat. En cas de trobar-se qualsevol inconvenient pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. Per contra, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i procedirem a fer els registres dels dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Muntanyola:

Complementàriament als serveis exposats en aquesta pantalla. A ServeisTic també es poden contractar diversos paquets de hosting de pàgines, que igualment permeten una administració completa dels recursos contractats. En tots els paquets de allotjaments s’hi inclou un complement molt interessant, aquest extra En cas que el client ho vulgui, adaptem el seu allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al SEO. Aquesta adaptació dels allotjaments, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS , filtres SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la càrrega de les pantalles

Més informació:


× +info?