Hosting de projectes de comerç electrònic SEO personalitzat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a Navarcles

Els proveïdors de hosting de pàgines, bàsicament enfoquen els serveis a dues filosofies de servei molt diferents;

1. En aquest servei habitualment l’usuari es pot fer tasques des de la seva àrea d’administració, però normalment, en el dia a dia se n’acaba fent càrrec el departament tècnic. En tot cas es tracta d’un servei que té com a objectiu el funcionament dels serveis del servidor, però si a l’usuari li cal que es faci alguna adaptació especial, habitualment se li denegui.

2. En el relatiu a servei (i preu) en aspectes d’allotjament de pàgines web es va d’un extrem a l’altre, i si en l’altra possibilitat ho donaven tot mastegat, en aquesta opció pràcticament tot s’ha de fer. Tot i això, els servidors poden funcionar… més o menys amb una mínima preparació, tot i que és important que per defecte no hi ha configurades les còpies del servidor (i són imprescindibles), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè per configurar-los s’ha de tenir informació del projecte.


Com és l’allotjament de pàgines i botigues on-line que us proposa ServeisTic per al vostre negoci?

A ServeisTic tenim un enfocament particular dels serveis d’allotjament de pàgines i botigues virtuals, i per aquest motiu, per nosaltres és prioritari oferir la màxima llibertat als nostres usuaris, però alhora també estem atents a la seguretat, i l’èxit del seu projecte. Aquest valor afegit, consisteix en l’adaptació dels espais d’allotjament, a les necessitats dela pàgina, per tal que tingui les màximes oportunitats d’èxit, com a mínim pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, ajudant-lo de la millor manera possible a cada consulta:

1. Tots els serveis de hosting de pàgines, botigues on-line i registre de dominis que es poden contractar a ServeisTic es poden actualitzar des de l’àrea d’administració. De tota manera, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres clients pretén donar la millor resposta possible a totes les tipologies de clients, i per aquest motiu, si el client vol que ens fen càrrec d’alguna tasca, només ha d’explicar-nos què li fa falta, i farem per ell les tasques que sol·liciti.

2. L’usuari de ServeisTic també disposa del suport i l’assessorament tècnic que pugui necessitar, per qualsevol modificació del servei que no sigui capaç de fer sense assessorament, i si ho prefereix, fins i tot se li poden fer aquestes tasques, que entre altres inclouen la creació d’adreces de correu, (i si cal, un cop creades es poden configurar remotament als seus ordinadors mitjançant connexió amb escriptori remot), també ens podem cuidar de migrar de pàgines, i botigues, cap al nostre servei de hosting web, a més de (si cal apuntar els registres DNS, o fins i tot podem fer-nos càrrec de la mediació amb l’actual proveïdor, de manera que el client es pugui oblidar de tot el procés de migració del domini fins que s’hagi acabat.

3. Poder disposar de suport tècnic, i que el servei de hosting s’adapti, són característiques el converteixen en molt més fàcil, i agradable d’administrar per part del’administrador. Però el veritable compromís de ServeisTic és ser un col·laborador destacat en l’èxit dels projectes en que participem amb el servei d‘allotjament. Per aquest motiu, vetllem especialment de que el hosting s’adapti a les necessitats de la pàgina web o botiga virtual, en el referent a SEO, i de seguretat. Són diversos aspectes variables en funció de la pàgina o botiga, i per tant és indispensable aplicar algunes modificacions a tots i cadascun dels allotjaments per satisfer-les al màxim.

Els serveis d’allotjament tenen unes configuracions predeterminades, a partir de les quals es duen a terme les adaptacions en funció de les necessitats de l’usuari. A continuació detallem les més rellevants:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, el sistema d’emmagatzematge més ràpid que es pot tenir en l’actualitat en serveis de hosting per serveis estàndard.

2. Sistemes amb SpamAssassin, ClamAV, rkhunter. Una combinació òptima per disposar d’un alt nivell de seguretat al sistema en temps real, i amb anàlisis periòdics del servidor.

3. Filtrat de missatges entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, configurats per a cada domini del servidor, per rebre i enviar només correus procedents de l’emissor declarat a les capçaleres. Utilització de sistemes de filtrat de correus per certificar l‘autenticitat dels remitents dels missatges (ja siguin enviats com rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus de suplantació d’identitat.

4. Revisar mensualment per certificar que al domini del client no hi ha redireccions de il·lícites.

5. Backup remot amb còpies mensuals, còpies quinzenals, i 7 diàries.

6. Activació de SSL, si l’usuari ho vol, li instal·lem. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració de la pàgina o botiga. S’hi inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP. Tot i això, si l’usuari prefereix un altre panell d’administració, caldrà que ho sol·liciti, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinatari inexistent, o bé problemes de comunicació). Si es detecta missatges retinguts, s’estudien els motius i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui reenviar els missatges, o trucar al destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia operativa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari per esbrinar els motius i solucionar la incidència.

9. Mitigar d’ atacs DDOS per evitar denegacions de servei a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclosa als serveis d‘allotjament, per aconseguir que la pàgina o botiga online del projecte es pugui consultar més ràpidament des de tot el món.

11. Hores de assistència tècnica incloses en la contractació i renovació anual dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Navarcles:

Administració de servidors dedicats i VPS a Navarcles:

En alguns casos el client pot necessitar allotjar molts dominis, indstintament de si aquests dominis són d’una empresa, o bé de diverses. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, crear bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Navarcles:

A ServeisTic, ens podem cuidar del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es mantenen uns mínims de seguretat que impedeixen que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, aquestes activitats poden consistir en enviar spam des de la pàgina web afectada, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Navarcles:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament orgànic optimitzant pàgines web i botigues on-line. En cas que el client ho vulgui, podem preparar una anàlisi de la seva pàgina web. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori les posicions als cercadors. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que li faci. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en el possible.

Més informació:


Registrar dominis a Navarcles:

Registrar dominis amb panell de control per administrar tots els registres de dominis des de la mateixa pàgina. En cas de qualsevol problema, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui registrar els seus dominis i utilitzar-los. Per contra, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Navarcles:

Com a complement als serveis descrits en aquesta pantalla. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans d’allotjament de pàgines, que igualment permeten una administració completa dels recursos contractats. tots els allotjaments inclouen un extra molt interessant, aquest valor afegit es basa en aplicar algunes personalitzacions al seu servei d’allotjament per adequar-lo a la programació de la seva pàgina web o botiga online per fer-la més segura i millorar-ne les característiques SEO. La personalització dels hostings, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la càrrega de les pantalles

Més informació:


× +info?