Servei d’allotjament de pàgines web a Navàs. SEO amb adaptacions a les necessitats de cada usuari, suport, assistència i acompanyament tècnic per posicionar millor les pàgines, i millorar-ne la seguretat.

En parlar de hosting de pàgines web, habitualment el servei es planteja des de dues perspectives oposades;

1. És un servei que es basa en fer-se càrrec de pràcticament totes les actualitzacions que necessita el client, al que se li permet administrar alguns serveis, com el correu, accedir a l’espai per FTP, i poca cosa més, perquè quan es contracta aquest tipus de servei generalment no vol fer-se càrrec d’aquestes tasques, i per estalviar-se ensurts renuncia a aquesta responsabilitat per tal que se’n faci càrrec el seu proveïdor.

2. A l’altre extrem, hi trobem proveïdors de serveis d’allotjament que ofereixen serveis que es basen al 100% en el desplegament de mitjans tecnològics. El client contracta els serveis l’allotjament de pàgines per Internet, i pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu paquet d’allotjament de pàgines web. Aquesta és una opció molt més ràpida i eficient quan s’ha d’aplicar qualsevol modificació als serveis de hosting de pàgines contractats, però cal que el client tingui els coneixements tècnics indispensables per tal que els serveis contractats funcionin correctament sense necessitar un assessorament tècnic extern del que no disposen, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Quin servei de hosting de pàgines i botigues online que proposa ServeisTic per la vostra organització?

Els paquets de hosting de pàgines i botigues on-line que es poden contractar a ServeisTic, són diferents de les opcions estàndard, i és que a més de permetre que els usuaris es gestionin tots els serveis contractats possibles, i si ho volen ens podem encarregar d’aplicar qualsevol modificació que requereixin, o bé indicar als usuaris que ho sol·licitin com poden fer allò que necessitin. Sempre i quan no resulti possible, en funció del seu nivell tècnic. A més, en els plans de hosting de pàgines web i botigues online s’hi inclouen serveis de valor afegit, consistents en l‘adaptació de l’espai d’allotjament per incrementar les oportunitats d’èxit del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina web o botiga virtual:

1. Tots els serveis de hosting de pàgines, botigues virtuals i registre de dominis oferts per ServeisTic es poden gestionar des de l’àrea d’administració. Tot i això, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres clients vol donar la millor resposta possible a totes les tipologies de clients, i per aquest motiu, si el client vol que ens fen càrrec d’alguna tasca, només ha de demanar-nos el que li calgui, i farem per ell les tasques que sol·liciti.

2. L’usuari de ServeisTic a més, disposa del suport i l’assessorament tècnic que en un moment donat pugui necessitar, per qualsevol modificació del servei que no sigui capaç de fer sense ajuda, i si vol, fins i tot se li poden fer aquestes tasques, que entre altres inclouen l’activació de bústies de correu, (i si cal, un cop creades les podem configurar remotament als seus equips connectant-nos amb escriptori remot), així com la migració de pàgines, i botigues online, cap al nostre servei d’allotjament web, a més de (si cal preparar els registres DNS cap a serveis externs, o fins i tot exercir de mediadors amb l’actual proveïdor, de manera que el client es pugui oblidar de tot el procés de migració.

3. Que hi hagi qui es faci càrrec de les modificacions de l’allotjament, o que si hi estem interessats, estiguin disposats a ajudar-nos a administrar els serveis disponibles al servidor, són dues característiques a tenir en compte, que fan que el servei esdevingui molt amigable. Però l’autèntic valor afegit de ServeisTic, és que no ens limitem a que les pàgines, o botigues on-line dels clients, i els serveis que les acompanyen funcionin, i funcionin bé. El nostre principal compromís és ser un dels elements que facilitin l’èxit dels nostres clients. Per aquest motiu fem servir, i recomanem el software de servidors de pàgines web que ens genera més confiança. També personalitzem els allotjaments en funció del que s’hi allotja, per ajudar a que tant en el relatiu a millorar el posicionament, com en el relatiu a seguretat, l’allotjament sigui el més adequat possible a les característiques de cadascuna de les pàgines web o botigues on-line que s’hi allotgin. Així, els usuaris dels nostres serveis obtenen un millor posicionament, i millors garanties de seguretat en el servei d’allotjament i a la seva pàgina web o botiga.

A aquestes personalitzacions del servei d’allotjament de dominis per pàgines o botigues online, cal afegir-hi les característiques i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, el sistema d’emmagatzematge més ràpid que es pot tenir en serveis d’allotjament per públic estàndard.

2. Protecció en temps real amb Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per detectar i eliminar qualsevol malware del servidor immediatament.

3. Filtrat de missatges d’e-mail entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, a cadascun dels dominis, per impedir tant la recepció i l’enviament de correus fraudulents. Configuració de sistemes de filtrat de missatges per assegurar la legitimitat dels remitents dels missatges (tant enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus de suplantació d’identitat.

4. Verificació mensual de redireccions fraudulentes, per evitar que correus amb contingut confidencial (generalment factures, pressupostos…) siguin reenviats a persones diferents dels seus destinataris, amb la finalitat de donar-hi un ús fraudulent.

5. Backup remot amb 3 còpies mensuals, 2 còpies quinzenals, i 7 diàries.

6. Activar SSL, si el client ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines o botigues virtuals. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés a l’administració. Inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. A ServeisTic considerem que la millor opció és el panell de control CWP. Si l’usuari prefereix un altre panell de control, només cal que ho indiqui, i es valorarà la possibilitat.

8. Diàriament es revisen els correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinataris erronis, o bé problemes de comunicació). En cas de que hi hagi alguna incidència, es verifiquen les dades i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui reenviar els correus, o trucar al destinatari per tal que li faciliti una adreça de correu activa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari per esbrinar i solucionar la incidència.

9. Alleujar atacs DDOS per tal que no es produeixin errors de servidor a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Content Delivery Network) inclòs als serveis de hosting, per aconseguir que la pàgina o botiga virtual del projecte es pugui consultar més ràpidament des de tot el món.

11. Hores de assistència tècnica que s’inclouen en les contractacions i les renovacions dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Navàs:

Administració de servidors dedicats i VPS a Navàs:

Hi ha clients que tenen diverses pàgines amb diferents dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS , un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si així ho prefereix el client, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, afegir bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Navàs:

Una altra de les tasques que podem realitzar per als nostres clients consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Navàs:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament i SEO. En cas que el client ho vulgui, podem facilitar una anàlisi de la seva pàgina. En funció del que es trobi, li proposarem les solucions més apropiades per millorar-ne el posicionament. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que li faci. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Navàs:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per administrar els contactes, registrar i administrar els dominis i fer-hi les modificacions. En cas de trobar-se qualsevol incidència pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. D’altra banda, si l’usuari prefereix que ens fem càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i procedirem a fer els registres dels dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Navàs:

El servei que oferim al client però es completa amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic també oferim diversos paquets de hosting de pàgines web, que semple incorporen un panell de control per administrar els serveis contractats. En tots els hostings s’hi inclou un extra que els fa molt especials, aquest complement es basa en aplicar algunes personalitzacions al seu servei de hosting per adaptar-lo a la programació de la seva pàgina web o botiga per fer-la més segura i millorar-ne el posicionament. Aquesta adaptació dels espais d’allotjament, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, alhora que activar la compressió de d’elements estàtics, i un llarg etcètera, que estan descrites als espais d’hospedatge web i servidors.

Més informació:


× +info?