Allotjament de projectes de comerç electrònic a mida, amb adaptació i assessorament SEO i de seguretat, per millorar el posicionament de pàgines a Olesa de Montserrat

Els proveïdors de hosting de pàgines web, fonamentalment enfoquen els serveis a dues filosofies de servei molt diferents;

1. És un servei en el que habitualment l’usuari es pot fer tasques des del panell d’administració, però normalment, en el dia a dia se n’acaba fent càrrec el departament tècnic. En tot cas es tracta d’un servei que es limita a garantir el funcionament de l’allotjament, però si al client li cal fer alguna adaptació especial, el més normal és que se li denegui.

2. A l’altre extrem, els proveïdors d’allotjament ofereixen un servei basat al 100% en el desplegament tecnològic. El client contracta l’allotjament web per Internet, i pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu allotjament de pàgines. Aquesta és una opció molt més ràpida i eficient quan s’ha d’aplicar qualsevol modificació als serveis d’allotjament web que ha contractat, sempre i quan el client tingui els coneixements o de la persona adequada per tal que els allotjaments i dominis funcionin correctament sense necessitar un suport tècnic extern que no està disponible, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Com és l’allotjament de pàgines web i botigues virtuals que us proposem des de ServeisTic per la vostra iniciativa?

A ServeisTic treballem amb un enfocament poc usual de com oferir els serveis d’allotjament de pàgines web i botigues online, i per aquest motiu, per nosaltres és prioritari oferir la màxima llibertat als usuaris, però alhora també vetllem per la seguretat, i l’èxit del seu projecte. El que ens diferencia dels serveis de hosting que es poden contractar habitualment, és que adaptem els espais d’allotjament, a les caracterítiques del projecte, per tal que tingui les màximes oportunitats d’èxit, com a mínim pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, assessorant el millor possible a cada consulta:

1. Els serveis contractats s’administren des d’una àrea d’administració, des d’on l’usuari els administra amb total llibertat. Des d’aquest espai el client pot fer tot el que necessiti amb tots els serveis que que tingui a ServeisTic. Per contra si l’usuari no vol haver d’entrar a cap pàgina per gestionar el seu allotjament, en lloc de fer-se les actuacions des de l’àrea privada només ha de contactar amb nosaltres per telèfon, enviar-nos un formulari o bé un email, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes accions.

2. L’usuari de ServeisTic a més, disposa del suport i l’assessorament tècnic que pugui necessitar, per qualsevol modificació del servei per la que li faci falta assessorament, i si ho prefereix, tambe se li poden fer aquestes tasques, que inclouen la creació d’adreces de correu, (i si cal, un cop creades la configuració remota als seus pc’s connectant-nos amb escriptori remot), així com la migració de pàgines web, i botigues virtuals, cap al nostre servei d’allotjament web, a més de (és necessari administrar els registres DNS, o fins i tot podem fer-nos càrrec de la mediació amb l’actual proveïdor, de manera que el client es pugui oblidar de la migració.

3. Però, el que fa que el servei d’allotjament de pàgines web, i botigues de ServeisTic, sigui realment poc habitual, és la personalització de l’espai de hosting web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines web, o botigues virtuals dels clients. Aquestes adaptacions converteixen el servei d’allotjament de pàgines web en un servei SEO, perquè permeten que la pàgina o botiga virtual millori el posicionament als resultats de cerca a Google. I, si l’usuari ho requereix (i ens facilita l’accés a l’administració de la seva pàgina web o botiga virtual, podrem revisar els complements que hi han instal·lat, i proposar-li adaptacions per obtenir un millor posicionament, que no es poden realitzar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la programació de la pàgina o botiga online.

La personalització del servei d’allotjament, es fa sobre les característiques inicials del hosting en que s’allotgen els dominis contractats, i que són les detallades a continuació:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, el sistema d’emmagatzematge més ràpid que es pot contractar en serveis de hosting per públic estàndard.

2. Antispam, antivirus, antirootkit, escaneig en temps real, i escanejos complets diaris o setmanals de tot el sistema per detectar la presència de software maliciós.

3. Filtrat de missatges entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, a cada domini del servidor, per impedir la recepció com l’enviament de correus fraudulents. Configuració de filtres per assegurar l‘autenticitat dels remitents dels correus (ja siguin enviats com rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus fraudulents.

4. Revisió mensual per verificar que al domini del client no hi ha redireccions de il·lícites.

5. Backup amb 3 còpies mensuals, còpies quinzenals, diàries.

6. Activació de SSL, si l’usuari ho vol, li instal·lem. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés a l’administració. S’hi inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Panell de control CWP. Tot i això, si l’usuari prefereix un altre panell d’administració, caldrà que ho sol·liciti, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (adreces errònies, o bé problemes de comunicació). Si es detecta que hi hagi algun correu retingut, es verifiquen les dades i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui tornar a enviar el correu, o contactar amb el destinatari per tal que li faciliti una adreça de correu activa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari per esbrinar els motius i resoldre la incidència.

9. Alleujament d’ atacs DDOS per evitar errors de servidor a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclosa als serveis d‘allotjament, per aconseguir que la pàgina web o botiga del projecte es pugui consultar amb més agilitat des de tot el món.

11. Diverses hores de suport tècnic que s’inclouen en la contractació i renovació anual dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Olesa de Montserrat:

Administració de servidors dedicats i VPS a Olesa de Montserrat:

Hi ha usuaris que tenen diverses pàgines amb diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són d’una empresa, o bé dels seus clients. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, és un servei personalitzat i complet, que inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Olesa de Montserrat:

A més de l’allotjament de pàgines, i registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es mantenen uns mínims de seguretat que impedeixen que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres coses pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Olesa de Montserrat:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i posicionament optimitzant pàgines web i botigues online. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I atenent als resultats, li proposarem les solucions adequades per millorar-ne el posicionament. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té un col·laborador de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Olesa de Montserrat:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per administrar els contactes, registrar i administrar els dominis i efectuar les actualitzacions. En cas de qualsevol problema, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui administrar els seus dominis i utilitzar-los. Però si s’estima més que li registrem els dominis nosaltres, només només ha de completar un formulari de contacte en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Olesa de Montserrat:

Addicionamement als serveis explicats en aquest espai. A ServeisTic són especialment rellevants també els plans d’allotjament, que semple incorporen una àrea privada per administrar els serveis . En tots els allotjaments s’hi inclou un extra que els fa molt especials, aquest extra En cas que el client ho consideri oportú, apliquem les adaptacions necessàries al seu hosting per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al SEO. Aquesta adaptació dels allotjaments, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS , filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, també compressió de fitxers i imatges per millorar la velocitat de navegació

Més informació:


× +info?