Servei d’allotjament de pàgines a Olost. SEO amb adaptacions a les necessitats de cada usuari, suport, assistència i acompanyament tècnic per posicionar millor les pàgines web, i millorar-ne la seguretat.

En parlar d’allotjament de pàgines, habitualment el servei s’enfoca des de dues vessants oposades;

1. En aquest servei habitualment l’usuari es pot fer algunes tasques des de la seva àrea d’administració, però normalment, en el dia a dia se n’acaba fent càrrec el departament tècnic. Es tracta d’un servei que es limita a garantir el funcionament dels serveis del servidor, però si al client li cal que es faci alguna adaptació especial, habitualment se li denegui.

2. En matèria de servei (i preu) en aspectes d’allotjament web es va força d’un extrem a l’altre, i si a la primera possibilitat ho donaven tot mastegat, en aquesta pràcticament tot s’ha de fer. Tot i això, els servidors poden funcionar… més o menys amb una mínima preparació, tot i que és important que per defecte no hi ha els backups configurats (i són indispensables), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè s’han de configurar tenint en compte els paràmetres del servei que es donarà. En resum, per contractar un servei de baix cost, cal saber el que es necessita per no tenir problemes en el moment menys esperat.


Quin servei d’allotjament de pàgines web i botigues online que us pot oferir ServeisTic per la vostra organització?

A ServeisTic treballem amb un enfocament diferent dels serveis d’allotjament de pàgines web i botigues virtuals, i per aquest motiu, oferim la màxima llibertat possible als nostres usuaris, alhora que estem atents a la seguretat, i l’èxit dels seus projectes. Aquest valor afegit, consisteix en l’adaptació dels espais d’allotjament, a les caracterítiques dela iniciativa, per tal que tingui més oportunitats d’èxit, com a mínim pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, amb el suport i assessorament més adequat a cada consulta:

1. A ServeisTic, l’usuari disposa d‘àrea privada per gestionar els serveis i productes contractats. Podent contractar, pagar, gestionar les renovacions, cancel·lar, i en definitiva, administrar tot el relacionat amb el servei d’allotjament de pàgines web i botigues online que hagi contractat, ja sigui per Internet, o per telèfon. Sense haver de demanar que cap tècnic faci cap de les actuacions que es poden fer des del panell de control del client. Però si n’és més partidari, aquestes tasques se li faran des del suport tècnic.

2. Sovint l’usuari es vol encarregar ell mateix d’alguna tasca d’administració tècnica del seu hosting, però no sap com fer-ho. En cas que el client tingui preparació, com per assimilar fàcilment la formació per efectuar aquestes tasques amb garanties, i a més l’interès per fer-la. Des de suport tècnic li donarem les explicacions necessàries. Tant si es tracta d’administrar serveis del seu hosting, com si necessita aprendre a configurar les adreces de correu electrònic al seu equip. Amb aquesta finalitat, podem ajudar-lo utilitzant programes d’escriptori remot, que se li podrà explicar el que s’ha de fer mentre ho veu directament a la seva pantalla.

3. Però, el que fa que el servei de hosting de pàgines, i botigues de ServeisTic, esdevingui realment inusual, és la personalització de les característiques del servei de hosting web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines web, o botigues on-line dels clients. Aquestes adaptacions converteixen el servei de hosting de pàgines web en un servei SEO, perquè permeten que la pàgina o botiga virtual obtingui un millor posicionament als resultats dels cercadors. I, si l’usuari ho requereix (i ens facilita l’accés a l’administració de la seva pàgina o botiga, podrem revisar els complements que hi han instal·lat, i proposar-li millores que no es poden realitzar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la programació de la pàgina o botiga virtual.

A les adaptacions del servei de hosting de dominis per pàgines o botigues online, cal afegir-hi les característiques i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Discs durs M.2 NVMe, les dades s’entreguen molt més ràpid (millorant el posicionament de les pàgines als cercadors).

2. Antispam, antivirus, antirootkit, escaneig en temps real, i escanejos complets diaris o setmanals de tot el sistema per detectar la presència de virus o malware.

3. filtratge de correus amb SPF, DKIM i DMARC configurats per a cadascun dels dominis, per garantir que el remitent de cada correu és el declarat, evitant gràcies a aquests filtres, una quantitat de spam considerable.. Configuració de filtres per assegurar l‘autenticitat dels remitents dels missatges (ja siguin enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus de suplantació d’identitat.

4. Revisió periòdica de reenviaments de missatges fraudulents, per evitar que missatges amb informació sensible (generalment factures, pressupostos…) arribin a persones diferents dels seus destinataris, per utilitzar-los de manera fraudulenta.

5. Còpies Backup de seguretat programades set durant la darrera setmana, una cada 15 dies, i els darrers mesos.

6. Activar SSL, si el client ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés . Inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. A ServeisTic considerem que la millor opció és el panell de control CWP. Tot i això, si l’usuari vol utilitzar un altre panell d’administració, caldrà que ho indiqui, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (bústies mal escrites, o bé problemes de comunicació). Si es detecta correus retinguts, s’estudien els motius i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui tornar a enviar el missatge, o trucar al destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia activa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari per esbrinar i solucionar la incidència.

9. Resistència a atacs DDOS per evitar denegacions de servei a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclosa als serveis de hosting, per facilitar que la pàgina o botiga virtual del projecte es mostri més ràpidament des de qualsevol lloc del món.

11. Diverses hores de servei tècnic que s’inclouen en les contractacions i les renovacions dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Olost:

Administració de servidors dedicats i VPS a Olost:

En alguns casos el client pot necessitar allotjar molts dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, amb la monitorització dels serveis, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si així ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Olost:

A més del hosting, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres possibilitats pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Olost:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament orgànic webs i botigues online. En cas que el client ho vulgui, podem el·laborar una anàlisi de la seva web. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les accions oportunes per millorar el posicionament de. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Olost:

Servei de registre de dominis amb panell de control per fer els registres i administrar els dominis contractats amb total llibertat. En cas de qualsevol entrebanc, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui registrar dominis i utilitzar-los. Però si s’estima més que ens fem càrrec dels seus registres, només ens ha d’enviar un correu electrònic, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Olost:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic tenim paquets d’allotjament per un gran ventall de necessitats, que igualment permeten una gestió completa dels serveis contractats. Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest complement consisteix en adaptar el seu servei d’allotjament per adequar-lo a la programació de la seva pàgina web o botiga virtual per optimitzar-la per cercadors. Entre aquestes personalitzacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, alhora que activar la compressió de d’elements estàtics, i altres adaptacions, que es detallen a les pantalles de hosting web i servidors.

Més informació:


× +info?