Servei d’allotjament de botigues on-line a Orís. SEO adaptat a les necessitats de cada client, suport, assistència i assessorament tècnic per posicionar les pàgines web, i millorar-ne la seguretat.

Quan es tracta de hosting de pàgines web, habitualment el servei s’enfoca des de dues perspectives molt diferents;

1. És un servei que es basa en fer-se càrrec de gairebé totes les tasques que l’usuari pot necessitar, al que se li permet gestionar alguns serveis, com el correu, accedir a l’espai per FTP, i poca cosa més, perquè qui contracta aquests serveis generalment no vol fer-se càrrec de l’administració del seu domini, i prefereix que se’n faci càrrec el seu proveïdor.

2. A l’altre extrem, hi trobem proveïdors de serveis hosting que ofereixen serveis que es basen al 100% en el desplegament tecnològic. En aquest tipus de hosting el client contracta de hosting web per Internet, i pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu paquet d’allotjament de pàgines web. Aquesta és una opció molt més ràpida i eficient per aplicar qualsevol modificació als serveis d’allotjament web contractats, sempre i quan el client disposi dels coneixements o de la persona adequada per tal que els serveis contractats funcionin correctament sense necessitar un suport tècnic extern del que no disposen, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Com és el hosting de pàgines web i botigues online que pot oferir ServeisTic per la vostra organització?

A ServeisTic treballem amb un enfocament poc usual dels serveis de hosting de pàgines i botigues on-line, i per aquest motiu, oferim la màxima llibertat possible als usuaris, però alhora també estem atents a la seguretat, i l’èxit del seu projecte. El que ens diferencia dels serveis d’allotjament que es poden contractar habitualment, és que personalitzem els espais d’allotjament, a les caracterítiques dela pàgina, per tal de que tingui, pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, amb el suport i assessorament més adequat a cada consulta:

1. Tots els serveis d’allotjament de pàgines web, botigues on-line i administració de dominis contractats a ServeisTic es poden gestionar des de l’àrea d’administració. De tota manera, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres usuaris pretén donar la millor solució possible a totes les tipologies d’usuaris, i per aquest motiu, en cas que el client ho prefereixi, només ha d’explicar-nos què li fa falta, i farem per ell les tasques que requereixi.

2. Sovint l’usuari es vol responsabilitzar d’algun dels treballs d’administració tècnica del seu hosting, però no té prou seguretat per fer-ho. En cas que el client tingui preparació prèvia, com per assimilar sense haver de dedicar massa temps la formació per dur a terme aquest tipus de tasques amb garanties, i la vol fer. Des del departament de suport de ServeisTic l’ajudarem. Tant si es tracta d’administrar serveis del seu hosting, com si necessita configurar les adreces de correu al seu ordinador. Per fer-ho utilitzem software d’escriptori remot, que se li podrà explicar el que s’ha de fer veient-ho a la seva pantalla.

3. Però, el que fa que el servei de hosting de pàgines, i botigues online de ServeisTic, sigui realment poc habitual, és la personalització de l’espai d’allotjament web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines web, o botigues dels clients. Aquestes adaptacions converteixen el servei de hosting de pàgines web en un servei SEO, perquè faciliten que la pàgina o botiga online obtingui un millor posicionament als resultats dels cercadors. I, si el client ho requereix (i ens facilita l’accés a l’administració de la seva pàgina web o botiga on-line, podrem revisar els complements que hi han instal·lat, i proposar-li adaptacions per obtenir un millor posicionament, que no es poden realitzar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la pròpia pàgina o botiga virtual.

A les adaptacions dels serveis d’allotjament de dominis per pàgines o botigues virtuals, cal afegir-hi les especificacions i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, que garanteixen la màxima rapidesa d’accés i enviament de dades més ràpid que els sistemes HDD i SSD estàndard utilitzats per la majoria de serveis d’allotjament. Aquest sistema fa que les pàgines web o botigues carreguin més ràpid.

2. Sistemes amb l’Antispam SpamAssassin, l’Antivirus ClamAV i l’Antirootkit rkhunter. Una combinació òptima per disposar d’un alt nivell de seguretat al sistema en temps real, i amb escanejos periòdics del servidor.

3. filtratge de correus amb SPF, DKIM i DMARC configurats per a cadascun dels dominis, per garantir que el remitent de cada correu és el que s’indica, i així evitar una part important del spam.. Configuració de filtres per assegurar la legitimitat dels remitents dels correus (ja siguin enviats o rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus fraudulents.

4. Revisió mensual per verificar que al domini de l’usuari no hi ha redireccions de correu il·lícites.

5. Còpies de seguretat diàries (7), quinzenals (2) i mensuals (3).

6. Activar SSL, si l’usuari ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració de la pàgina web o botiga on-line . S’hi inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. A ServeisTic preferim utilitzar el panell de control CWP. Si el client vol utilitzar un altre panell de control, només cal que ho indiqui, i se li facilitarà la proposta corresponent a la personalització.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinatari inexistent, o bé incidències de comunicació). En cas de que hi hagi que hi hagi algun missatge retingut, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui reenviar els correus, o contactar amb el destinatari per tal que li faciliti una adreça de correu activa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari per esbrinar i resoldre la incidència.

9. Mitigar d’ atacs DDOS per tal que no es produeixin errors de servidor a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Content Delivery Network) inclòs als serveis d‘allotjament, per facilitar que la pàgina o botiga online del projecte es pugui consultar més ràpidament des de tot el món.

11. Diverses hores de suport tècnic que s’inclouen en les contractacions i les renovacions dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Orís:

Administració de servidors dedicats i VPS a Orís:

Quan el client té diversos dominis pels quals necessita hosting per allotjar, indstintament de si aquests dominis són d’una empresa, o bé de diverses. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS , un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Orís:

A ServeisTic, ens podem cuidar consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la pàginaweb esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina per activitats il·lícites, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres possibilitats encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Orís:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament i SEO. En cas que el client ho vulgui, podem facilitar una anàlisi de la seva pàgina web. En funció del que es trobi, li proposarem les solucions més apropiades per millorar-ne el posicionament. Amb els resultats i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que se n’ocupi el seu col·laborador de confiança. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Orís:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per gestionar els contactes, registrar dominis i efectuar les actualitzacions. En cas de qualsevol problema, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari, i l’ajudem per tal que pugui registrar dominis i utilitzar-los. Per contra, si l’usuari prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Orís:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic tenim plans d’allotjament per un gran ventall de necessitats, que igualment permeten una administració completa dels serveis. En tots els paquets de hostings s’hi inclou un complement molt interessant, aquest complement En cas que el client ho vulgui, apliquem les adaptacions necessàries al seu hosting per incrementar-ne la seguretat, i les relacionades amb el posicionament. Aquesta adaptació dels espais, entre altres inclou activar de certificats SSL per la navegació segura, filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la velocitat de navegació

Més informació:


× +info?