Allotjament de botigues on-line a mida, amb adaptació i assessorament SEO i de seguretat, per millorar el posicionament de pàgines web a Oristà

En el referent a allotjament de pàgines, el més freqüent és que hi hagi dues possibilitats de servei;

1. És un servei que es basa en ocupar-se de gairebé totes les tasques que l’usuari pot necessitar, al que se li permet controlar alguns elements mo crítics del servidor, com el correu, accedir a l’espai per FTP, i en realitat poca cosa més, perquè quan es contracta aquest tipus de servei el més habitual és que no vulgui preocupar-se de l’administració del seu domini, i per estalviar-se ensurts renuncia a aquesta responsabilitat per tal que se’n faci càrrec el seu proveïdor.

2. La segona possibilitat és a les antípodes de la primera. El proveïdor es limita a facilitar un espai, uns recursos, i de vegades uns manuals. I amb això el client ja pot desenvolupar el seu projecte. Aquesta opció té avantatges molt evidents; I és que en no tenir suport, i contractar únicament recursos, resulta molt econòmic. Però l’inconvenient principal també és molt evident, perquè el suport tècnic és pràcticament inexistent o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo “ASAP!”, i sense ajuda, ni la seguretat que dóna tenir algú que pugui assenyalar el motiu i la solució de la incidència.


Com és el hosting de pàgines i botigues virtuals que proposem per al vostre negoci?

El servei d’allotjament de pàgines web i botigues virtuals de ServeisTic, és compatible amb les dues possibilitats, a més incorpora diversos elements de valor afegit, que el fan molt més útil, perquè milloren la utilitat de la seva pàgina o botiga virtual:

1. Tots els serveis d’allotjament de pàgines, botigues on-line i registre de dominis que ofereix ServeisTic es poden gestionar des de al panell de control. De tota manera, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres usuaris vol donar la millor solució possible a totes les tipologies d’usuaris, i per aquest motiu, si el client vol que ens fen càrrec d’alguna tasca, només ha d’explicar-nos què li fa falta, i farem per ell les tasques que requereixi.

2. L’usuari de ServeisTic també disposa del suport i la col·laboració tècnica que pugui fer-li falta, per qualsevol tasca que no sigui capaç de fer sense assessorament, i si vol, tambe se li poden fer aquestes tasques, que entre altres inclouen l’activació d’adreces de correu, (i si cal, un cop creades la configuració remota als seus pc’s mitjançant connexió amb escriptori remot), també ens podem cuidar de migrar de pàgines, i botigues online, cap al nostre servei de hosting web, a més de (si cal administrar els registres DNS cap a serveis externs, o fins i tot podem fer-nos càrrec de la mediació amb l’actual proveïdor, per tal que el client es pugui oblidar de tot el procés de migració del domini fins la seva finalització.

3. Que hi hagi qui es cuidi de totes les tasques necessàries, o bé que si hi estem interessats, estiguin disposats a ajudar-nos a administrar els serveis disponibles al servidor, són dues característiques molt interessants, que fan que el servei esdevingui molt amigable. Però el principal valor afegit de ServeisTic, és que a més de fer que les pàgines web, o botigues virtuals dels clients, així com els serveis relacionats funcionin, i funcionin perfectament. El nostre principal desig és ser un dels elements que facilitin l’èxit dels nostres clients. Per aquest motiu fem servir, i recomanem el sistema operatiu de servidors de pàgines web que ens genera més confiança. A més, personalitzem alguns aspectes del hosting, per ajudar a que tant en el relatiu a SEO, com en el relatiu a seguretat, el hosting sigui el més adequat a les característiques de cadascuna de les pàgines web o botigues que s’hi allotgin. D’aquesta manera, els clients de ServeisTic obtenen un posicionament més destacat, i més garanties de seguretat en el seu hosting i a la seva pàgina o botiga virtual.

Els paquets de hosting tenen unes característiques predeterminades, a partir de les quals es fan les adaptacions en funció de les necessitats de l’usuari. Aquestes característiques són les indicades a continuació:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, que garanteixen la màxima rapidesa d’accés i enviament d’informació més ràpid que els sistemes HDD i SSD habituals utilitzats per la majoria de serveis d’allotjament. Aquest sistema fa que les pàgines web o botigues es vegin més ràpid.

2. Sistemes amb l’Antispam SpamAssassin, l’Antivirus ClamAV i l’Antirootkit rkhunter. Una combinació òptima per disposar d’un alt nivell de seguretat al sistema en temps real, i amb anàlisis periòdics del servidor.

3. Filtre de correus entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, a cadascun dels dominis, per impedir tant la recepció com l’enviament de correus fraudulents. Utilització de sistemes de filtrat de correus per certificar l‘autenticitat dels remitents dels missatges (tant enviats o rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus fraudulents.

4. Certificació periòdica de redireccions fraudulentes, per evitar que correus amb contingut confidencial (generalment factures, pressupostos…) puguin arribar a persones diferents dels destinataris, per utilitzar-los de manera fraudulenta.

5. Còpies de seguretat remotes diàries , quinzenals i mensuals .

6. Certificat de seguretat SSL disponible, si l’usuari ho vol, li instal·lem. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés a l’administració. Inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Panell de control CWP Control Web Panel. Tot i això, si el client vol utilitzar un altre panell d’administració, caldrà que ho sol·liciti, i se li facilitarà la informació corresponent a la personalització sol·licitada.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinataris erronis, o bé problemes de comunicació). Si es detecta missatges retinguts, es verifiquen les dades i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui reenviar els correus, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia operativa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari i així esbrinar i resoldre la incidència.

9. Resistència a atacs DDOS per evitar denegacions de servei a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclòs als serveis d‘allotjament, per facilitar que la pàgina web o botiga del projecte es mostri amb més agilitat des de qualsevol lloc del món.

11. Diverses hores de servei tècnic que s’inclouen en les contractacions i les renovacions dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Oristà:

Administració de servidors dedicats i VPS a Oristà:

En alguns casos el client pot necessitar allotjar un nombre de dominis considerable, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé dels seus clients. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS , aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, amb la monitorització dels serveis, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que siguem nosaltres qui li faci les modificacions requerides, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, crear bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Oristà:

Una altra de les tasques que podem realitzar per als nostres clients consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es mantenen uns mínims de seguretat que impedeixen que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, aquest tipus de pràctiques en el millor de casos es limiten a l’enviament de spam des de la pàgina que han aconseguit controlar, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Oristà:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i posicionament orgànic tant de pàgines web com de botigues virtuals. De manera que, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I atenent als resultats, li proposarem les solucions adequades per millorar el posicionament. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que li faci. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Oristà:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per gestionar els contactes, registrar dominis i fer-hi les actualitzacions. En cas de qualsevol inconvenient, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari, i l’ajudem per tal que pugui registrar dominis i utilitzar-los. Però si s’estima més que li registrem els dominis nosaltres, només només ha de completar un formulari de contacte en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Oristà:

El servei que oferim al client però es completa amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic disposem de plans d’allotjament per gairebé totes les necessitats, que igualment permeten una gestió completa dels serveis. Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit consisteix en fer les adaptacions necessàries al seu pla de hosting per adaptar-lo a les caracteristiques del seu projecte web o botiga virtual per optimitzar-la per cercadors. La personalització dels allotjaments, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


× +info?