Servei d’allotjament de pàgines a Pallejà. SEO adaptat a les necessitats de cada client, suport, assistència i acompanyament tècnic per posicionar les pàgines web, i millorar-ne la seguretat.

En parlar d’allotjament de pàgines, habitualment el servei s’enfoca des de dues vessants molt diferents;

1. Es tracta d’un servei 100% administrat, el client hi port fer algunes actualitzacions, tot i que habitualment no se’n faci càrrec, i en el moment que ha de fer qualsevol actualització, el més normal és que la indiqui a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. A l’altre extrem, els proveïdors hosting ofereixen serveis que es basen al 100% en el desplegament tecnològic. En aquest tipus d‘allotjament el client contracta els serveis l’allotjament de pàgines per Internet, i pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu paquet d’allotjament de pàgines web. Es tracta d’una opció molt més ràpida i pràctica quan s’ha d’aplicar qualsevol modificació als serveis de hosting web contractats, sempre i quan el client tingui els coneixements tècnics indispensables per tal que els allotjaments i dominis funcionin correctament sense necessitar un suport tècnic extern que no està disponible, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Quin servei de hosting de pàgines web i botigues virtuals que proposa ServeisTic per la vostra organització?

A ServeisTic, l’allotjament de pàgines i botigues virtuals és compatible amb les dues opcions, a més d’incorporar alguns elements de valor afegit, que el fan especialment útil, i milloren la utilitat de la seva pàgina web o botiga online:

1. A ServeisTic, el client disposa d‘àrea privada per gestionar els serveis i productes contractats. Podent contractar, fer el pagament, gestionar les renovacions, cancel·lar, i en definitiva, gestionar tot el relacionat amb el servei d’allotjament de pàgines web i botigues virtuals que hagi donat d’alta, ja sigui personalment, o per telèfon. Sense haver de demanar que un tècnic faci cap de les tasques que es fan des del panell de control del client. Però si n’és més partidari, les modificacions se li faran des del departament tècnic.

2. L’usuari de ServeisTic també disposa del suport i l’assessorament tècnic que pugui necessitar, per fer qualsevol tasca que no sigui capaç de fer sense suport, i si ho prefereix, fins i tot ens podem fer càrrec d’aquestes tasques, que entre altres inclouen l’activació d’adreces de correu, (i si cal, un cop creades les podem configurar remotament als seus pc’s mitjançant connexió amb escriptori remot), així com la migració de pàgines, i botigues on-line, cap al nostre servei d’allotjament web, a més de (si cal administrar els registres DNS, o fins i tot exercir de mediadors amb l’actual proveïdor, de manera que el client es pugui oblidar de tot el procés de migració del domini fins que s’hagi acabat.

3. Tot i que la llibertat, i l’assistència tècnica són molt útils, el que fa que el servei d’allotjament de pàgines, i botigues online de ServeisTic, esdevingui realment especial, és l’adaptació de l’espai de hosting web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines, o botigues virtuals dels usuaris. Les personalitzacions que s’apliquen faciliten que la pàgina o botiga on-line obtingui un millor posicionament als resultats de cerca a Google. I, si l’usuari ho requereix (i ens permet accedir a l’administració de la seva pàgina o botiga virtual, podrem revisar els plugins que utilitza, i proposar-li adaptacions per obtenir un millor posicionament, que no es poden realitzar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la pròpia pàgina web o botiga.

A aquestes personalitzacions dels serveis d’allotjament de dominis per pàgines o botigues, cal afegir-hi les especificacions i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, que garanteixen la màxima rapidesa d’accés i enviament d’informació més ràpid que els sistemes HDD i SSD habituals utilitzats per la majoria de serveis de hosting. Permet que les pàgines o botigues virtuals carreguin molt abans.

2. Protecció en temps real amb la combinació Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per identificar i neutralitzar qualsevol infecció del servidor immediatament.

3. Filtres SPF, DKIM i DMARC configurats per cada domini, per garantir que el remitent de cada correu és el declarat, evitant gràcies a aquests filtres, una quantitat de spam considerable.. Configuració de sistemes de filtrat de missatges per certificar l‘autenticitat dels remitents dels missatges (ja siguin enviats com rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus fraudulents.

4. Revisió mensual de redireccions fraudulentes, per evitar que missatges amb informació sensible (generalment factures, pressupostos…) puguin arribar a persones que no són els destinataris, per utilitzar-los de manera fraudulenta.

5. Còpies de seguretat diàries (7), quinzenals (2) i mensuals .

6. Activar SSL, si l’usuari ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines web o botigues. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. A ServeisTic considerem que la millor opció és el panell de control CWP Control Web Panel. Tot i això, si el client vol utilitzar un altre panell de control, caldrà que ho indiqui, i es valorarà la possibilitat.

8. Diàriament es revisen els correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (adreces errònies, o bé incidències de comunicació). En cas de detectar que hi hagi algun correu retingut, es verifiquen les dades i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui tornar a enviar el missatge, o trucar al destinatari per tal que li faciliti una bústia activa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari per esbrinar els motius i solucionar la incidència.

9. Mitigar d’ atacs DDOS per evitar errors de servidor a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclòs als serveis d‘allotjament, per facilitar que la web o botiga online del projecte es pugui consultar més ràpidament des de qualsevol lloc del món.

11. Diverses hores de suport tècnic incloses en la contractació i renovació anual dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Pallejà:

Administració de servidors dedicats i VPS a Pallejà:

En alguns casos el client pot necessitar allotjar molts dominis, indstintament de si aquests dominis són d’una empresa, o bé de diverses. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si així ho prefereix el client, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, crear bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Pallejà:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la pàgina esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina per qualsevol tipus d’activitat il·lícita, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres coses encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Pallejà:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament i SEO. En cas que el client ho vulgui, podem preparar una anàlisi de la seva web. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori el posicionament als cercadors. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la web o botiga on-line , serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té alguna altra empresa de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Pallejà:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per registrar i gestionar les dades dels dominis contractats amb total llibertat. En cas de trobar-se qualsevol problema pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. Per contra, si l’usuari prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Pallejà:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic també oferim diversos paquets d’allotjament de pàgines web, tots ells inclouen un backoffice per gestionar els serveis . En tots els paquets de allotjaments s’hi inclou un valor afegit que els fa molt especials, aquest valor afegit En cas que el client ho vulgui, apliquem les adaptacions necessàries al seu hosting per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al SEO. Entre les adaptacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, també compressió de fitxers i imatges per millorar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


× +info?