Servei d’allotjament de botigues on-line a Parets del Vallès. SEO amb adaptacions a les necessitats de cada client, suport, assistència i assessorament tècnic per posicionar les pàgines, i millorar-ne la seguretat.

Els proveïdors de hosting de pàgines web, habitualment limiten els serveis a dues ofertes molt diferents;

1. Basant el servei en fer-se càrrec de gairebé totes les tasques que l’usuari pot necessitar, al que se li permet administrar alguns elements mo crítics del servidor, com el correu, accedir a l’espai per FTP, i en realitat poca cosa més, perquè qui contracta aquests serveis generalment no vol fer-se càrrec de l’administració del seu domini, i prefereix que ho faci el seu proveïdor.

2. A l’altre extrem, hi trobem proveïdors de serveis d’allotjament que ofereixen serveis que es basen al 100% en el desplegament de mitjans tecnològics. El client contracta els serveis de hosting web per Internet, i pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu allotjament de pàgines web. Aquesta és una opció molt més ràpida i eficient quan s’ha d’aplicar qualsevol modificació als serveis de hosting web contractats, sempre i quan el client tingui els coneixements tècnics indispensables per tal que els allotjaments i dominis funcionin sense necessitar un suport tècnic extern que no està disponible, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Com és l’allotjament de pàgines i botigues virtuals que us proposem per la vostra organització?

El servei d’allotjament de pàgines i botigues online de ServeisTic, permet les dues opcions, a més incorpora alguns elements de valor afegit, que el fan molt més interessant, perquè aconsegueixen que les pàgines i botigues on-line millorin el posicionament:

1. Tots els serveis d’allotjament de pàgines, botigues i registre de dominis oferts per ServeisTic es poden gestionar des de al panell de control. De tota manera, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres clients vol donar la millor solució possible a totes les tipologies d’usuaris, i per aquest motiu, en cas que l’usuari ho prefereixi, només ha de contactar amb nosaltres, i farem per ell les tasques que requereixi.

2. D’altra banda, si l’usuari es vol encarregar d’alguna tasca d’administració tècnica del seu hosting, però no sap com fer-ho. En cas que l’usuari tingui la suficient formació tècnica, com per assimilar fàcilment la formació per realitzar aquest tipus de tasques amb garanties, i la vol fer. Des de suport tècnic l’ajudarem. Tant si es tracta d’administrar serveis del seu hosting, com si necessita aprendre a configurar les adreces de correu al seu pc. Per fer-ho utilitzem programes d’escriptori remot, de manera que permeten mostrar el procés de cada modificació del allotjament a la pantalla de l’usuari que ho ha d’aprendre.

3. Que disposem del suport tècnic quan ens calgui, i també poder-nos gestionar els serveis com ens agradi més, són dues característiques a tenir en compte, que fan que administrar els recursos esdevingui molt còmode. Però el principal valor afegit de ServeisTic, és que no ens limitem a que les pàgines, o botigues on-line dels clients, així com els serveis relacionats estiguin operatius, i funcionin perfectament. La finalitat de ServeisTic és contribuir, ser un dels elements que facilitin l’èxit dels nostres usuaris. Per aquest motiu no només utilitzem, i recomanem el panell de control per servidors de pàgines que ens ofereix més garanties. També personalitzem els allotjaments en funció del que s’hi allotgi, per tal que tant en el relatiu a aconseguir un millor posicionament, com en els aspectes de seguretat, el hosting sigui el més adequat a les característiques de les pàgines o botigues online que s’hi allotgin. Així, els usuaris de ServeisTic obtenen un millor posicionament, i també tenen millors garanties de seguretat en el seu allotjament i a la seva pàgina o botiga.

L’adaptació del servei d’allotjament, s’implementa sobre les configuracions inicials del servidor en que s’allotgen els serveis contractats, i que són les següents:

1. Discs durs M.2 NVMe, les dades es consulten molt més ràpid (facilitant la millora del posicionament de les pàgines a Google).

2. Sistemes amb SpamAssassin, ClamAV, rkhunter. La millor combinació, i amb escanejos periòdics del servidor.

3. Filtre de correus entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, a cadascun dels dominis, per impedir la recepció com l’enviament de correus fraudulents. Utilització de sistemes de filtrat de correus per assegurar la legitimitat dels remitents dels missatges (ja siguin enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus fraudulents.

4. Revisió periòdica de redireccions fraudulentes, per evitar que correus amb contingut confidencial (generalment factures, pressupostos…) arribin a persones que no són els seus destinataris, per utilitzar-los de manera fraudulenta.

5. Backup amb còpies mensuals, còpies quinzenals, i 7 diàries.

6. Activar SSL, si l’usuari ho vol, li instal·lem. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració de la pàgina web o botiga online . S’hi inclou l’activació del servei, i del filtre HSTS.

7. Panell de control CWP Control Web Panel. Tot i això, si el client vol utilitzar un altre panell d’administració, caldrà que ho sol·liciti, i se li facilitarà la proposta corresponent a la personalització sol·licitada.

8. Diàriament es revisen els correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinataris erronis, o bé incidències de comunicació). En cas de detectar alguna incidència, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui reenviar els correus, o contactar amb el destinatari per tal que li faciliti una adreça de correu activa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari i així esbrinar els motius i resoldre la incidència.

9. Mitigació d’ atacs DDOS per evitar errors de servidor a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclosa als serveis de hosting, per aconseguir que la pàgina web o botiga on-line del projecte respongui més ràpidament des de qualsevol lloc del món.

11. Hores de servei tècnic que s’inclouen en la contractació i renovació anual dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Parets del Vallès:

Administració de servidors dedicats i VPS a Parets del Vallès:

Pensant en els clients que necessiten hosting per diversos dominis, ja siguin propis o de terceres empreses. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Parets del Vallès:

Una altra de les tasques que podem realitzar per als nostres usuaris del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina per qualsevol activitat il·lícita, aquest tipus de pràctiques es poden limitar a l’enviament de spam utilitzant la pàgina web que han aconseguit controlar, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Parets del Vallès:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les opcions oportunes per posicionar la seva pàgina web o botiga on-line. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la web o botiga virtual , serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té un col·laborador de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, estarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Parets del Vallès:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per registrar i gestionar les dades dels dominis contractats amb total llibertat. En cas de trobar-se qualsevol problema pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. D’altra banda, si l’usuari prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Parets del Vallès:

Addicionamement als serveis que es detallen en aquest apartat. A ServeisTic també es poden contractar diversos paquets d’allotjament web, tots ells inclouen una àrea privada per gestionar els serveis . En tots els allotjaments s’hi inclou un valor afegit molt interessant, aquest complement es basa en adaptar el seu servei de hosting per adaptar-lo a la programació de la seva pàgina o botiga per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. La personalització dels allotjaments, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS , filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, alhora que activar la compressió de d’elements estàtics, i un llarg etcètera, que es poden consultar als espais de hosting de pàgines web i administració de servidors dedicats i VPS.

Més informació:


× +info?